reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Atölye Çalışması: "Mekan Okuma ve Dönüşüm"
15 - 17 Nisan 2005, Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Kampüsü - İstanbul

2005 - 2006 Eğitim - Öğretim Yılı'nda, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açılacak olan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı çerçevesinde 3. ve 4. sınıf mimarlık öğrencileriyle workshop gerçekleştirilecek.

Silahtarağa Elektrik Santrali'nde "Mekan Okuma ve Dönüşüm" konulu workshop 15 - 17 Nisan 2005 tarihleri arasında Bilgi Üniversitesi'nin Silahtarağa Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Silahtarağa Atölyeleri
Silahtarağa Elektrik Santralı 1910'larda Haliç'in bitim noktasında, İstanbul'a merkezi ve düzenli olarak elektrik vermek üzere inşa edilmiş ilk anıtsal tesistir. Kamusal ve özel hayatı modernleştirmek bakımından endüstri toplumlarının en önemli keşfi olan elektriği hızla İstanbul'un gündelik yaşamına sokmuş, bu yanıyla da modernleşme tarihinin düğüm noktalarından biri olmuştur. 1950'lerin sonuna kadar İstanbul'u tek başına aydınlatmış, 1980'lerin başında da endüstriyel faaliyeti son bulmuştur.

Silahtarağa kompleksi, üretim, yönetim, rekreasyon ve barınma tesislerini barındırması ve kendine yeterli kurgusuyla tipik bir endüstri yerleşmesidir. Yine bütün tipik endüstri yerleşmelerinde olduğu gibi bir master plan ile yola çıkılmış, zaman içinde kademeli olarak yapılmış, değişen ihtiyaçlar ve teknik altyapı nedeniyle başta planlanandan farklılaşarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla ilk tahayyülün işaretleriyle zaman içindeki değişimin izlerini aynı anda barındırmaktadır.

Yaklaşık 120.000 m²'lik bir alana yayılmış bulunan ve 20 yıldır âtıl konumda olan bu anıtsal endüstri kompleksinin dönüştürülerek yenilenmesi ve İstanbul'un aktif kamusal alanları arasına katılması gündeme gelmiştir. "Bilgi Silahtarağa Atölyeleri"nin konusu endüstri yerleşmesinin mekânsal çözümlemesini yapmak, yenilenme ve dönüşümün mekânsal boyutlarını kent bağlamı içinde irdelemek ve olası senaryoları değerlendirmektir. Workshop'lar "Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı"nın omurgasını teşkil eden Atölye'lerin jeneriği niteliğinde olacak, programın akademik kadrosuyla lisans öğrencilerini "iş yapma ve düşünce üretme" ortamında buluşturmayı hedefleyecektir.

2 gün sürecek olan ve Silahtarağa yerleşmesinde gerçekleşecek olan "Bilgi Silahtarağa Atölyeleri" gruplar halinde yürütülecek, 2. günün sonunda gruplar biraraya gelerek ürettikleri sonuçları sunacak ve tartışacaklardır. Workshop'u gerçekleştirecek olan toplam 6 grup moderatörlerden (ikişer öğretim görevlisi) ve katılımcılardan (10'ar lisans öğrencisi) oluşacaktır. Katılımcıların 3. ve 4. sınıf öğrencileri olması tercih nedeni olacak, kayıtlar elktronik ortamdaki başvuru formu üzerinden 21 Mart - 11 Nisan 2005 tarihleri arasında yapılacaktır.

Etkinlik 15 Nisan Cuma günü saat 19:00'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsündeki tanışma toplantısı ile başlayacak, 16 ve 17 Nisan (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Silahtarağa yerleşmesinde gerçekleşecektir.

Workshop grupları:
1 - Murat Güvenç, Mehmet Kütükçüoğlu
2 - Alpaslan Ataman, Arif Suyabatmaz
3 - Tansel Korkmaz, Nevzat Sayın
4 - Can Çinici, Aykut Köksal
5 - Han Tümertekin, Atilla Yücel
6 - Emre Arolat, İhsan Bilgin

Bilgi İletişim Merkezi:
Tel: 444 0 428
Web: http://mimarlik.bilgi.edu.tr/
E-Mail: [email protected]

Kitap

Genç Çizgiler 2004
Editör: İdil Erkol
Grafik Tasarım: Aslı Ayhan

Arkitera Mimarlık Merkezi Yayınları

Ücret: 20 milyon TL
(20 YTL).
Dağıtım ve kargo masrafları dahil.

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz