Yayın Tanıtımı

2005 Yılı Yayın Tanıtımları

Toplam 49 yayın tanıtımı 3 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 41. tanıtımdan 49. tanıtıma kadar olanlar gösterilmektedir.
Archiprix-Türkiye 2004Archiprix-Türkiye 2004"Archiprix-Türkiye 2004" yarışmasının sonuçları, Yapı Yayın tarafından kitap olarak yayımlandı.Türkiye''deki mimarlık okullarının öğrencileri arasında, Archiprix-Türkiye grubu yönetiminde, Yapı-Endüstri Merkezi ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfınca düzenlenen ve ana sponsorluğunu Çimsa A.Ş.''nin üstlendiği Archiprix-Türkiye yarışmasında her yıl mimarlık fakültelerindeki son sınıf öğrencilerinin bitirme ödevleri değerlendiriliyor.
1/1 Yaz Uygulaması1/1 Yaz UygulamasıBu kitap, ODTÜ Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin, 2003 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Rize’nin Fındıklı ilçesinin Arılı Köyündeki İlköğretim Okulunun öğrencilerine bir Bilgisayar İşliği kazandırmak için toprağa, betona, ahşaba dokunarak meslek hayatlarının ilk binasını inşa etme serüvenlerinin hikayesidir.
Mimarlıkta Eleştirel YaklaşımMimarlıkta Eleştirel YaklaşımEleştiri; bir iletişim, bir fikir bildirim, düşünme ve değerlendirme biçimi olarak düşünsel, duygusal, yaşantıya ait pek çok ortamda karşımıza çıkar. Güzellik duyumu ve beğeninin bir aktarım aracı olması -bu yöndeki profesyonel çalışmalarla birlikte- eleştiriyi özellikle estetik ve sanat alanıyla yakın ilişkili kılar...
Yarışmalar Dizini 1930-2004Yarışmalar Dizini 1930-2004Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından dosya konusu “Yarışmalar” olan ve editörlüğünü İlhan Kesmez ve Gülnur Güvenç’in üstlendiği Eylül 2003 tarihli Bülten için mimarlık öğrencileri ile başlatılan “Yarışmalar Dizini”, çalışmanın çapının Bülten’de yayınlanması düşünülenin çok ötesinde olduğunun kısa sürede anlaşılmasıyla bağımsız bir kitap projesine dönüştü.
İstanbul 1900 - 2000 Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumakİstanbul 1900 - 2000 Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden OkumakDünyanın hiçbir yerinin olmadığı gibi, Türkiye''nin yerleşim coğrafyası da homojen değil. Üstelik, burada Genç Antikite''den beri sadece Anadolu''da değil, tüm Doğu Akdeniz coğrafyasında heterojenleştirici bir etmen olan İstabul''un rolünden söz etmek gerekiyor. Kurulduğu günden beri rakipsiz olan bir kentten konuşuyoruz. Hiçbir dönemde, aynı coğrafyayı paylaştığı öteki kentlerle, ekonomik ve politik açıdan olduğu kadar, anlamsal açıdan da aynı ağırlıkta düşünülmemiş bir kentten...
Self Service City: İstanbulSelf Service City: İstanbul“Self Servis City: Istanbul" adlı kitap, 2700 yıllık bir megapolün 1950lilerden itibaren fiilen yeniden kurulmasını farklı bakış açılarından hikaye ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu''nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi 16. ve 18. yy.Osmanlı İmparatorluğu''nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi 16. ve 18. yy."Değişik nitelikteki toplumlar gerek kendilerinden önceki gerekse kendi dönemlerinde ürettikleri ve bir bölümü çağdaş bir deyim olan kültür varlığı tanımına giren taşınır ve taşınmazlara karşı olumlu ya da olumsuz değişik tavırlar takınmış, değerlendirmiş, tahrip etmiş, kullanmış, yok etmiş, saygı duymuş, benimsemiş, kısaca birçok değişik davranış sergilemiştir..."
Mübadele Konut ve YerleşimleriMübadele Konut ve YerleşimleriKurtuluş Savaşı sonrasında, 30 Ocak 1923 tarihinde Yunanistan''la imzalanan "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol", aslında fiilen başlamış olan karşılıklı göç olgusuna yasal ve hakkaniyete dayalı bir çerçeve oluşturma amacındaydı.
Metin Hepgüler Projects&Realizations 1953-2004Metin Hepgüler Projects&Realizations 1953-2004Metin Hepgüler’in Kendi Ağzından Kitabı: “Hepgüler’in mezuniyet yılından bugüne 1953-2004 arası yapmış olduğu 560 projenin ve realizasyonunun bir bölümünü ihtiva etmektedir. Kapsamında bir kısım proje yarışmaları, otel, idare bina ve banka projeleri, okullar, anıtlar, teknopark ve şehricilik çalışmaları bulunmaktadır.
Toplam 49 yayın tanıtımı 3 sayfada yayınlanmıştır.
Bu sayfada 41. tanıtımdan 49. tanıtıma kadar olanlar gösterilmektedir.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.