reklam


Eğitimler

Kaçırmayın  Yeni

Taşınmaz Rehninin Yasal Çerçevesi ve SPK'nın Konut Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı
16 Haziran 2005, GYODER, İstanbul

GYODER tarafından organize edilen "Taşınmaz Rehninin Yasal Çerçevesi ve SPK'nın Konut Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı" toplantısı 16 Haziran Perşembe günü saat 09:30 -18:00 arasında düzenlenecek.

GYODER bu eğitim proğramı ile ilgili olarak halen yürürlükte olan yasal çerçeveyi ve Konut Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı ile getirilen kavram ve yenilikleri hukukçu olmayanlara yönelik bir program çerçevesinde anlatmayı, Gayrimenkul Finansmanı ve bu alandaki potansiyele ilgi duyan profesyonelleri bir araya getirererek konuyu farklı açılardan tartışılacak.

Program:

Türk Medeni Kanununda Taşınmaz Rehni
1. Taşınmaz Rehninin Türleri
    İpotek
    İpotekli Borç Senedi
    İrat Senedi
2. Gayrimenkul Rehninin İlkeleri
    Belirlilik İlkesi
    Kamuya Açıklık İlkesi
    Sabit Dereceler İlkesi
3. Sabit Dereceli Sistemin Özellikleri
4. Sabit Dereceli Sistemin İstisnaları
    Kanundan Kaynaklanan İstisna
    Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı
5. Yabancı Para Cinsinden Rehin
6. Rehnin Kurulması ve Sona Ermesi
7. Rehin İle İlgili İşlem Maliyetleri
8. Teminatın Kapsamı
   Taşınmaz
   Bütünleyici Parçalar
   Eklentiler
   Kira Bedeli
   Sigorta Tazminatları
9. Alacağın Kapsamı
   Anapara
   Takip Giderleri ve Gecikme Faizi
   Sözleşme Faizi

Rehnin Paraya Çevrilmesi
1. Genel Özellikler
2. İcra Safhaları
   Takip Talebi
   Ödeme Emriödeme Emri
   30 Günlük Ödeme Süresi
   Satış Talebi
   Satış
   Paranın Paylaştırılması
3. Bankaların ve Finans Kuruluşlarının Takiplerinde Özellikler
4. Borçlu ve Maliklerce Başvrulan Taşınmazın Paraya Çevrilmesini ve Alacağın Tahsilini Engelleyici Taktikler ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SPK Kurulunca Hazırlanan Konut Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı
1. Kanun Taslağı İle Öngörülen Değişiklik Ve İlaveleri
    İcra İflas Kanununda Öngörülen Değişiklikler
    Sermaye Piyasası Kanununda Öngörülen Değişiklikler
    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Öngörülen Değişiklikler
    Kurumlar Vergisi Kanununda Öngörülen Değişiklikler
    Gelir Vergisi Kanununda Öngörülen Değişiklikler
    Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
    Harçlar Kanunu'nda Öngörülen Değişiklikler
    Damga Vergisi Kanunda Öngörülen Değişiklikler
    Bankalar Kanununda Öngörülen Değişiklikler
2. Kanun Taslağı İle Getirilen Yeni Kurum Kuruluş Ve Kavramlar
    Konut Finansman Sistemi
    Konut Finansman Kuruluşları
    İpotek Finansmanı Kuruluşları
    Konut Finansmanı Fonları
    İpotekli Sermaye Piyasası Aracı
    İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Eğitmen:
Türkövün Koç

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1977 mezunu olan Türkövün Koç Sosyal Sigortalar Kurumunda 6 yıl Müfettiş olarak çalıştıktan sonra, 1983 yılında İş Bankasında Eğitim Uzmanı olarak göreve başlamıştır. İş Bankası'nda ve iştiraklerinde 1983–2004 yıllarında uzman ve yönetici olarak çalışan Koç, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerin yanısıra İş Bankası'nda Konut Kredisi Uygulamasını başlatan ekipte görev almıştır. İş GYO'nun kurucularından olan Koç,Genel Müdürlük görevini yürüttüğü bu kuruluştan Mart 2004 ayında emekli olarak ayrılmıştır. Halen serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı:
Bankaların bireysel krediler, kanuni takipteki krediler, menkul Kıymetler, ürün geliştirme departmanlarının yöneticileri ve uzman personeli, konut üreten firmaların yöneticilerini ve uzman personeli, konut pazarlayan firmaların yöneticilerini ve uzman personeli.

Katılım 25 kişiyle sınırlıdır.

Detaylı bilgi için:
GYODER Merkezi
Adres:
Nispetiye Caddesi Levent İşmerkezi No: 6/2 Levent-Istanbul
Tel: 0212 282 53 65
       0212 325 28 25

Mesleki sorunlarınız, karşılaştığınız hukuksal problemler ve profesyonel yaşama dair ne varsa Profesyonel Yaşam forumunda.

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz