reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Anıt ve Kent: Gevher Nesibe Medresesi’ni ve Çevresini Yeniden Düşünmek
24 Ağustos - 02 Eylül 2005, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kayseri

EUMK (Erciyes Üniversitesi Mimarlık Kulübü) tarafından organize edilen "Anıt ve Kent - Gevher Nesibe Medresesi'ni ve Çevrseini Yeniden Düşünmek" konulu atölye çalışması 24 Ağustos - 2 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılacak.

Çalışmanın hedefi, kentte yaşayan tasarımcı gençleri uluslar arası akranlarıyla bir araya getirerek, kentler ve anıtlar üzerinde düşünmeye ve tartışmaya yönlendirmektir.

13. yüzyılda inşa edilen Gevher Nesibe Medresesi, kentlerdeki kültürel mirasın korunması ve yaşanır kılınması için yapılacak tartışmaların alan çalışma konusu olarak seçilmiştir. Medresenin içinde konumlandığı Mimar Sinan parkı ve çevresini kuşatan yüksek katlı binalar, yapının kent içinde okunmasını güçleştirmektedir. Dünyanın ilk tıp eğitimi veren hastanesi olan medrese kompleksi ve çevresi üzerinden, anıt, kimlik, değişim ve süreklilik kavramlarının tartışmaları ışığında tartışmalar yapmak ve medrese mekanlarının ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik fikir projeleri üretmek istenmiştir. Bu çalışma bu fikirler ışığında, kent, özellikle de ülke dışından gelecek katılımcılar ile ortak bir tasarım-tartışma platformu kurulma arzusu taşımaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kentin fiziksel çevresi, sorunları ve kentli olmak üzerine görüşlerinizi Kent başlığı  altında tartışıyoruz.

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz