Yarışmalar

Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2009
İletişim
Web Sitesi: www.denizli.gov.tr/web/...
Yarışma SonuçlarıÖdüller
Birincilik Ödülü (67309 Rumuzlu Proje)

Yavuz Selim Sepin (Ekip Başı) Y. Mimar

İlknur Karakaş Kahraman Şehir Ve Bölge Plancı

Emre Gönül Peyzaj Mimarı

Yardımcılar
Aygül Ceylan Mimar

Cesur Serdar Gürbüz Mimar

Tayfun Yüksel Öğrenci

İkincilik Ödülü (27087 Rumuzlu Proje)

Ufuk Balçıklı (Ekip Başı) Mimar

Erol Aydoğdu Şehir Ve Bölge Plancı

Arif Irgı Peyzaj Mimarı

Yardımcılar
Erhan Özmüş Mimar

Çetin Ayık Mimar

Sema Öztürk Mimar

Makbule Yıldırım Mimar

Üçüncülük Ödülü (16067 Rumuzlu Proje)

Ramazan Avcı (Ekip Başı) Mimar

Mesut Yüksel Şehir Ve Bölge Plancı

Derya Sarı Peyzaj Mimarı

Danışmanlar
Suzan Bahtiyar Mimar

Turgut Şakiroğlu Mimarlık Öğrencisi

Mansiyonlar
74213 Rumuzlu Proje

Selim Velioğlu (Ekip Başı) Dr.Y.Mimar

Erce Funda Mimar

M.Orkun Özüer Y. Mimar

Yılmaz Erdoğan Mimar

Mehmet Ali Yüzer Dr. Şehir Plancısı

Serna Yılmaz Y. Peyzaj Mimarı

Yardımcılar
Dilek Eren Şehir Plancısı

İrem Söyleyici Mimarlık Öğrencisi

28109 Rumuzlu Proje

Özgür Bingöl(Ekip Başı) Y.Mimar

İlke Barka Y.Mimar

Emre Savga Mimar

Tuba Bilgiç Mimar

Ayşe Özyetgin Şehir Plancısı

Nermin Tirben Y.Peyzaj Mimarı

38218 Rumuzlu Proje

Celal Abdi Güzer Mimar

Lale Özgenel Mimar

Oktan Nalbantoğlu Peyzaj Mimarı

Erdal Kurttaş Şehir Bölge Plancısı

35761 Rumuzlu Proje

D.Ümit Yücel Y.Mimar

Çiğdem Yücel Y.Mimar

Yrd.Doç.Dr A.Nuray Bayraktar Mimar

Doç.Dr. Nilgün Görer Tamer Y.Mimar

Çılga Resuloğlu Y.Peyzaj Mimarı

Danışmanlar
Yrd.Doç. Dr. Ayşe Tekel Mimar

Yardımcılar
Özgür Bektaş

Aysun Demir

Hikmet Karayiğit

Deniz Böber

M.Faruk Tuna

Burcu Yeşilbahçe

75391 Rumuzlu Proje

M.Zafer Akdemir (Ekip Başı) Mimar

Feride Önal Mimar

F.Eren Günal Mimar

Nihan Gürel Mimar

Mehmet Mustafa Tural Mimar

İsmail Eren Kürkçüoğlu Şehir Plancısı

Cüneyt Sezer Peyzaj Mimarı

Satın Almalar
71821 Rumuzlu Proje

Mustafa Burak Sağlıkova(Ekip Başı) Mimar

Korkut Yıldırım Mimar

Nüket İpek Çetin Şehir Plancısı

Nadin Demircioğlu Şehir Plancısı

Süveyda Bayraktar Peyzaj Mimarı

16002 Rumuzlu Proje

Ayhan Abanozcu(Ekip Başı) Mimar

Murat Cellat Mimar

Bahadır Yılmazlar Mimar

Turgay Erdoğdu Şehir Plancısı

Serkan Uluşal Peyzaj Mimarı

26494 Rumuzlu Proje

Aslı Özbek (Ekip Başı) Mimar

Nihat Eyce Mimar

Emrah Söylemez Y.Şehir Plancısı

Mehmet Cansayan Y.Peyzaj Mimarı

11830 Rumuzlu Proje

Yakup Hazan (Ekip Başı) Mimar

Makbule İlcan Şehir Plancısı

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu Peyzaj Mimarı

14162 Rumuzlu Proje

Hasan Özbay(Ekip Başı) Y.Mimar

Aslı Özbay Y.Mimar

Mehmet Nazım Özer Şehir Plancısı

Serpil Öztekin Peyzaj Mimarı

14163 Rumuzlu Proje

A.Tamer Başbuğ (Ekip Başı) Mimar

C.Baran İdil Şehir Plancısı-Y.Müh.Mimar

Aslıhan Coşkun Şehir Plancısı

Ülgen Yenil Peyzaj Mimarı

23457 Rumuzlu Proje

Seçgin Kutucu(Ekip Başı) Y.Mimar

Ebru Yılmaz Y.Mimar

Yonca Kutucu Mimar

Rabia Bolposta Y.Şehir Plancısı

Arzu Uçal Şengel Peyzaj Mimarı

20345 Rumuzlu Proje

Kerem Ersönmez (Ekip Başı) Mimar

Fazıl Efe İlgen Mimar

Ali Fuat İlgen Şehir Plancısı

Melike Önen Peyzaj Mimarı

42004 Rumuzlu Proje

Eren Başak (Ekip Başı) Mimar

Meral Özdengiz Başak Mimar

Ahmet Saffet Atik Şehir Y. Bölge Plancısı

Ayşe Günce Taşpınar Türkan Peyzaj Mimarı

37951 Rumuzlu Proje

Dürrin Süer Kılıç (Ekip Başı) Mimar

Deniz Güner Mimar

Metin Kılıç Mimar

Koray Velibeyoğlu Şehir Plancısı

Hatice Ebru Sarıkartal Peyzaj Mimarı

38412 Rumuzlu Proje

Hakkı Akyol (Ekip Başı) Y.Mimar

Pelin Pınar Özden Şehir Plancısı

Emel Akdere Peyzaj Mimarı

Yarışma Bilgileri"Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi" nin elde edilme işi, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından 01-02 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen sempozyum sonuç bildirgesi (Ek 12) ile Valilikçe konuyla ilgili çeşitli tarihlerde kentteki sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantıların sonuç raporu (Ek 13) dikkate alınarak 11.06.2009 tarihli Valilik ve TMMOB arasında varılan uzlaşma protokol hükümleri (Ek 14) çerçevesinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı "Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi İle Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi" konulu tasarım gerçekleştirilirken, Denizli ve yöresinin mimari, tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan özgün bir hükümet konağı mimari projesi elde etmek ayrıca belirtilen yaklaşık 53.000m2 (Ek 1) alanın çevresindeki odak noktaları dikkate alınarak bu alanın şehrin gündüz ve gece kullanımını sağlayacak meydan ve bununla birlikte yönetim ve kültür hizmetleri verilebilecek bir kentsel tasarım elde etmektir.

Yarışmanın Şekli: Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Katılım Koşulları
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odaların üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
- Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunlu olup ekipte; ekip başı mimar olmak üzere en az bir Şehir Plancısı ile bir Peyzaj Mimarı olacaktır.
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
- Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği''nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip üyelerinden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 100 TL karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Halk Bankası Denizli Şubesi 352 - 07000002 nolu hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri

Yavuz Erkmen: Denizli Valisi
Prof.Dr. Metin Sözen: ÇEKÜL Vakfı Başkanı
Kasım Kayıhan: Denizli İl Bayındırlık ve İskan Müdürü
İbrahim Şenel : Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Celal Şimşek: PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Arkeolog
Niyazi Dayanır: İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
Tolga Aydar: Peyzaj Mimarı-PMO Denizli İl Temsilcisi

Asli Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Zekai Görgülü:YTÜ Mim. Fak. Dekanı, Mimar-Şehir Pl. (Jüri Bşk.)
A. Faruk Göksu: Şehir Plancısı
Aygen Kancı: Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı
Dr. Erkan Uçkan: Mimar
Nadir Hasbora: Y. Mimar
Yrd.Doç.Dr. Güven Şener: Mimar
Danyal Kubin: İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Güzin Konuk: Mimar
Prof.Dr. Deniz İncedayı: Mimar
Dr. Hatice Sönmez Türel: Peyzaj Mimarı
Mustafa Tahsin Badem: İnşaat Y. Mühendisi

Raportörler
Hüseyin Türkyılmaz: Mimar, YTÜ, Denizli Belediyesi
Hüseyin Başaran: Mimar, SÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Ahmet Özer Karaaslan: Mimar, YTÜ, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları
Hüseyin Sarıkurt: Şehir Plancısı, İTÜ, İl Özel İdaresi
Mutlu Alkan: CBS Uzmanı, İl Özel İdaresi

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 24 Haziran 2009
Sorular için son gün: 16 Temmuz 2009
Teslim tarihi: 24 Ağustos 2009
Jüri değerlendirme tarihi: 27 Ağustos 2009
Sergi Tarihi: 31 Ağustos 2009
Kolokyum Tarihi: 06 Eylül 2009

Yarışmanın teslim tarihi 31 Ağustos 2009 tarihine kadar uzatıldı.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

Birinci Ödül: 40.000 TL
İkinci Ödül: 30.000 TL
Üçüncü Ödül: 20.000 TL

Birinci Mansiyon: 10.000 TL
İkinci Mansiyon: 10.000 TL
Üçüncü Mansiyon: 10.000 TL
Dördüncü Mansiyon: 10.000 TL
Beşinci Mansiyon: 10.000 TL

Satın almalar için jürinin kullanımına 20.000 TL ayrılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu''nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

Yer Görme
Yer görme zorunlu değildir. Yarışma alanını görmek isteyen yarışmacılar raportörlükten mesai saatleri içinde yardım alabilirler.

Yarışmayı Açan Kurum
Adı: Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Adresi: Sırakapılar Mah. 1581 Sk. N: 5/20100 Denizli
Tel: 0258 2624261 - 0258 2649954
Fax: 0 258 2410518

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.