Yarışmalar

2005-2006 Ulusal ve Uluslararası Beton Tasarım Yarışması: Plastic-OPACITY

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2006
Kimler Katılabilir: Mimarlık, mühendislik ve tasarım öğrencileri
İletişim
Web Sitesi: www.concretedesigncompe...
Yarışma Sonuçları1. Ödül
SS823 No''lu Proje

Selahattin Tüysüz (Yıldız Teknik Üniversitesi)

2. Ödül
NS014 No''lu Proje
Sami Metin Uludoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

CL583 No''lu Proje
Mehmet Ayaz (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Emre Demirci (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Osman Şahin (İstanbul Teknik Üniversitesi)

3. Ödül
NZ573 No''lu Proje
Burçin Yıldırım (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Pınar Gökbayrak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

GE584 No''lu Proje
Seda Kurt (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Onur Tanık (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Hakan Demirel (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mansiyonlar
CK357 No''lu Proje

Cem Tütüncüoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Keremcan Kırılmaz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

OZ070 No''lu Proje
Oya Okumuş (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Zeynep Ademoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

RJ973 No''lu Proje
Reşat Yılmaz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

SB013No''lu Proje
Bahar Bayrak (Osmangazi Üniversitesi)
Şeyma Suyabatmaz (Osmangazi Üniversitesi)
Cihad Oğuz (Osmangazi Üniversitesi)Yarışma Bilgileri2005-2006 plastic-OPACITY Beton Tasarım Yarışması mimarlık, mühendislik, tasarım veya ilgili disiplinlerdeki öğrencilere açıktır. Disiplinler arası ekiplerin başvuruları teşvik edilmektedir. Öğrenciler yarışmanın bitiş tarihi olan 15 Mayıs 2006’da katılımcı ülkelerden birinde -Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık- bir eğitim kuruluşunda kayıtlı olmak zorundadır.

Bu yarışma araştırma ve tasarım yoluyla beton içinde veya betonla birlikte her türlü plastic-OPACITY fikrini keşfetmeye çalışmaktadır. Katılımcılardan her bir özelliğin sözlük anlamını veya tam manasını almaksızın fakat iki özelliğin de çoğulcu ve olgusal özelliklerini ortaya koyarak ikili ve birleşik özellikler olan plastisite ve opaklığın sunduğu fırsatlara kucak açmaları ve bunları keşfetmeleri istenmektedir. Bu keşiflerin sonuçları, uygulama ile olan ilgi ve değerlerinin ortaya çıkarılması açısından “tasarımlarla yönlendirilen” –mimari, yapısal veya başka şekilde – teklifler aracılığı ile sunulmak zorundadır. Teklifler, obje, mobilya, bina ve mimari detaylardan konut, peyzaj uygulamaları ve diğer geniş kapsamlı projelere kadar çeşitlilik gösterebilir. Katılımcılar, araştırmalarını yapılandırmak ve uygulamalarının potansiyelini arttırmak amacı ile program, yer, yapı, ölçek, vb. “geleneksel” tasarım kriterlerini de eklemekte özgürdürler. Bunlar, yarışmanın temel olarak mevcut müfredatla birleşme amacını da göz önünde bulundurarak yakın zamanda yapılan okul projelerinden alınabilir.

Katılım
Uluslararası Beton Tasarım Yarışması uyruğuna bakılmaksızın, katılımcı ülkelerde mimarlık, mühendislik fakülteleri, endütri ürünleri tasarımı ve ilgili disiplinlere kayıtlı her öğrenciye açıktır. Yarışmayı destekleyen ülkeler şunlardır: Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İsveç, Türkiye ve İngiltere. Başvurular birey olarak veya ekip halinde sunulabilir. Disiplinler arası ekiplerin katılması teşvik edilmektedir ve bu ekipler en fazla üç kişiden oluşabilir. Başvurular sadece yarışmacının öğrenim gördüğü ülkedeki ulusal sekretere gönderilebilir.

Bilgi / Dil
Yarışma ile ilgili genel bilgiler sadece web sitemiz aracılığı ile duyurulacaktır. İletişimin tümü İngilizce olacaktır. Teklifler İngilizce olarak sunulmak zorundadır.

Kayıt
Tüm katılımcılar önce web sitemizden kayıt olmalıdırlar. Kayıttan sonra katılımcılar için kapsamlı bir bilgi paketi ve web tabanlı tartışma forumuna erişim sağlanacaktır.(Yarışma için kayıt önkoşulu henüz kesinleşmemiştir)

Başvurular
Başvuruların içeriği
Yarışmacılar veya yarışmacı ekipler tarafından sunulan başvurular en fazla:
İki adet A1-formatında panellerden (dikey) ve
- Sunulan her bir panelin bir dijital kopyası. Sadece JPG veya TIF formatında, orijinal panel boyutunda (A1) ve sunulan panellerin orijinal dökümünde 150 -300 dpi (dosyaların her biri 300 MB’ı geçebilir!)
- Kimlik formu (www.concretedesigncompetition.com’dan temin edilebilir)
- mülkiyet beyanı (www.concretedesigncompetition.com’dan temin edilebilir)
- 2005-2006 akademik yılı için okul kayıt kartının kopyasını içeren bir A4-boyutunda zarftan oluşacaktır.

