Yarışmalar

2009 Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2009
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.spo.org.tr
TMMOB Şehir Plancıları Odası, planlama okulları arasında koordinasyonu, iş birliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda 2009 Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması''nı düzenliyor.

Katılım Koşulları
Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencilerine açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birimlerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan Şehir ve Bölge Plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır.

Yarışmanın diğer amaçları; ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde uygulanmakta olan eğitim sistematiğinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasıdır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

Jüri
Asli Jüri Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Mert Çubukçu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof.Dr. Melih Ersoy (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Prof.Dr. Sezai Göksu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Derya Kesik (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Ulaş Kılıçkaya (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Yrd.Doç.Dr. Nicel Saygın (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Yrd.Doç.Dr. Fatma Şenol (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Yedek Jüri Üyeleri
Dr. Osman Balaban (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Gökhan Bilgihan (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Raportörler
Bilge Serin (TMMOB Şehir Plancıları Odası)
Samet Zeydan (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Sekreterya: Samet Zeydan (TMMOB Şehir Plancıları Odası)

Ödüller
Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır.

Birinci Ödül: Dizüstü Bilgisayar ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti
İkinci Ödül: Video Kamera ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti
Üçüncü Ödül: Dijital Fotoğraf makinesi ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti

Mansiyonlar: Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.

Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.

Yarışma Takvimi
Yarışma ilanı: 01 Haziran 2009
Son soru sorma tarihi: 12 Haziran 2009
Soruların yanıtlanması: 15 Haziran 2009
Projelerin son teslim tarihi ve saati: 03 Temmuz 2009, 17:00
Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: 10 Temmuz 2009, 10:00
Yarışma sonucu ilan tarihi: 20 Temmuz 2009
Sergi tarihi ve yeri: 05 Kasım 2009, Antalya Akdeniz Üniversitesi
Kolokyum tarihi, saati ve yeri: 05 - 08 Kasım 2009, Antalya Akdeniz ÜniversitesiKonuyla İlgili LinklerYarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.