Yarışmalar

Deutsche Bank Urban Age Award

Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2009
İletişim
Adres: Demet Mutman
Alfred Herrhausen Society, The International Forum of Deutsche Bank
Unter den Linden 13-15
10117 Berlin, Almanya

Telefon: +9005337149253
Faks: +490303407-4209
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.alfred-herrhausen-s...


Her yıl düzenlenen "Deutsche Bank Urban Age Ödülü"nün üçüncüsü, Nisan ay sonunda İstanbul''da ilan edilecek. Ödül, yaşam kalitesi ve çevresel kaliteyi birbirine bağlayan Urban Age misyonunu onurlandırmayı amaçlıyor. İnsanların yeni tür örgütlenmeler yolu ile yaşadıkları şehirleri için sorumluluk almalarını teşvik etmek amacıyla ödül, toplumun yaşam standartlarını ve yaşanan fiziksel çevrenin iyileştirilmesini sağlayan girişim ve projelere verilecek.

Uluslararası alanda önem kazanmış kentsel planlama otoriteleri, tasarımcılar, işadamları, medya ve sivil toplum aktörlerinden oluşan bağımsız bir jüri, tüm gönderilen projeleri değerlendirecek ve 100.000 Amerikan Dolarlık ödülün sahibini belirleyecek. Projeler en geç 11 Eylül 2009 tarihine kadar gönderilebilir.

"Deutsche Bank Urban Age Ödülü" 04 Kasım 2009''da İstanbul''da teslim edilecek ve hemen ardından 05 ve 06 Kasım 2009 tarihlerinde Urban Age İstanbul Konferansı gerçekleştirilecek. Ödül bu kapsamda, İstanbul metropolitan alanı içerisinde yer alan bir projeye (projelere) verilecektir.

Geçerlilik
Aşağıdaki kategorilere uygun her proje ödüle başvurabilecektir:

- Konut ve barınma
- Çalışma ve iş mekanları
- Ulaşım
- Kamusal alan
- Sağlık ve sağlıklaştırma
- Eğitim
- Kültür
- Diğer kentsel yenileme ve dönüşüm girişimleri

Seçim Kriterleri
Ödülün en önemli amacı, kentteki topluluklar arasında gerçekleşen, farklı aktörlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan, çeşitli ortaklık ve girişimleri desteklemek ve bu tür projeleri
tanımaktır. Projeler aynı zamanda bölge veya yerleşim halkının, iyileştirilmiş fiziksel çevre ve dolayısıyla sosyal refahlarının sağlanması veya arttırılmasını gerçekleştirmelidir. Bu anlamda çok önemli olan seçilebilirlik kriterleri şunlardır:

- Çok aktörlü ortaklıklar oluşturmak
- Yerli halka ve bölgede yaşayan topluluklara faydalı, gelişim veya dönüşümler sağlamak
- Yaratıcılık ve yenilik
- Sürdürülebilirlik
- Ortak vizyonları, gerçekleştirilmiş projelere dönüştürebilmek

Başvuru Prosedürleri
Ödül proje geçerlilik şartlarını sağlamış her projeye, ve projelerde yer almış her birey ve kuruluşun katılımına açıktır (bakınız: Kurallar).

Gönderim aşağıda belirtilen adrese email yolu ile:
[email protected]

veya posta yolu ile gerçekleştirilebilir:
Nüket Algan
Deutsche Bank A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi
Tekfen Tower No 209 Kat 18
PK. 34394, 4. Levent
İstanbul - Türkiye

İngilizce hazırlanmış form mevcuttur.

Ödül, Urban Age Projesi ile bağlantılı olarak Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society tarafından yürütülmektedir. Şayet bir sorunuz var ise lütfen [email protected] adresine iletiniz.

Kurallar
Uygunluk

a) Projeler İstanbul Metropolitan alanı içerisinde yer almalıdır.
b) Projeler farklı paydaşlar arasındaki ortaklık ve işbirliğini gösterir olmalıdır.
c) Projeler gerçekleşmiş olmalı, kullanıcılarına ve topluma ölçülebilir faydalar sağlamış olmalıdır.
d) Projeler etnik veya dini değerlere dayalı herhangi bir ayrımcılık içermemelidir.

Jüri
a) Kazanan Proje(ler) bağımsız jürinin oyçokluğu ile belirlenecektir.
b) Jüri üyeleri Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society ve Urban Age tarafından farklı disiplin ve bölgesel uzmanlıklara dayalı olarak seçilecektir.

Ödül
a) Ödülün amacı, seçilen projeye sürdürülebilirlik ve geliştirilebilirliği için finansal destek sağlamaktır. Bu seçim kişisel veya profesyonel anlamda bir doğrulamaya yönelik değildir.
b) Resmi Proje ortakları ve/veya sponsorları (eğer mevcut ise) projenin yarışma için başvurusunu desteklemelidir.
c) Bağımsız jüri, ödülün nasıl dağıtılacağına karar verme hakkına sahiptir.

Koşullar
a) Katılımcılar proje yarışma başvurusunu tamamladıkları takdirde, jürinin vereceği kararları hiçbir itiraz yoluna gitmeden kabul edeceklerini onaylamaktadırlar. Hiçbir katılımcı ulusal veya uluslararası mahkeme sürecine başvuramaz.
b) Proje sahipleri tarafından gönderilen her türlü malzeme, Deutsche Bank ve Urban Age tarafından "Deutsche Bank Urban Age Award" Ödülü ile bağıntılı promosyon ve yayın amaçları için kullanılabilir. (Örneğin Deutsche Bank ya da Urban Age websitelerinde ve/veya yayın ve raporlarda).
c) Bildirilerdeki gerçeklik ifadeleri, uygulanabilir hertürlü kanuni yükümlülük ve düzenlemeler çerçevesinde, doğru ve hukuksal bağlayıcı olarak dikkate alınacaktır. Bu düzenlemeler ödül kararını verici otoritenin tashihi konusundadır.

Jüri Üyeleri
- Richard Burdett, Jüri Başkanı (Urban Age Direktörü - Mimarlık ve Planlama Profesörü, London School of Economics
- Enrique Norten (TEN Arquitectos & Miller Kurucusu, Pennsylvania Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı)
- Anthony Williams (Washington D.C. Belediye eski Başkanı & Primum Public Realty Trust CEO''su)
- Arzuhan Doğan Yalçındağ
- Prof.Dr. Çağlar Keyder
- Behiç Ak
- Han Tümertekin

Konuyla İlgili Linkler
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.