Yarışmalar

"Yapı Kabuğunun Yaşam Alanına Katkıları" Konulu Mimari Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 8 Mart 2010
İletişim
Web Sitesi: www.catider.org.tr


Çatı ve cephe sistemlerinin kavram, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış tüm çalışma sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmak amacı ile düzenlediğimiz 5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu 15 -16 Nisan 2010 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İzmir adresinde yapılacaktır.

"Yapıların çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerinde" mimar olarak yer alacak olan bu günün mimarlık öğrencilerinin; araştırma, yaratıcı fikir ve özgün tasarım konularında teşvik edilmeleri amacı ile "Yapı Kabuğunun Yaşam Alanına Katkıları" ana fikirli Mimari Öğrenci Proje Yarışması, "5.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu" ile eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu; " Yağmur ve kar yağışının yoğun olduğu bir bölgede Tek Ailelik Konut Binası" tasarımıdır. Yapı yeri koşulları yarışmacılar tarafından oluşturulacaktır. Bu yarışmada yapı kabuğu kavram ve tasarımlarının yaşam alanlarına katkısının düşünülmesi öngörülmektedir. Tasarımın çatı ve cephe bölümlerinde Ytong ve Braas Firmalarının ürünlerinin kullanılması beklenmektedir. Tasarımda taşıyıcı sistem seçimi serbesttir. Yapı alanı, çatı eğimi, kat ve yapı yüksekliği ve kat sınırlaması yoktur.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; 

Yapı ürünlerinin kullanımında yeni fikirler geliştirmek,

Ülkemiz yapı kültürüne ve mimarlık eğitimine katkıda bulunmak, mimarlık öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini desteklemek,

Yeni Çatı ve Cephe kavramları yaratmak,

Enerjinin verimli kullanılması ve çevre bilinci konularında çatı ve cephelere dikkat çekmek,

Geleceğin tasarımcı adaylarının sektörle buluşmasını sağlamak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Katılım
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti''ndeki Yükseköğretim Kurulu''na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde lisans öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İst. Teknik Ü.)
Doç. Dr. Nil Türkeri (İst. Teknik Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (Yıldız Teknik Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet B. Uluengin (Bahçeşehir Ü)
Levent Pelesen (Çatıder Y.K. Üyesi)

Asil Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (İst. Teknik Ü.)
Doç. Dr. Seda Tönük (Yıldız Teknik Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen (Dokuz Eylül Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgünler (Mimar Sinan G.S. Ü.)
Atila Gürses (Çatıder Y.K. Üyesi)
Lebriz Akdeniz (Ytong A.Ş.)
Hamdullah Abiş (Braas - Monier A.Ş.)

Yedek Jüri Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. S. Cengiz Yesügey (Dokuz Eylül Ü.)
Adil Baştanoğlu (Çatıder Y. Kurulu Başk.)

Raportörler:
Mehmet Öztürk (Çatıder Genel Sekreteri)
Ar. Gör. Fatih Yazıcıoğlu (İst. Teknik Ü.)

Yarışma Takvimi
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih 05.01.2010
Soruların cevaplanması 08.01.2010
Web üzerinden yarışmaya kayıt son tarih 08.03.2010
Proje teslimi 10.03.2010
Jüri değerlendirmesi 18.03.2010
Sonuçların açıklanması 02.04.2010
Projelerin sergilenmesi (D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi) 12.04.2009
Ödül Töreni (D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi İzmir) 16.04.2010

Yarışma Şartnamesi ve Başvurular
Yarışma şartnamesi ve online başvuru formu "ÇATIDER - Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği" web sayfasında yer almaktadır. www.catider.org.tr

Ödüller
1. Ödül: Notebook bilgisayar + Allplan 2009 Mimari yazılım ve 44 saat eğitimi.
2. Ödül: Notebook bilgisayar + Allplan 2009 Mimari yazılım ve 44 saat eğitimi.
3. Ödül: Netbook bilgisayar + Allplan 2009 Mimari yazılım ve 44 saat eğitimi.
3 ad. Mansiyon Her mansiyon 600,- TL
3 ad. Satın Alma Her satın alma 300,- TL
İzmir dışından katılıp ödül kazanan projelere 150,- TL yol parası ödenecektir.

Projelerin Sergilenmesi, Ödül Töreni
Projelerin D.E.Ü. Mimarlık Fakültesinde sergilenmesi: Projeler 12 - 16 Nisan 2010 tarihleri arasında D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi salonlarında sergilenecektir.

Ödül Töreni: Sempozyum kapanış töreni ile birlikte 16 Nisan 2010 tarihinde D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi salonunda yapılacaktır.

Projelerin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde sergilenmesi: Projeler 20 Nisan 2010 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi Taksim İstanbul da sergilenecektir.
Yarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.