Yarışmalar

Kayseri''nin Yirminci Yüzyılı

Son Başvuru Tarihi: 2 Aralık 2009
İletişim
Adres: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
38039 Kayseri
E-posta: [email protected]
Önemli kırılmaların yaşandığı yirminci yüzyıl, barındırdığı değişim enerjisi ile yüzyıla bir "taşra" kenti olarak başlayan Kayseri''de de kaçınılmaz dönüşümler yaratmıştır. Kent, toplumsal, kültürel ve mimari üretim bağlamında değişimlere şahit olmuştur.

Bu değişimler, kentin kendi bağlamının ürünü ve Kayseri''ye özgü olsa da, Türkiye''de farklı örnekleri anlama ve araştırma için de potansiyeller barındırmaktadır. Bu bağlamda, Kayseri''nin yirminci yüzyılı üzerine yapılan araştırmaların derlenmesi, eksik kalan alanlarda araştırmaların tamamlanması ve tüm bunların mimarlık, kent tarihi ve kültürü üst başlığı altında bir araya getirilmesi sadece Kayseri literatürüne değil, Türkiye''nin mimarlık ve kent kültürü belleğine de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla, Kayseri''nin Yirminci Yüzyılı başlıklı derleme bir kitap hazırlanmaktadır. Yirminci yüzyılda Kayseri''yi konu alan mimarlık, kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere, kenti, yaşadığı değişimi ve bu süreci sorgulayan araştırmaların bu derlemede toplanması hedeflenmektedir. Bu anlamda, yüzyıl içinde yaşanan sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yeni mekansal biçimlenmeler, tipolojiler, yaşam alışkanlıkları, kentlilik kültürü, kentsel bilinç ve bellek ile mevcut biçimler ve alışkanlıklardaki değişim konu edinilecektir. Disiplinlerarası bir yaklaşım olması amaçlanan derleme, Kayseri ile ilgili çalışan tüm araştırmacıların katılımına açıktır.

İlgilenen araştırmacıların 02 Aralık 2009 tarihine kadar yaklaşık 300 kelimelik bir özet ile [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir. Yer alacak çalışmalar, hakem onayından sonra belirlenecektir. Kimlik ve iletişim bilgileri ile 100 kelimelik kısa bir özgeçmiş ayrı bir dosya olarak başvuruya eklenmelidir.

Değerlendirmeler sonucunda hakem raporları, başvuranlara gönderilecektir. Bir araştırmacı, birden fazla metinle başvuru yapabileceği gibi, birden fazla araştırmacı tek çalışma için de başvuru yapabilir. Daha önce sunulmuş ancak basılmamış ulusal ya da uluslararası bildiriler ile de başvuru yapılabilir.

Başvurusu kabul edilen araştırmacılardan 3600-6400 kelimelik bir metin hazırlamaları beklenecektir. Bu metinler ayrıca hakem değerlendirmesine sunulacaktır. Yazım kuralları ve teslim detayları ayrıca duyurulacaktır.

Derlemenin, Kayseri''nin Yirminci Yüzyılı; Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü adıyla Erciyes Üniversitesi Yayınları tarafından basılması amaçlanmaktadır.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.