reklam


Toplantılar

5. Uluslararası mAAN Konferansı
27 -  30  Haziran 2005, İstabul

5. Uluslararası mAAN (Modern Asian Architecture Network: Modern Asya Mimarlığı Ağı), toplantısı, 2005 yılında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ev sahipliği ve organizasyonu ile İstanbul’da düzenleniyor. UIA 2005 İstanbul Kongresi ile ilişkili olması planlanan ve bu nedenle kongrenin hemen öncesinde yapılması düşünülen toplantının ana temasının “Batı Asya Geleneksel Mimarilerinin Modernleşme Sorunu: 1870-1950” olacak. Kongre kapsamında ana tema dışında, üç alt tema da tartışmaya açılacak. Bunlar; “Globalizasyon ve Modernizasyon (1945-2005), Asya Mimarlıklarının 21. Yüzyılda Modernleşmesinin Tanımlanması ve Asya’da ‘Revivalist’ Mimarlık Tarzlarının Tarihî Gelişimi”. Üç gün sürecek kongrenin son günü, öğleden sonra İstanbul’da tematik gezilerin, kongrenin ardından da kent dışı turların düzenlenmesi planlanıyor. Kesin program önümüzdeki aylar içinde netleştirilecek.

Neden Türkiye - Neden İstanbul?
• Asya ile Avrupa’nın buluştuğu yer olması (Trakya, Anadolu),
• Çok katmanlı bir tarihin eşlik ettiği zengin bir kültürün yeşerdiği topraklar olması (Bizans, Konstantinopolis, İstanbul),
• 3-7 Temmuz 2005 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek UIA 2005 (XXII. Dünya Mimarlık Kongresi) konferansı ile bağlantılı olması.

Temalar:
Ana Tema
İstanbul’da, UIA Kongresi’nin hemen öncesinde gerçekleştirilecek olan 5. mAAN Konferansı’nın ana teması “Asya Modern Mimarlığını Yeniden Düşünmek – Yeniden İnşa Etmek” olarak tanımlanmıştır. Asya Mimarlığı’nın yeniden ele alınmasına yönelik bu çabanın amacı, Asya “modern”inin yeniden tanımlanması ve süregelen klişeleşmiş yaklaşımların karşısına yeni okumalarla çıkılabilmesidir. 2005 mAAN Konferansı’na katılacak olan bildirilerden bu önermelere yönelik sorgulamalar beklenmektedir. Konunun üç alt temayla ele alınacağı konferansta, Asya Modernliği’nin ve Modern Asya’nın teorik ve tarihsel okumalarının yapılabilmesi ve irdelenecek uygulamalarla geleceğe yönelik açılımların tartışılması hedeflenmiştir. Ayrıca, konferansta, Batı Asya Mimarlığının ve mAAN üyelerinin çalışmalarının ele alınacağı iki özel oturum gerçekleştirilecektir.

1. Oturum (Teori)
Asya’da “Modern”in Bir Kavram Olarak Oluşumu ve Yeniden Tanımlanması
Asya modern mimarlığının tarih yazımı karmaşık sorunlar içermektedir. Öncelikle Asya kıtalar içinde en büyük ve en hetorojen olanıdır. Asyalıları kendi modern mimarlık miraslarını sınırsız çeşitlilikteki parametrelere göre değerlendirme eğilimine iten, kıtadaki, tarihsel, etnik, kültürel ve coğrafik farklılıklardır. Genellikle, parametrelerin çoğulluğu, kişiyi, imgelemini baskılayan, aşırı basite indirgemeci bir tarih yazımına yönelmeye zorlayabilir. Asya’daki modern mimarlık tarihini yeniden düşünmek ve yeniden inşa etmek için yapmamız gereken, bu türden indirgemelerden vazgeçmek, yeni yaklaşım ve yöntem arayışlarına yönelmektir. Bu oturumda, “modern”i, içerdiği karmaşıklığı gözardı etmeksizin, kendi çeşitliliği içinde yeniden okumayı öneren kuramsal ve eleştirel analizlere yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: modernite, mimari çeşitlilik, modernin yeniden tanımlanması, mimari söylem, tasarım ve şehircilik

Program:
27 Haziran Pazartesi

9:00 – 11:00 Açılış Seremonisi
11:00 – 11:30 Çay/Kahve Molası
11:30 – 13:00 Açılış Konuşmaları
13:00 – 14:00 Yemek Arası
14:00 – 15:30 1. Oturum
Asya’da “Modern”in Bir Kavram Olarak Oluşumu ve Yeniden Tanımlanması
16:00 Sergi Açılışı
19:00 Akşam Yemeği

28 Haziran Salı
9:00 – 11:30 Özel Oturum, 1
11:30 –12:00 Çay/Kahve molası
12:00 – 13:00 Görsel Sunumlar
13:00 – 14:00 Yemek Arası
14:00 – 15:30 2. Oturum
Yeniden Canlandırma ve Başkalaşım: Mimari ve Kentsel Mirasın Sürdürülebilirliği
15:30 – 16:00 Çay/Kahve Molası
16:00 –17:30 mAAN / AA (Asian Academy for Heritage Management)
Öğrenci Yarışması Oturumu

29 Haziran Çarşamba
9:00 –11:30 3. Oturum
Melezliğin İçinden: Kültürlerarası Çok Katmanlı Anılar
11:30 – 12:00 Çay/Kahve Molası
12:00 – 13:00 Özel Oturum, 2
mAAN Paradigmasını Yeniden Tanımlamak: Araştırma, Kuram ve Hareketi Üstüste Getirmek
13:00 – 14:00 Yemek Arası
14:00 –15:30 Özel Oturum, 2
mAAN Paradigmasını Yeniden Tanımlamak: Araştırma, Kuram ve Hareketi Üstüste Getirmek
15:30 - 16:00 Çay/Kahve Molası
16:00 – 18:00 Tartışmalar ve Genel Değerlendirme (İstanbul Bildirgesi)
18:00 Kapanış Kokteyli ve Konser

Tarih: 27 - 30 Haziran 2005
Yer: İstanbul, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Web: http://www.m-aan.org/

Eğitime dair genel görüş ve önerilerinizi Eğitim forumunda paylaşabilirsiniz.

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz