reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Tasarımda Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2004 - 2005 Öğretim Yılı,  İTÜ -  İstanbul

Tasarımda Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, güncel teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan, tasarım, mühendislik ve enformasyon teknolojileri ara kesitindeki yeni disiplinlerin tanımlanması konusunda önderlik edecek, özel sektör ve kamusal alanlardaki geleceğin liderleri için düzenlenmiş çok disiplinli bir yüksek lisans programıdır.

Programın amacı, araştırma ve uygulamalı çalışmalarla geleceğin tasarım düşünce ve yaklaşımlarını geliştirme olanağını sağlamak, ileri teknolojilerin kullanımı ve tasarımla bütünleşmesi konularında deneyim kazandırmak ve bu alanlara entelektüel ve profesyonel katkıda bulunmaktır. Program ağırlıklı olarak stüdyo ortamındaki üretime dayanmaktadır.

Programda grafik tasarım, video ve oyun tasarımı, dijital simülasyon,eğlence endüstrisi, endüstri tasarımı, mimarlık gibi birçok disiplini kapsayan eğitim, araştırma ve uygulama bir arada yürütülmektedir.

Farklı alanlardan öğrencilerin programa katılımı hedeflenen çok disiplinli ortamın oluşmasını sağlayacak en önemli etken olarak düşünülmektedir. Bu fikirden hareketle programa kabul edilmek için tasarım ile ilgili alanlarda alınmış bir lisans yada yüksek lisans derecesi aranmamaktadır. Programda önem verilen bir diğer konu, alanlarında önde gelen akademisyen ve profesyonellerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanmasıdır.

Endüstri ile stüdyo ortamında yapılacak ortak araştırmalar ve proje bazındaki işbirlikleri ile Tasarımda Bilgi Teknolojileri alanına düşünsel ve pratik anlamda katkı sağlanması programın en büyük hedefidir.

Program süresi 3 dönemdir.

Program dili %50 İngilizce, %50 Türkçe'dir.

Program için belirlenen ücret her dönem başında ilan edilecektir.

Dersler hafta içi 7:30 - 10:30 arası; ve hafta sonu gündüz saatlerinde yürütülecektir.

Programda başarılı olan mezunlara Yüksek Lisans Diploması verilecektir

Son kayıt tarihi 15 Ağustos 2004

Web: http://tbt.itu.edu.tr

Programda ders veren öğretim üyelerinden bazıları:
Ömer Akın (CMU)
Meltem Aksoy (İTÜ)
Dan Boyarski (CMU)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
Arzu Erdem (İTÜ)
Murat Germen (visiting lecturer)(Sabancı Univ)
Arda İnceoğlu (İTÜ)
Ayhan Mucur (İTÜ)
Cüneyt Özdaş (Splutterfish Inc.)
Afsheen Rais-Rohani (MIT)
Gülsün Sağlamer (İTÜ)
Belkıs Uluoğlu (İTÜ)

Öğrencilerin buluşma noktası: Kampüs Forumu

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz