reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Stratonikeia Antik Kenti ve Yerleşik Çevresini Yaşama Geçirme Projesi
16 Temmuz  - 15 Ağustos 2004, Muğla 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 16 Temmuz ile 15 Ağustos 2004 tarihleri arasında "Stratonikeia Antik Kenti Ve Yerleşik Çevresini Yaşama Geçirme Projesi" isimli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Projenin Konusu
- Stratoneika, bir turizm cenneti olan Muğla yöresinin en ilginç ama en az bilinen antik kentlerinden biridir. Kent yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış ve üzerinde kurulmuş olan köy ile birlikte, depreme, savaşlara ve termik santrale rağmen, bugüne dek varlığını sürdürmüştür. Bu proje ile yok olmaya yüz tutmuş bu antik kentin kültürel değerinin ortaya çıkarılması ve kayda geçirilmesi, gerekli hallerde koruma altına alınması, ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtılması, turizme kazandırılması, yöre halkına yeni istihdam olanaklarının sağlanması ve sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve turistler için yeni bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Stratoneika ölü bir arkeolojik kalıntı olarak kalmayıp, üzerinde yerleşik yerel halkla birlikte yaşayan bir antik kent haline dönüşme yolunda bir şans elde edecektir.

2500 yıllık yaşayan antik yerleşim yeri Stratoneika' da kültürel mirasın canlı tutulması yaşatılması ve turizme kazandırılması için sit alnında kültürel ve sivil mimari varlıkların tesbiti rölövelerinin alınması restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ivedilikle yaşama geçirilmesidir.

Projenin Amaçları
- Bu projenin amacı, kendi haline bırakılmış bir kültür mirası olan Stratoneika antik kentinin kültürel değerini ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtarak sivil toplum duyarlılığını arttırmak ve böylelikle Stratoneika' yı arkeolojik kalıntı olarak kalmaktan kurtarmak Bölge üniversitelerine ilgili disiplinlere turistler, sanatçılar, arkeologlar ve öğrenciler için, yerel halkıyla yaşayan bir antik kent haline dönüşmesi sağlanabilecektir.

- Antik kent ve üzerindeki Köyde bulunan nitelikli sivil mimarlık örnekleri terk edilmiş, kendi haline bırakılmıştır. Böyle önemli bir tarihsel mirasın ve orada mevcut yöresel mimarinin tescil edilebilmesi korunarak yaşatılabilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

Proje Kapsamında Rölövesi Alınarak Restorasyon Projesi Hazırlanacak Yapılar
- Muğla - Marmaris Menzil Hanı
- Stratonikeia Girişinde Eski Hisar Köyü'nde; Osmanlı Camisi ve belirlenecek tescilli sivil mimarlık örnekleri

Projenin Yüklenicisi: Yatağan Belediye Başkanlığı

Projeye Destek Veren Kurumlar
Muğla Valiliği
Muğla Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesı)
Cukurova Üniversitesi (Mimarlık Bölümü)
Kocaeli Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesı)
Varna Free Unıversıty (Mimarlık Fakültesi)
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı

Proje Yürütme Kurulu
Yüklenici: Hasan Haşmet Işık (Yatağan Belediye Başkanı)
Genel Koordinatör: Prof.Dr. Önder Kayhan (Muğla Üni. G.S.Fakültesi Dekanı)
İdari Yardımcı: Öğr.Gör. Yüksek Mimar Tevfik İlter (K.O.Ü. G.S. Fak.)
Teknik Yardımcı: Yard.Doç.Dr. Mustafa Yeğin ( Ç.Ü. Mimarlık Bölümü)
Bölge Temsilcisi: Eylem Kazıl (Arkeolog Mimar)

İletişim:
Yard.Doç.Dr. Mustafa Yeğin
GSM: 0 533 264 94 44
e-posta: [email protected]

Öğr.Gör. Tolga Uzun
GSM: 0 532 352 59 29
e-posta: [email protected], [email protected]

Koruma, restorasyon, sanat tarihi ve arkeoloji sorunlarını, düşüncelerinizi Koruma ve Restorasyon forumuna yazabilirsiniz. 

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz