reklam


Toplantılar

Kaçırmayın  Yeni

Merfes'05: Mermer Heykel Sempozyumu 
17 Haziran – 18 Temmuz 2005, Ahmet Necdet Sezer Kampusü - Afyonkarahisar

17 Haziran – 18 Temmuz 2005 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da "Mermer Heykel" konulu bir sempozyum gerçekleştirilecek.

Sempozyumun amacı:
- Türkiye'deki heykel sanatçılarını bir araya getirerek, sanatçıyı sanat severlerle buluşturmak.

- Afyon mermerinin halka açık, ortak mekanlarda birer sanat eserine dönüştürülmesini sağlayarak, sıcak ve sanat dolu güzelliklerle yöremizin kültürel sanatsal birikimine katkıda bulunmak.

- Yontu sanatının doğum yeri olan ülkemizde, çağdaş boyutlarıyla yontu geleneğini sürdürmek, yöremizin doğal yapısında bulunan mermeri çağdaş sanatla buluşturarak, çağdaş yapıtlara dönüşmesine katkıda bulunmak.

- Sanata, sanatçılara, özellikle genç sanatçılara destek olmak, heykel sanatımıza yeni bir canlılık ve etkinlik kazandırmak.

Genel unsurlar:
1- Sempozyum, ulusal bir sanat etkinliği olarak İscehisar Belediyesi ve AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
2- Sempozyumun Konusu: Serbest
3- Sempozyum Tarihi: 17 Haziran - 18 Temmuz 2005
4- Sempozyum Alanı: Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde sempozyum komitesi tarafından belirlenmiş halka açık bir alanda yapılacaktır.
5- Katılımcı Tespit Yöntemi: Sempozyuma katılacak sanatçılar, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kurulacak sempozyum jürisinin başvuru dosyalarını esas alarak yapacağı değerlendirme sonunda belirlenecektir.
6- Katılımcı Sayısı: Sempozyum jürisi sempozyuma katılım için başvuran adaylar arasından 10 heykel sanatçısına yer verecektir. Sempozyuma katılmaya hak kazanan sanatçıların 30 Mayıs - 10 Haziran 2005 tarihleri arasında mesai bitimine kadar katılım sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Bu tarihten itibaren eğer kontenjan açığı kalırsa 10-15 Haziran 2005 tarihleri arasında sempozyum jürisinin belirlediği yedek listedeki sanatçılarla liste sırasına göre katılım sözleşmesi imzalanacaktır. Ayrıca Sempozyuma katılım hakkı kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların ya da sempozyumun baslangıç tarihinden itibaren 5 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin sempozyumda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.
7- Malzeme ve Temini: Her sanatçıya 3 metreküp mermer verilecektir. Ayrıca yapıtların kaidesi, montajı ve bunun için gerekli malzemeler (başvuru dosyasında belirtilmiş olmak koşulu ile) İscehisar Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
8- Fiziki Altyapı - Çalışma Koşulları: Sempozyum alanında kullanılmak üzere 220 volt elektrik, kaldırıcı, hava kompresörü ile bunların uzatma sistemleri temin edilecek, sempozyum alanının çalışma ve güvenlik koşulları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
9- Sergileme Alanı: Sanatçılara ait eserler sempozyum sonunda Sempozyum Komitesinin belirlediği noktalara yerleştirilecektir. İscehisar Belediyesi, yapıtların korunmasından sorumlu olacaktır. Onları satmayacak, ancak müzeleme, sergileme, katalog yapma, fotoğraf çekme ve bunları basım, yayım, tanıtma hakkına sahip olacaktır.
10- Eser Telif Hakkı: Sepozyuma katılan sanatçılara İscehisar Belediyesi tarafından çalışma bedeli olarak US $ 1000 karşılığı olan Yeni Türk Lirası ödenecektir.
11- Katılım Belgeleri: Sempozyum sonunda her sanatçıya İscehisar Belediyesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi verilecektir. Belediye ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından sempozyuma katılan sanatçıları ve gerçekleştirdikleri çalışmaları tanıtacak sempozyum kataloğunun basımı gerçekleştirilecektir.
12- Katılımcıların Ağırlanması: Sempozyum süresince katılımcılar İscehisar ilçesinde Belediye Başkanlığınca tahsis edilen konaklama merkezlerinde konaklayacaklardır. Konaklama giderleri İscehisar Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Yemek: Katılımcıların yemek ihtiyaçları konakladıkları yerde tam pansiyon olarak İscehisar Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Sigorta: Sempozyuma katılan sanatçıların sempozyum süresince ayakta tedavilerini İscehisar Belediyesi üstlenecek ve tedaviler İscehisar sağlık kurumlarında gerçekleştirilecektir. Sanatçıların bireysel sigortaları kendilerine aittir.
Ulaşım: Sempozyuma katılan sanatçıların ulaşım giderleri İscehisar Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
13- Diğer: Sanatçıların hastalık, kaza ve benzeri elinde olmayan nedenlerle veya işine karşı ihmal, ciddiyetsizlik gibi nedenlerden dolayı yapıtını sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirememesi durumunda Merfes Mermer Heykel Sempozyum Komitesi karar hakkına sahiptir. Anlaşmazlık halinde Afyonkarahisar Mahkemelerinin kararına uyulacaktır. Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.
14- Sempozyum Takvimi :
 

13 Mayıs 2005: Sempozyum son başvuru tarihi
17 Mayıs 2005: Sempozyum jüri değerlendirme
18 Mayıs2005: Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
10 Haziran 2005: Asıl katılımcıların son sözleşme tarihi
15 Haziran 2005: Yedek katılımcıların son sözleşme tarihi
17 Haziran2005: Sempozyum Açılış Töreni
17 Haziran 2005 - 17 Temmuz 2005: Çalışma Süresi
14 - 16 Temmuz 2005: Sempozyumda üretilen eserlerin sanatçılarla birlikte daha önceden belirlenen mekanlara montajı
18 Temmuz 2005: Sempozyum kapanış törenleri

Not: Sempozyum süresince yapılacak panel, sergi, seminer, saydam gösteri, kültür turları ve konferansları içeren sempozyum etkinlikleri takvimine broşürde belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

Sempozyuma Katılım:

Başvuru Tarihi :
Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2005 Saat : 17.30 ‘ dur. Başvurular elden ya da posta ile gerçekleştirilir. Kargoda doğabilecek sorunlardan sempozyum organizasyonu sorumlu değildir.
Başvuru Dosyasının İçeriği:
1- Sempozyuma katılacak sanatçıların seçimi konusundaki esas alınacak dosyada şunlar bulunmalıdır :
a) Başvuru formu
b) Sanatçının özgeçmişi (Sanatçının en son mezun olduğu okul, varsa kazandığı ödüller, açtığı kişisel sergiler, katıldığı önemli karma sergiler ve sempozyumlar; yapıtlarının sergilenmekte olduğu yerler, kamu alanı uygulamaları vb. bilgileri içerecektir.)
c) Sanatçının fotoğrafı
d) Sanatçının gerçekleştirdiği eserlere ilişkin fotoğraf, slayt
(min. 5 adet) ve diğer dökümanlar.
e) Sanatçının sempozyumda üreteceği yapıtın maketi
f) 35x50 resim kağıtlarına eserin eskizi (desen ve teknik çizim olarak), değişik açılardan krokisi, planı, yerleştirme düzeni, montaj şeması ve çalışılacak mermerin metreküp ölçüleri belirtilecektir. Proje çizimleri gerekiyorsa renklendirilmeli ya da detayı gösteren çizimler yapılmalıdır.
2- Yukarıda içeriği tanımlanan dosyalar en geç 13 Mayıs 2005 Saat : 17.30'a kadar aşağıdaki adrese elden, ya da kargo ile ulaştırılmalıdır. Sempozyuma kabul edilen sanatçılara belirttikleri adrese en geç 30 Mayıs 2005 tarihinde e-posta ya da mektupla davet yazısı gönderilecektir. 01.08.2005 tarihine kadar elden teslim alınmayan veya iadesi istenmeyen dosyalar için sempozyum komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

Sempozyum Komitesi
Organizasyon Sorumlusu: Prof.Dr. Nalan Bayşu Sözbilir
                                          Ceylan Kılınçarslan
                                          Yrd.Doç.Dr. F.Nuri Kara
                                          Öğr.Grv. Ömer Görkem

Komite:                              Prof.Dr. Nalan Bayşu Sözbilir
                                          Ceylan Kılınçarslan
                                          Prof.Dr. Ahmet Şentürk
                                          Yrd.Doç.Dr. Ali Sarıışık
                                          Yrd.Doç.Dr. F.Nuri Kara
                                          Öğr.Grv. Ömer Görkem
                                          Öğr.Grv. A.Baha Örken
                                          Öğr.Grv. Hayati Ulusay
                                          Öğr.Grv. Nezih Mezarcı
                                          Ahmet Kaban
                                          Ekrem Öztürk
                                          Elif Özpınar

Değerlendirme Jürisi (Alfabetik sıralama):
Prof. Aytaç Katı
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiCeylan Kılınçarslan
İscehisar Belediye Baskanı
Prof. Ferit Özşen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yrd. Doç. F.Nuri Kara
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç. Nurettin Bektaş
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ybn.Uzm.Öğr.Grv. Ziyatin Nurıev
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim bilgileri:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Ahmet Necdet Sezer Kampusü - Afyonkarahisar

Tel: 0272 228 14 26
Fax: 0272 228 14 19
Web: www.aku.edu.tr
         www.gsf.aku.edu.tr
         www.merfes.com
         www.iscehisar.bel.tr
E-mail:[email protected]

ARKIMEET

ARKIMEET Konferans Serisinin davetlisi olarak,  MVRDV 14 Nisan 2005 tarihinde saat 19:00'da Askeri Müze Kültür Sitesi Büyük Konferans Salonu'nda konferans verecek.

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz