reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Raporlama Teknikleri
18 Mayıs 2004, Dedeman Oteli, İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim Salonu - İstanbul

Her yöneticinin hukukçu olmasa da işiyle ilgili yaptığı sözleşmelerde dikkat etmesi, kontrolü ve yönlendirmesi gereken hususların anlatılacağı bu eğitimde ayrıca verilen tekliflerin hangi unsurları içermesi gerektiği, teklif ve sözleşme arasındaki ilişkiler, sözleşme ve teklif yönetimindeki önemli konular aktarılacaktır. 2 gün sürecek bu eğitimde örnek sözleşme ve teklifler üzerinde pratik çalışma da yapılacaktır.

Tarih: 18 Mayıs 2004 Saat: 09:30 - 17:30
Yer: Dedeman Oteli (Esentepe - İST) ve İstanbul Kurumsal Gelişim Eğitim Salonu (Ataşehir - İST)

Eğitim Konuları
· Yazılı iletişimde engeller, · Yazılı iletişimin etkinliğinin arttırılması, · Yaratıcı, öğretici ve derleyici yazılar, · Rapor nedir, ne değildir, · Rapor talebi ve talep nedeni, (örnek çalışma) · Rapor - Sorun ilişkisi, · Bir yöneticiyi (ortağı) anlama; o Yönetici hoca, o Yönetici partner, o Yönetici idareci, o Yönetici koç, · Raporların tasarlanması ve yapılandırılması, örneklerin araştırılması, · Raporlarda bilgilerin uygun bir biçimde sunulması, o Rapor formatı o Bölümlerin oluşturulması (harfli-rakamlı, çift numaralama, TS1212 standardı) o Bölüm bilgilerinin oluşturulması, o Büyüklüklerin belirlenmesi (scope - örnekleme) · Raporlar hazırlanırken kaynaklardan yararlanma, veri toplama, · Veri - Bilgi - Sezgi karmaşası, · Veri kaynakları ve verilerin ortaklığı, bilinirliliği, · Raporlama çeşitleri o Verisel raporlama, o Durumsal raporlama, o Yorumsal raporlama, o İstisnai raporlama, o Geçici raporlama, · Raporlama çeşitleri o Finansal raporlama, o Operasyonel raporlama, o Teknik raporlama · Raporlar için uygun içerik yapısının oluşturulması, o İdeal rapor uzunluğu, o Kapak, önsöz, indeks uygulamaları, o Varsayımlar, tahminler, sınırlamalar, o Ana bölümler (giriş-yöntem-veriler, bilgiler-sonuç) o İçerik bütünlüğü o Alıntı ve aktarmalar, o Özet sayfası o Ek'ler · Bilgilerin sunuluşunda şekil ve grafiklerin önemi, düzenleniş biçimleri, · Bilgilerin sunuluşunda istatistiğin önemi (mukayese, oranlama, sıralama, sapma, ortalama) · Mevcut bir raporun iyileştirilmesi (Örnek Çalışma) · Raporun sonuçları,

Yarışma

AMV Genç Mimar Ödülü 2004


Son başvuru tarihi:
30.07.2004

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz