reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Microsoft Project 2003 / Web Access Kullanarak İleri Düzey Proje Yönetimi Uygulamaları
25 - 26 Mayıs 2004, Dedeman Oteli, İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim Salonu - İstanbul

Uygulama ağırlıklı bu 2 günlük eğitim, Project Management Institute (PMI) tarafından önerilen metodoloji ve içerik çerçevesinde sunulmaktadır.

Tarih: 25 - 26 Mayıs 2004 Saat: 09:30 - 17:30
Yer: Dedeman Oteli (Esentepe - İST) ve İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim Salonu (Ataşehir - İST)

Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Proje Yönetimi Metodolojik bilgisine ve Microsoft Project’in önceki versiyonlarını temel olarak kullanabilme yetisine sahip planlamacılara yöneliktir.

Eğitim İçerikleri
Sistem Geliştirme – Planlama
• Sistemin Tanımı
• Proje Bir Sistem midir?
• Proje Nedir? Proje Yönetimi Nedir?
• Proje Yönetimine 4x4 Yaklaşımı 
• Projenin Özellikleri
• Planlamanın Faydaları – Zorlukları

Proje Yönetiminde Sözleşme
• Terms of Reference (ToR) Olusturma
• ToR’un Özelliklerinin Tanımlanması
• ToR’un Işletmelere ve Çalışanlara Faydaları
• Proje Duyurusu ve Onay Süreci
• Örnek Projede ToR

Projeyi Başlatma ve WBS Mantığı
• Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
• Work Breakdown Structure (WBS) Olusturma ve WBS’in Yorumlanması
• Örnek Olay

Aktiviteler Arası Bağlantılar
• Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
• Lag ve Lead Time Nedir? Nasıl Kullanılır?
• Örnek Projede Bağlantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış

Zaman ve Maliyet Tahminleme
• Tahminleme Üzerine Bir Uygulama
• Tahminleme Tekniklerinin İncelenmesi
• Tekniklerin Avantaj ve Dezavantajlarının Tartışılması
• Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanıması
• Kaynakların MS Project’e Girilmesi
• Örnek Projede Kaynakları ve Tahminleri Görevlere Atama

Proje Analizi I
• Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
• Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
• Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi

Kritik Yol (CPM) ve PERT Teknikleri
• Kritik Yol’un Tanımlanması ve Projedeki Önemi
• Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
• Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
• Kritik Yol’a Göre Efor-Maliyet-Program Bilgilerinin Yorumlanması
• PERT Tekniği ve Proje Yönetimine Istatistiksel Yaklaşım

Projelerde Overallocation Problemleri
• Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
• MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama, İşgünü Saatlerini Degiştirme ve Seviyelendirme (Leveling)
• Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri

Proje Analizi II
• Project’teki Değerlerin (Maliyet-Efor) Excel’e Aktarma ve Grafiksel Gösterim
• Planın Son Haliyle ToR’un Karşılaştırılması

Proje Kontrolü
• Baselining (Temellendirme)
• Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi
• Gerçeklesen ile Planlananlar Arasındaki Farkların İzlenmesi ve Yorumlanması
• MS Project’teki Standart Rapor Formatları
• MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma

MS Project İleri Düzey Kullanım
• Periyodik Olayların MS Project’e Girilmesi
• Görüntü – Tablo – Filtre Yaratma
• Menubar’ı Degiştirme, Formlar Yaratma, Gannt Chart’ta Kolay Veri İzleme Yöntemleri
• Alternatif Projelerin Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırılması
• Çoklu Proje Ortamında Çalışma

Not: Eğitimler sonunda katılımcılara, sertifika verilmektedir. Eğitimler, 'case study' (vaka çalışmaları) ve uygulamaların yer aldığı interactive bir metotla gerçekleştirildiği için , katılımcı sayıları 10'ar kisi ile sınırlıdır. Katılımlar öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

Yarışma

AMV Genç Mimar Ödülü 2004


Son başvuru tarihi:
30.07.2004

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz