reklam


Toplantılar

Kaçırmayın  Yeni

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı III
07 - 09 Aralık 2005, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla, İstanbul

Tarih: 07 - 09 Aralık 2005
Yer: İTÜ mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası, Salon no: 109

Geçtiğimiz dönemlerde 1. ve 2.’si düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere çalışmalar başladı. Kurultay 7-9 Aralık 2005 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. 2001 yılında yapılan 1. Kurultay’da mimarlık ve eğitimi ile ilgili sorunların tanımlanması yapılarak çözümler ve çıkış yolları doğrultusunda öneriler değerlendirildi.

2. Kurultay’ın hazırlık aşaması ise, 2 yıl boyunca 5 ana atölye çerçevesinde sürdürüldü; bu atölyelerde ele alınan her konu tutanağa geçirildi ve bu tutanaklar mimarlık kamuoyunun incelenmesine sunuldu. 2003 yılının Aralık ayındaki Kurultay’a kadar toplam 16 atölye toplantısı, 7 Danışma ve Düzenleme Kurulu toplantısı, 2 panel ve 1 öğrenci forumu düzenlendi. Çalışmalar sırasında üretilen raporlar ve yapılan tartışmalar, gerek Mimarlar Odası’nda, gerekse diğer platformlarda yol gösterici oldu ve politika oluşturulmasında temel metinler olarak değerlendirildi. Örneğin 2. Kurultay’ın çalışma atölyelerinden birisi olan “Sürekli Mesleki Gelişim Atölyesi” çalışmalarını olgunlaştırarak Mimarlar Odası Genel Kurulu’na bir yönetmelik taslağı sundu ve bu yönetmelik 16-17 Nisan 2004 tarihinde Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin sonucunda Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi oluşturuldu ve bu merkezin Yönetim Kurulu ve Bilim Danışma Kurulu çalışmalarına başladı. 2005 yılının Aralık ayında toplanacak olan 3. Mimarlık ve Eğitim Kurultay’da ise, diğer iki Kurultay’dan farklı olarak, yapılacak çalışmaların uygulama ağırlıklı olarak geliştirilmesi asıl hedef olarak belirlendi. 3. Kurultay’ın temel çalışma konularını ve Kurultay kapsamında yapılması düşünülen diğer çalışmalar şöyle sıralanıyor:

* Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi
* Akreditasyon
* Staj ve Meslek Pratiği
* Sürekli Mesleki Gelişim
* AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulaması
* Mimarlıkta Uzmanlaşma
* Ulusal Mimarlık Politikası
* Meslek Hukuku
 

Internet hakkında sormak istediğiniz sorular, önerileriniz, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz siteler, web tasarımı bu başlık altında

Arkitera.com/forum

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz