Yarışmalar

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2010
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: mimarist.org/
Yarışma SonuçlarıÖdüller

1.Ödül

Ayşegül Arküden (YTÜ)

2.Ödül
Batzorig Battulga (MSGÜ)
Tuya Gundev      (MSGÜ)
Badrakh Bayar    (MSGÜ)

3.Ödül
Emre Akın           (MSGÜ)
Kutay Keskin       (MSGÜ)
Ceren Başkazancı(MSGÜ)
Kübra Avcılar       (MSGÜ)

Mansiyonlar
Soner Akçam       (YTÜ)
Sinem Metin        (YTÜ)

Necla Ruken Bars (YTÜ)
Duygu Ergin         (YTÜ)

Alev Özçelik        (YTÜ)
Öznur Güney       (YTÜ)
Fatih Cin             (YTÜ)

İbrahim Anıl Biçer (YTÜ)
Sevinç Sözen       (YTÜ)

Sacit Arda Karaatlı (İTÜ)
Lebriz Atan           (İTÜ)
Mehmet Altunbay  (İTÜ)
Yiğitcan ÜlkücÜ     (İTÜ)
Kenan Sabırlı        (İTÜ)

Satın Almalar

Deren Uysal        (DEÜ)
Gkiouler Sakır     (DEÜ)

İstemi Alp Kültigin Köse (YTÜ)
Burak Yirik                   (YTÜ)

Muhammet Başeğmez (GÜ)

Ayşe Ece Günal (DÜ)
Damla Gürer    (DÜ)
Ganime Damla Dedeoğlu (DÜ)

Fırat Doğan  (İTÜ)
Yarışma BilgileriMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Araştırma Merkezi''nin;Türk Sanatı ve mimarisinin, özellikle Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yeri olan Mimar Sinan ve eserlerinin tanınması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak mimari fikir projesi yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmaya Mimarlar Odası öğrenci üye kaydı yaptıran tüm mimarlık lisans öğrencileri katılabilir.

Seçici Kurul Asil, yedek Üyeleri ve Raportörler
Danışman Seçici Kurul Üyeleri

Oğuz Ceylan Prof. Dr., MSGSÜ Rektörlük Temsilcisi
Demet Binan Prof. Dr., MSGSU Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürü
Bülend Tuna Mimarlar Odası Genel Başkanı
Eyüp Muhcu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb. YK Başkanı

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Görün Arun Y.Mimar (Prof. Dr., YTÜ, Mimarlık Fak.)
İlgi Aşkun Y.Mimar (Prof. Dr., MSGSÜ, Mimarlık Fak.)
Ziya Canbazoğlu Mimar (Serbest Mimar)
Gülşen Gülmez Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarlık Fak.)
Yegân Kahya Sayar Y.Mimar (Doç. Dr. İTÜ, Mimarlık Fak.)
Sinan Omacan Y.Mimar (Serbest Mimar)
Feride Önal Y.Mimar(Doç. Dr.,YTÜ, Mimarlık Fak.)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Kaya Sönmezler Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarlık Fak.)
Gül Yücel Y.Mimar, Dr. (Serbest Mimar)

Raportörler
Burcu Büken Cantimur Y.Mimar (Araş. Gör., MSGSÜ, Mim. Fak.)
İlker Ertuğrul Mimar
İmre Özbek Eren Y.Mimar (Yard. Doç. Dr. MSGSÜ, Mimarlık Fak.)
Tigin Töre Mimar (Araş. Gör., MSGSÜ, Mim. Fak.)

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması               04 Ocak 2010
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih 27 Ocak 2010
Soruların cevaplanması                                      01 Şubat 2010
Projelerin teslimi                                               24 Mart 2010
Sonuçların açıklanması                                      07 Nisan 2010
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni  09 Nisan 2010

Ödüller
1. Ödül : 3.000 TL.
2. Ödül : 2.000 TL.
3. Ödül : 1.500 TL.
5 Adet Mansiyon : 750''şer TL.

Seçici Kurul ayrıca satın alma önerebilecektir.

Yarışma Şartnamesi Temini:
Yarışma şartnamesini http://www.mimarist.org. ve http://www.msgsu.edu.tr adreslerinden indirerek temin edilir. Herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.