Paneller veya zarfın dış kısmı yarışmacıların kimliğini gösteren herhangi bir bilgi içeremez.

- İki adet A1 panel (594 mm x 840 mm) düz, sert, hafif, sağlam desteklere monte edilmelidir. Bunlar dikey olarak yerleştirilmeli (portre) ve bir ve iki şeklinde numaralandırılmalıdır.
- Yarışmacıların seçilen kimlik kodları her bir panelin sol üst köşesindeki çerçeveye yerleştirilir.
- Panellerin içeriğine dair düzenleme yoktur. Plan, kesit ve izometrikleri içerebilirler. Yarışmacılar tekliflerini sunmak konusunda en etkili yollara kendileri karar vermelidirler.
Jüriler hiçbir şekilde ek belge veya modeli incelemeyecektir. Yarışmacının seçilen kimlik kodu zarf üzerinde gösterilmelidir. Zarf üzerinde başka hiçbir yazı görünmemelidir.
Kimlik tespit formu ve mülkiyet beyannamesi web sitesinden indirilebilir.

Anonimlik
Her bir yarışmacı veya yarışmacı ekipler
- Latin alfabesinden iki harf (örn. AA) ve bunu takip eden üç rakamdan oluşan (örn. 123) kimlik kodu seçmelidir.
Bu kimlik kodu (örn. AA123), aksi belirtilmedikçe, yarışmaya giren tüm belgeler ve her bir panel ve yarışmacı veya yarışmacı ekibin kimlik kağıdını içeren mühürlü zarf üzerinde bulunacaktır.
- Kod, her bir belgede, belgenin sol üst köşesinde 25 mm yüksekliğinde ve 100 mm genişliğinde yatay bir çerçeve içine yazılmalıdır.

Başvuruların Sunulması
Başvuruların sunulması için son tarih 15 Mayıs 2006’dır. Başvurular bu tarihte veya bu tarihten önce ulusal sekreterlere ulaştırılmış olmalıdır..
- Herhangi bir posta hizmeti ile 15 Mayıs 2006 tarihinde veya daha önce gönderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvurular taşıma ücreti ödenmiş olarak gönderilmelidir: ulusal sekreterlikler ilgili hiçbir masrafı ödeyemez. Ulusal sekreterlikler ile ilgili özel bilgiye web sitesinden ulaşılabilir.

Mülkiyet
Organizatörler tarafından alınan tüm materyaller organizatörlerin malı olur ve her çeşit yayım aracı ile kullanılabilir. Her bir projenin sanatsal mülkiyet hakkı proje yazarlarının münhasır mülkiyetidir.

Program
Yarışmanın başlangıç tarihi: 1 Ekim 2005
Son sunum tarihi: 15 Mayıs 2006
Plastic-OPACITY üzerine Beton Tasarım Master Class: 21 –26 Ağustos 2006.

Karar
Jüriler
Jürinin kararı nihai karardır. Jürilerin üyeliği yarışma başladığında duyurulur. Detaylara web sitesinden ulaşılabilir.
Ulusal jürilerin her biri en fazla 3 kazanan belirleyecektir.

Para ödülünün bölüştürülmesi ve kazananlar arasında yapılacak sıralama jürinin takdirindedir.

Yarışmacıların adının ifşa edilmesi
Hiçbir jüri üyesi yarışmacıların adlarından haberdar olmayacaktır. Başvuruların anonimliğini güvence altına almak amacıyla, yarışmacılar jüri sonuçları kamuoyuna duyurulmadan önce projelerini herhangi bir iletişim amacı ile kullanamazlar.

Ödüller
Master Class
Ulusal seçmelerde ilk üç dereceyi kazananlar Kuratör Hanif Kara tarafından yönlendirilen 6 günlük uluslar arası Master Class’a katılmak için davet edilecektir. Seyahat düzenlemeleri ve konaklama ulusal sekreterler tarafından finanse edilecektir. Master Class plastic-OPACITY konusundaki çalışmanın devamı niteliğinde olacaktır. Uzman profesyoneller, eleştirmenler ve dersler ile destek sağlanacaktır. Detaylara web sitesi aracılığı ile ulaşılabilir. 

Yayım
Kazanan tüm başvurular plastic-OPACITY konusundaki Beton Tasarım Kitabı’nın bir parçası olacaktır. Bu yayımda; yarışma ve Master Class sonuçları ile ayrıca konuyla ilgili detaylı incelemeler sunulacaktır. Kitabın kopyaları katılan ülkelerde dağıtılacaktır.

Para ödülü
Her bir katılımcı ülkede, 4000 € tutarında para ödülü ilk 3 dereceye giren projeler arasında paylaştırılacak ve sonuçların duyurulmasından sonra 90 gün içinde ödenecektir. Ödül tutarının kazananlar arasında nasıl paylaştırılacağı ulusal jürilerin takdirine bırakılmıştır.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.