reklam

04 Mart 2004 Perşembe
Ana Sayfa > Haberler

Uygarlıkların İzinde

Milas Ticaret Odası'nın 'mesleki' dergisi, kentin tarihsel belleği gibi yayımlanıyor...

'Mylasalı tüccar' olabilmek
Uygarlık tarihinin ''yerleşme'' yle başladığı kabul edilse bile, insan toplulukları arasındaki ilk uygarca ilişkilerin de ''ürünlerin takas edilmesiyle'' serpilip gelişmeye başladığı inkâr edilemez...

Bu nedenle, yerleşmenin yarattığı ''mimarlık'' tarihiyle takasın yarattığı ''ticaret'' tarihinin hangisi için ''en eski'' denebileceği, tartışma konusu...

Ne var ki bu derinlik, her iki mesleğin aslında birer ''kültür'' olarak insanlık tarihinin var olmasından bu yana dünyayı ve yaşamı ''birlikte'' şekillendirdiğinin de kanıtı...

Nitekim, antik kentlerin hemen tümündeki ''agora'' larla, yakın tarihlerin dokularını barındıran yerleşmelerimizdeki ''hanlar'' ve ''arastalar'' , yine günümüz kentlerine egemen olan ''çarşı, alışveriş ve iş merkezleriyle'' aynı zaman tüneli içinde düşünüldüğünde, denebilir ki ''mimarlık ve ticaretin'' tarih içindeki beraberlikleri, geleceğe doğru da aynı yaşam bağları içinde sürüp gidiyor...

Tarihlerine yakışmayanlar
Ne var ki yine özellikle mimarlık mirasının korunmasında, işte böylesi bir tarihsel yakınlık içinde en duyarlı kesim olması gereken günümüz ''ticaret'' dünyasındaki kimi kesimlerin, tam tersine aynı değerlere karşı duyarsız ve hatta ''yok edici'' tutumlar içinde olduğu da bir gerçek...

Örneğin; eski evleri yıkıp yerine apartman dikerek daire daire pazarlamada dünyanın en ''ehil'' tüccarları haline gelen müteaahhitlerimiz; yine eski evlerden sökülen özgün mimari parçaları ''sosyeteye'' dekorasyon malzemesi olarak satmakta dünyanın en ''entel'' tüccarları haline gelen antikacılarımız ve daha niceleri, insanoğlunun en eski iki yaşama kültürü olan mimarlıkla ticaret arasındaki tarihsel beraberliğe de bir anlamda vefasızlık yapmıyorlar mı?..

Geçmişe saygının örneği
İşte bu durumun aslında ticaret tarihine ve tüccarlık geleneklerine de aykırı olduğunu ''fark eden'' ve mesleki çalışma hedefleri arasına ''kültürel mirasın korunması'' kavramını da alan Milas Ticaret Odası (MTO), kentin antik geçmişinden yakın zamanlara kadar hemen tüm ''uygarlık ve yaşam'' değerlerini kucaklayan bir yayını yıllardır kesintisiz sürdürüyor.

Binlerce yıl öncenin ''Mylasalı tacirlerine'' yakışır bir kentsel sorumluluk içinde, günümüzün ''Milaslı tüccarlarına'' aynı kentin geçmişine saygılı bir ticaret kültürünü de kazandırmayı hedefleyen MTO bülteninde, yörenin duyarlı gazetecisi Olcay Akdeniz her sayı farklı bir tarih hazinesini ele alan özel sayfalar düzenliyor.

Enver Tuna başlattı
Böylece, Milas'ın tarihi çarşısında, arastasında, hanlarında ve hatta modern işyerlerinde, bürolarında ve iş merkezlerinde, MTO'nın her ay çıkan yayını ile birlikte geçmişin uygarlık değerleri de sohbetlerin, görüşmelerin konusu oluyor...

Türkiye'nin diğer ticaret odalarına da ''örnek'' olması gereken bu kültür eylemi, Enver Tuna 'nın MTO başkanı olduğu 1990'larla birlikte başlamıştı... Dahası, aynı dönemde kentin tarihsel dokusunu çalışarak mimarlık ve şehircilik eğitimlerini Anadolu gerçeğiyle zenginleştiren öğrenci gruplarına da yine MTO ''ev sahipliği'' yapmış ve ulaşımdan konaklamaya tüm giderlerini de karşılamıştı..

Enver Tuna'nın ardından aynı göreve seçilen başkanlar ve yöneticiler de bu ''Mylasa'' sorumluluğunu sürdürünce, bugün orta yere Milas'ın zengin anılarını her yönüyle belgeleyen bir yayın arşivi de çıkmış oldu...

Olcay Akdeniz'in öteden beri zaten bu kente olan gönül bağlarıyla hazırlanan sayfalarda, örneğin ''Mylasalı gladyatörler" den tutun, Milaslı ünlü ağaların evlerine, kentin efsanevi anıtsal yapısı Aslanlı Ev' in tüm eski belgelerinden Gümüşkesen Mabedi 'nin ve antik kral yollarının yine tüm gizlerine kadar, bu tarih kentini yaratan ve yaşatan her birikim, her anı ve her bellek değeri ayrıntılarıyla tanıtılıyor...

Bunların yanı sıra, özellikle tarih içindeki ''ünlü tüccarların'' yaşadıkları eski evler, o evleri yaratan kent kültürü ile sahiplerinde gözlenen gelenekler, hatta kimi ''büyük aşkların'' duygulu anılarına tanıklık etmiş mekânların öyküleriyle birlikte kentteki arkeolojik araştırmalardan elde edilen en son bilgiler bile artık Milas tüccarlarının ''okudukları'' arasındalar...

Umarım, aynı tüccarlar yaklaşan yerel seçimlerde de aynı uygarlık bilinci içinde hareket ederler ve belediye başkanı adayları arasında ''imar ticaretine'' ya da ''ranta dayalı kazanca'' meraklı olanları değil, kendi meslek geçmişlerinin de anılarına saygı için; ''kentin tarihi ve kültürel dokusuna en duyarlı adayları'' seçerler...

Hatta, onların ''seçilmeleri'' için de etkin çalışmalar yaparlar...
Cumhuriyet - Oktay Ekinci

 

Mart 2004 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
diğer aylar için tıklayın

ARKIMEET

ARKIMEET Konferans Serisinin davetlisi olarak,  Ben van Berkel 16 Mart 2004 Saat: 19:00'da Askeri Müze Kültür Sitesi Büyük Konferans Salonu'nda konferans verecek.

Davetiye için tıklayın.

 


Philips Armatür'ün katkılarıyla

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz