Yarışmalar

Kent Düşleri - 4 Kızılay Meydanı Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2009
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay - Ankara
Telefon: 0312 417 86 65
Faks: 0312 417 18 04
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarlarodasiankara...
Yarışma SonuçlarıLisans Kategorisi Ödülleri
1.Ödül : Erdem Tüzün (İTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencisi), Yelta Köm (YTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencisi)

2.Ödül: Deniz Özdeniz (YTÜ Mimarlık Bölümü yeni mezun), Mustafa Ahmet Kara (YTÜ İletişim Tasarımı Programı Öğrencisi)

3.Ödül: Gizem Bayhan (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Öğrencisi), Dinçer Savaşkan(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Öğrencisi)

Jüri Özel Ödülü: Sinan Günay (İTÜ Mimarlık Bölümü Öğrencisi)

Jüri Özel Ödülü: Ferdi İnanlı (Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü Öğrencisi)

Yüksek Lisans Kategorisi Ödülleri
Jüri Özel Ödülü: İpek Baycan (İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi), Enise Burcu Karaçizmeli (İTÜ Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yarışma BilgileriYarışmanın Konusu ve Amacı:
Ankara kentinde toplumsallaşmanın en özel ve en etkili mekanı olan kent meydanlarına yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta geliştirilmesi,

Farklı disiplinlerden öğrencilerinin kentin toplumsal etkinlik alanları olan kent meydanlarına ilişkin fikir üretmelerinin teşvik edilmesi,

Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması,

Yarışma açılacak alanın dönüşümü ve kent meydanı olarak kullanımı için kamuoyu oluşturulması,

Yarışma açılacak alanın kent meydanı olarak kullanımını canlandıracak potansiyeller ile ele alınarak kurgulanması (mevcut ve öneri yaya sokakları, yarışmacılar tarafından önerilecek yaya sokakları, Güvenpark, Saraçoğlu Mahallesi v.b )

Yarışmaya Katılma Esasları ve Biçimi:
Yarışma iki ayrı kategoride (lisans ve yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Yarışma Türkiye''de ve KKTC''de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı dalında öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir arada çalışmasının önemli olduğu; belirtilen disiplinlerin birlikte çalışma ortamının aynı zamanda disiplinler arası yabancılaşmayı da ortadan kaldırabilecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya çeşitli meslek dallarından öğrencilerin ekip olarak katılması beklenmektedir. Güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanlarında eğitim gören öğrenciler de ekipte yer alabilirler.

Alanın değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin katılımı ile bir yer görme ve inceleme gezisi planlanmıştır. Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi çok yoğun kullanılan ve ulaşımı kolay bir alan olduğu için yer görme gezisine katılım zorunlu değildir.

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

Kayıt yaptıran yarışmacı adaylarının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri;

Kayıt yaptıran lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge,

Kayıt yaptıran mimarlık ve TMMOB''ye bağlı diğer meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB''ye bağlı ilgili meslek odalarına öğrenci üyelik için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili meslek odalarına üye olduklarını belirten belge. KKTC''de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.

Yarışmaya diğer disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılım durumunda, yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır. Kayıt sırasında ekip olarak başvuru yapmaya gerek yoktur. Yarışmacılar tek tek kayıt olabilirler ancak proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin katılımla ilgili kendi disiplinleri açısından gerekli olan tüm belgeleri proje ve diğer belgelerin teslimi sırasında tamamlamaları gerekmektedir.

Her ekip kendi içinde bir sözcü seçmeli ve bunu kayıt sırasında belirtmelidir. İletişim kurulması gerektiğinde ve ödül tesliminde bu kişi sorumlu olacaktır.

Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacaktır.

Yarışmaya kayıt işlemleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi''nin web sayfası www.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır.

Yer görme ve inceleme gezisi kaydı yaptırabilmek için yarışmaya kayıt zorunludur.

Yarışmacılar, web üzerinden kayıt formunu eksiksiz doldurduktan sonra kendilerine verilen şifre ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi Mim-ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecektir.(Bkz. Yarışmacılara Sağlanan Veriler)

Yarışma Takvimi:

Basın Açıklaması: 12 Mart 2009

Yarışmanın İlanı: 20 Temmuz 2009

Yarışmaya İlişkin kayıtların başlaması: 20 Temmuz 2009

Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi Yer Görme ve İnceleme Gezisi Kaydı son tarihi: 1 Eylül 2009

Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi Yer Görme ve İnceleme Gezisi: 5 Eylül 2009

Yarışmaya ilişkin soruların sorulmasının son tarihi: 7 Eylül 2009

Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı: 10 Eylül 2009

Web üzerinden Yarışmaya kayıt son tarihi: 25 Eylül 2009

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi''ne (saat 18.30''a kadar) ulaşması veya teslimi için son tarih: 25 Eylül 2009

Kazananların açıklanması: 5 Ekim 2009

Projelerin sergilenmesi: 5 - 10 Ekim 2009

Kolokyum ve ödül töreni: 9 Ekim 2009

Soru ve Cevaplar:
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 7 Eylül 2009 Cuma günü saat 18.30''a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-posta ile "KENT DÜŞLERİ 4 - Sorular" başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi''ne iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: [email protected]

Soruların cevapları en geç 10 Eylül 2009 tarihinde tüm yarışmacılara, faks, e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:
Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının en geç 25 Eylül 2009 Cuma günü saat 18.30''a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi''nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının postalandığı tarih temel alınacaktır. Posta yoluyla gelen tüm projelerin ve diğer belgelerin en geç 29 Eylül 2009 Salı günü saat 18.30''a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi''nin aşağıdaki adresine ulaşması gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

Yarışmacılara Sağlanan Veriler:
Bu verilere Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası üzerinden mim-ağ şifresi alarak kayıt yaptıracak olan yarışmacılar almış oldukları mim-ağ şifresi aracılığı ile http://kizilay.mimarlarodasiankara.org sitesinden ulaşabileceklerdir.

Yarışma Şartnamesi
Kızılay Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 Hali Hazır Planı
Kızılay Kent Merkezi ve Çevresi 1/1000 Hali Hazır Planı
Kızılay Kent Merkezi ve Çevresi İmar Planı
Eski ve Yeni Fotoğraflar
Kaynak Listesi

Yarışmacılardan İstenenler:
1. Sunum:
Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az iki adet 80cmx200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm''de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.

Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılmış hem de elektronik kopya olarak teslim edecektir.

Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla, serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.

Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM''da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM''da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında da teslim edilmelidir.

2. Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde "Kent Düşleri" 4 Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması Projesi Kimlik Zarfı yazılı ve içini göstermeyen bir kimlik zarfı koyacaklardır.

Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar Kimlik Zarfının içine konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan diğer belgeler (bkz: Yarışmaya Katılma Esasları ve Biçimi) konulacak ve zarf kapatılacaktır.

Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre, AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

3. Ambalaj:
Tek ambalajın üzerinde; proje ile aynı rumuz ve kategori kodu kullanılıp, Kent Düşleri 4 Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA adresi yazılacaktır.

4. Yarışma Dışı Bırakılma:
Aşağıda belirtilen durumlarda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

a- Projenin, CD-ROM''un, ambalajın kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten işaret bulunması
b- Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik veya yanlış olması
c- Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlışlık yapılması

Gizlilik:
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.

Lisans öğrencileri kategorisi (S), yüksek lisans öğrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.

Her posterde ait olduğu kategorinin kodu ve bir de RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM''un, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.

Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri:

Asıl Jüri Üyeleri (Üyeler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır)

1. Babalık, Ela Şehir Plancısı (Doç. Dr. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
2. Balcıoğlu, Erdoğan İnşaat Mühendisi
3. Batuman, Bülent (Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
4. Bayraktar, Nuray Mimar (Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi)
5. Elker, Cüneyt Mimar (Prof. Dr. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
6. Erkal, Namık Mimar (Dr.ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)
7. Kıral, Ömer Şehir Plancısı
8. Nalbantoğlu, Oktan Peyzaj Mimarı (Dr. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi)
9. Öncü, Erhan Mimar Ulaşım Uzmanı
10. Söyler, Fatih Mimar
11. Teber, Sedvan Şehir Plancısı ( Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi)
12. Tokol, Ayşegül Mimar (Dr. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi)
13. Torunoğlu, Ethem Çevre Mühendisi (Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

Yedek Jüri Üyeleri
Cana Bilsel Mimar (Doç. Dr.ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
Kumru Arapkirlioğlu Şehir Plancısı (Dr. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi)
Ayşe Tekel Mimar ( Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi )
Ozan Devrim Yay Çevre Mühendisi (Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
İsmail Hakkı Acar İnşaat Mühendisi
Gaye Çulcuoğlu Peyzaj Mimarı (Dr. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi)

Danışman Jüri Üyeleri
Bülent Tanık Şehir Plancısı Ankara Çankaya Belediye Başkanı
Haluk Kara Mimar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Kurttaş Şehir Plancısı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı
Burçak Karaman Uysal Çevre Mühendisi TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri
Züber Akgöl İnşaat Mühendisi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Saymanı
Sevin Osmay Kent Sosyoloğu Şehir Plancısı
Mete Orer İnşaat Mühendisi
Işık Aksulu Mimar (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi )
Akın Sevinç Mimar (Dr. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi )
Işık Kansu Gazeteci Yazar
Yaşar Sökmen Süer Gazeteci

(Jüri, danışman jüri üyeleri ve yedek jüri üyeleri ile birlikte toplanır. Asıl jüri üyelerinden en az yedi kişinin katılımı ile çalışmasını tamamlar. Herhangi bir nedenle asıl jüri üye sayısının 7''nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyeleri çağrılarak gerekli sayı tamamlanır).

Raportörler:

1. Evin Deniz Şehir Plancısı
2. Ebru Aksoy Mimar
3. İsmihan Karahüseyinoğlu Şehir Plancısı

Ödüller
Jüri üyelerinin belirleyeceği projelere her iki kategoride (Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) de aşağıdaki ödüller verilecektir.

1.Ödül 5000 YTL

2.Ödül 4000 YTL

3.Ödül 3000 YTL

Özel Ödüller

Jüri bu ödüllerin dışında, projelere teşvik amaçlı ödül verebilir. Bu ödüllerin sayısı ve ödül miktarı yarışmayı düzenleyen ve destekleyen kuruluşlarla birlikte belirlenecektir.

Özel ödüller süreç içinde belirlenecektir.

Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi Yer Görme ve İnceleme Gezisi
Yarışmaya ve geziye kayıt yaptıran yarışmacılar 5 Eylül 2009 tarihinde Kızılay''da toplanacaktır. Kızılay kent meydanı ve çevresi gezisinin kesinleşen programı yarışmacılara ilerleyen süreçte iletilecektir.

Sonuçların Açıklanması, Kolokyum ve Halka Açık Sergi
Kent Düşleri 4 Kızılay Kent Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması''nın sonuçları 5 Ekim 2009 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi''nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve kazananlar web sitemizde yayınlanacaktır.

Yarışmada kazanan projeler ve jüri tarafından sergilenmesi için belirlenen projeler 5 - 10 Ekim 2009 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi A Galeri''de sergilenecektir.

Kolokyum ise 9 Ekim 2009 Cuma günü 17 - 22 saatleri arasında yine Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi''nde gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir.

Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi
Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte projeleri yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

Yarışmaya yollanan projeler, katılımcılara geri verilmeyecektir.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar :
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yarışmayı Destekleyen Kuruluşlar : Çankaya Belediyesi, Kavaklıderem Derneği, Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), Mülkiyeliler Birliği, Yüksel Caddesi ve Çevresini Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.