Yarışmalar

MİMED 2009

Son Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2009
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimed.info/
Yarışma Sonuçları1. Yıl
Başarı Ödülü:
Elif Gözde Öztoprak, İstanbul Teknik Üniversitesi
Teşvik Ödülü: Canan Ganiç, İstanbul Kültür Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Mustafa Küstür, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Zeynep S. Enhoş, İstanbul Teknik Üniversitesi

2. Yıl
Başarı Ödülü:
Deniz Üstem, İstanbul Teknik Üniversitesi
Teşvik Ödülü: Zuhal Kol, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Gürcan Demirtaş, Uludağ Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Müge Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Müge Kuzubaşıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Emine Bahar Avanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi

3. Yıl
Başarı Ödülü:
Işılay Dikeç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Teşvik Ödülü: Enes Yücepur, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Erman Uçaroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Mehmet Düzen, Yıldız Teknik Üiversitesi
Jüri Özel Ödülü: Müge Kruşa, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Yusuf Uyar, Uludağ Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Caner Bilgin, İstanbul Kültür Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Erdem Dokuzer, Çukurova Üniversitesi

4. Yıl
Başarı Ödülü:
Okan Aydoğu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Teşvik Ödülü: Burçin Baykurt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Nil Tuzcu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: H. Işıl Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü: Nazlı Öncel, Bahçeşehir Üniversitesi

Yarışmanın jüri raporuna ulaşmak için tıklayın.Yarışma BilgileriMimarlık Eğitimi Derneği (MİMED) tarafından her yıl periyodik olarak düzenlenen "MİMED2009 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri", 2009 yılında sekizinci kez gerçekleştiriliyor. Yarışma, mimarlık lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının "2007-2008 bahar" ve "2008-2009 güz" yarıyıllarını kapsıyor.

Yarışmanın Türü

Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

Katılım Koşulları

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti''ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

"Birinci yıl", "ikinci yıl", "üçüncü yıl" ve "dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri" olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler "2007-2008 bahar", "2008-2009 güz" yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme projeleri dahil değildir.

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma, www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti''nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma-posterleri yollanmaktadır.

Sorular ve Cevaplar
Yarışmaya ait sorular 28 Nisan 2009 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Meltem Baslo''ya [email protected] adresinden iletilebilir. Cevaplar www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinden 01 Mayıs 2009 tarihinde duyurulacaktır.

Teslim Koşulları
- Proje Panoları
Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet A1 (59,4cm. X 84,1cm.) boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dik şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu; bantın sol köşesinde ise MİMED yarışmasının hangi yıla ait olduğunu, ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için;
"MİMED2009 I kategori: 1.yıl", "MİMED2009 I kategori: 2.yıl", "MİMED2009 I kategori: 3.yıl", "MİMED2009 I kategori: 4.yıl" şeklinde olacaktır.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

- CD
Bir "MİMED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi" oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, sunum paftalarının 200 dpi çözünürlükte, jpeg veya pdf formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki "kimlik zarfı" nın içerisinde teslim edilecektir.

- Kimlik zarfı
Proje ile birlikte verilecek A4 formatındaki "kimlik zarfı" nda yer alacak belgeler şunlardır:

- öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan "başvuru formu" (başvuru formu ektedir.)

- yukarıda detayları belirtilen CD.

- Mimarlık Eğitimi Derneği''nin "Ayaspaşa İşbankası Şubesi, 425044" no''lu hesap numarasına 20YTL yatırıldığına dair makbuz (yarışmacılar birden fazla proje ile katılmaları durumunda da sadece 20 ytl yatıracaklardır.)

"Kimlik zarfı", sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu "başvuru formu"na ek olarak "kimlik zarfı"na koyduğu "AÇILAMAZ" yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Yukarıda belirtilen dökümanlar 20 Mayıs 2009 tarihinde, saat 11:00 - 18:00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Posta ile gönderilecek projeler belirtilen tarih ve saatler arasında proje raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.

MİMED2009
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, 102 nolu salon
34437, Taşkışla
Taksim, İstanbul

Jüri
Ayfer Aytuğ (jüri başkanı / prof.dr., ytü)
Ayşen Ciravoğlu (y.doç.dr, ytü)
Durmuş Dilekçi (y.mimar., gazi ü./ itü)
Pelin Dursun (y.doç.dr., itü)
Hikmet Gökmen (y.doç.dr., deü)
Berin Gür (y.doç.dr., odtü)
Mine Özkar (y.doç.dr., odtü)
Kayahan Türkantoz (y.doç.dr., msgsü)
Ertuğ Uçar (y.mimar, odtü)
İpek Yürekli (y.doç.dr., itü)

Raportörler*
Meltem Baslo (araş.gör., itü)
Deniz İlter (araş.gör., itü)
Öze Uluengin (araş.gör., ytü)

* İsimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

Ödüller
MİMED her yarışma dönemi için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. MİMED2009 için seçilen her bir başarı ödülüne 1.500 TL teşvik ödüllerine ise 750 TL para ödülü ve plaketler verilecektir.

Sonuçların Açıklanması ve Sergi
Yarışmanın sonuçları 25 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak olan kollokyumda açıklanacak ve aynı gün itibariyle www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projeler 01 Haziran 2009 tarihine kadar görülebilir. Bu sergi sonrasında projelerin çeşitli üniversitelerin mimarlık fakültelerini dolaşması amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi
16 Nisan 2009:
Yarışmanın İlanı
20 Mayıs 2009, 11:00 - 18:00:
Projelerin Teslimi (İTÜ Taşkışla binası 102 no''lu salon)
23 - 24 Mayıs 2009: Jüri Değerlendirmesi
25 Mayıs 2009, 17:00: Sonuçların İlanı, Ödül töreni, Kolokyum (İTÜ Taşkışla binası 109 no''lu salon)
25 Mayıs - 01 Haziran 2009: Proje Sergisi (İTÜ Taşkışla binası 102 no''lu salon)

Organizasyon Grubu
Meltem Baslo
Deniz İlter
Öze Uluengin
Meltem Aksoy

İletişim
Meltem Baslo ([email protected])
Deniz İlter ([email protected])
Öze Uluengin ([email protected])

Soru ve Cevaplar
S1:
Projelerin 20 Mayıs 2009 tarihinde, 11:00 - 18:00 saatleri arasında size ulaştırılacağını açıklamışsınız. En geç tarih bu mu? Bu tarihten önce de gönderilebilir mi? Yoksa o saatler arasında mı teslim edilmek zorunda?

C1: Şartnamenin 5 no''lu maddesinde net olarak belirtildiği gibi projelerin, 20 Mayıs 2009 çarşamba günü, saat 11:00 - 18:00 arası teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih son başvuru tarihi değil, projelerin teslim tarihidir. Önceden teslim yapılamaz.

S2: Biz 2008-2009 Bahar Yarıyılı projemizi iki kişi birlikte hazırladık. Bu nedenle yarışmaya grup olarak katılmamız mümkün mü? Eğer mümkünse bir forma iki isim mi yazmamız gerekiyor, yoksa iki ayrı form mu doldurmalıyız?

C2: Öncelikle MİMED 2009, 2008 - 2009 Bahar Yarıyılı''nı kapsamamaktadır. Projenizin yarışma için geçerli olan zaman dilimi içerisinde yer alması ön koşulu ile yarışmaya yollanan proje bir grup çalışması olabilir. Bu durumda tek form doldurmanız geçerli olacaktır.

S3: Sunum paftalarında Türkçe kullanımı sınırlaması var mı? Yoksa ingilizce hazırlanan paftalar da kabul edilebiliyor mu?

C3: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti''ndeki üniversitelerde hazırlanmış olma ön koşulu ile, paftaların İngilizce olmasında, bir sakınca yoktur. Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki projeler yarışma kapsamına alınmaz.

S4: Yarışmaya katılacağımız proje okuldan aldığımız haliyle mi kalmalı? Projeyi tekrar temize çizebilir miyiz?

C4: Şartnamenin 8 no''lu maddesinde net olarak belirtildiği gibi paftaların yarışma formatına getirilmesi gerekmektedir. Projenin, yeni bir formata adapte edileceği ile birlikte, bir yarışma ortamında değerlendirileceği de unutulmamalıdır. Bu açıdan yeni düzenlemeler ve anlatım amaçlı ekler yapılabilir.

S5: MİMED 2009 Öğrenci Proje Ödülleri yarışmasına katılabilmek için ön kayıt gibi bir işlem yaptırmak gerekiyor mu? Ayrıca "Mimarlık Eğitim Derneği"nin İş Bankası hesap numarasına yatırılacak olan para en geç hangi tarihte yatırılabilir?

C5: Yarışma formatında önceden herhangi bir başvuru sözkonusu değildir, dolayısıyla bir belge alınması da gerekmemektedir. Yarışma şartnamesinin 8 no''lu maddesinde de belirtildiği gibi makbuz dahil tüm evraklar proje ile birlikte paketlenerek 20 Mayıs 2009 çarşamba günü belirtilen adrese elden veya posta ile teslim edilecektir. Makbuz konusunda ise, ödeme tarihi önemli değildir, önemli olan makbuzun tüm evraklarla belirtilen günde teslim edilmiş olmasıdır.

S6: Daha önceden katıldığım bu yarışmaya eski bir projemle katılmak istiyorum. Acaba 2007 - 2008 Bahar, 2008 - 2009 Güz Dönemleri dışındaki bir proje ile katılım gerçekleştirebilir miyiz ?

C6: MİMED 2009''a sadece 2007 - 2008 Bahar ve 2008 - 2009 Güz Yarıyılları''ndaki projelerinizle katılabilirsiniz.

S7: Mimed 2009 için geçen dönem yaptığım projenin yanında, bir de gecen seneki projemi göndermeyi düşünüyorum. Fakat geçen sene atölyemizdeki proje konumuz "Schindler Award for Architecture" adlı yarışmaydı. 3. sınıf olduğum için yarışma şartnamesine göre projemi gönderememiştim. Tamamen atölye hocalarımızla yürütülen ama konusu yarışmaya dayanan fakat yarışmaya gönderilmeyen bir projeyle mimed 2009''a basvurabilir miyim?

C7: Sözkonusu proje şartnamede belirtilen tarihlere uyuyorsa (2007-2008 bahar ve 2008-2009 güz yarıyılları) bu projenizle MİMED2009''a katılmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

Yarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.