Yarışmalar

İzmir Mimarlık Ödülleri 2010

Son Başvuru Tarihi: 23 Ağustos 2010
İletişim
Adres: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi 1456 Sokak No:8/10 Berrin Aksoy Apartmanı Alsancak - İzmir
Telefon: 0232 463 66 25
Faks: 0232 463 52 12
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.izmimod.org.tr


Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şube etkinlik alanı olan İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak kentlerinde mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarlığın kamuoyunun gündemine taşınması, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve Şube-üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez "İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri" programını düzenleyecektir. Programın gelenekselleşerek önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi öngörülmektedir.

Ödül programı için zemin oluşturan ve bu program ile birlikte işleyen sergi ile Şube etkinlik alanında elde edilen mimari yapıtların bir arada sunulduğu bir buluşma - tartışma ortamı yaratılması ve elde edilen eserlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odası Arşivi''ne kazandırılması programın amaçları arasında yer almaktadır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi''nin etkinlik alanında yer alan ve son on yılda gerçekleştirilmiş her türlü mimarlık uygulaması sergide ve ödül programında yer alabilir. Mimarları tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan panolar sergide yer alır. Seçici Kurul sergide yer alan eserler arasından bir tanesini seçerek, mimar ve işverenini ödüllendirir.

Seçici Kurul, değerlendirme süreci ve kriterlerini kendi içinde belirler. Değerlendirme aşamasında bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin veriler de değerlendirilir. Sergiye katılan eserler arasından ödül adayı olarak belirlenenler Seçici Kurul tarafından yerinde incelenir.

İzmir Mimarlık Sergisi''nin açılış günü, tüm mimarlık kesimlerine ve kamuoyuna ulusal basın ve yayın organlarına verilen ilanlar aracılığıyla duyurulur. Serginin açılış günü ödül töreni yapılır ve ödül alan eserin mimar ve işverenine ödül plaketi, Seçici Kurul''a ise hizmet plaketi verilir. Ödüllendirilen esere plaket yerleştirilir. Plaketler, her ödül döneminde farklı tasarımcı(lar) tarafından özel olarak tasarlanır. Ayrıca Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından ödül alan mimar(lar)a uluslararası bir mimarlık platformunda yapısını aktaracağı bir sunum organize edilecektir.

Sergi, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kentlerde açılabilir. Sergiye katılan eserler arasından Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülen çalışmaların ve Seçici Kurul raporunun yer alacağı katalog, tüm katılımcılara ücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan katalog, diğer ülkelerdeki meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere, üniversitelere ve meslekle ilgili yayın yapan yayıncı kuruluşlara ulaştırılır. Hazırlanan kataloğun yanı sıra Seçici Kurul tarafından Ödül''e layık görülen eserin monografisi yayımlanır.

Takvim
23 Ağustos 2010: Teslim: Başvuru Formu + CD/DVD + Dosya

04 Ekim 2010: Ödül Töreni ve Sergi Açılışı

04-10 Ekim 2010: Sergi, Atatürk Kültür Merkezi / KonakMimarlar Odası İzmir Şubesi,

Şube etkinlik alanı olan İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak kentlerinde mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarlığın kamuoyunun gündemine taşınması, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve şube-üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez "İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri" programını düzenleyecektir. Programın gelenekselleşerek önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi öngörülmektedir.
Ödül programı için zemin oluşturan ve bu program ile birlikte işleyen sergi ile Şube etkinlik alanında elde edilen mimari yapıtların bir arada sunulduğu bir buluşma - tartışma ortamı yaratılması ve elde edilen eserlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odası Arşivi''ne kazandırılması programın amaçları arasında yer almaktadır.

KAPSAM VE ÖDÜLLER
Mimarlar Odası İzmir Şubesi''nin etkinlik alanında yer alan ve son on yılda gerçekleştirilmiş her türlü mimarlık uygulaması sergide ve ödül programında yer alabilir. Mimarları tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan panolar sergide yer alır. Seçici Kurul sergide yer alan eserler arasından bir tanesini seçerek, mimar ve işverenini ödüllendirir.
Ülkemizde mimarlığın ve mesleğe bağlı alt çalışma kollarının gelişmesine, çeşitlenmesine ve vurgulanma gerekliliğine göre, gerekçesi belirtilmek koşuluyla, dönemsel olarak ödüllere yeni alt başlıklar eklenebilir. Ödül dalları ile ilgili çalışmalar, İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Düzenleme Komitesi ve Seçici Kurul tarafından yürütülür.

İZMİR MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ DÜZENLEME KOMİTESİ
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası''na kayıtlı üyeler arasından belirlenecek en az üç kişi İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Düzenleme Komitesi üyesi olarak atanır. Düzenleme Komitesi, Seçici Kurul çalışmasının organizasyonu, serginin düzenlenmesi, ödüllerin duyurulması, eserlere ödül plaketlerinin yerleştirilmesi ve sergi kataloğunun hazırlanması işlerini yürütür. Ayrıca Seçici Kurul''un isteği doğrultusunda sergiye katılacak ürünlerin işveren ve kullanıcıları ile görüşme yapabilir. Düzenleme Komitesi, bir ödül dönemi için iki yıllığına seçilir ve çalışma yeri İzmir''dir. Düzenleme Komitesi''nin çalışma şekli Mimarlar Odası Komiteler Yönetmeliği''ne tabidir. Sergi ve ödül programının organizasyonu için Mimarlar Odası İzmir Şubesi bütçesinde harcama kalemi gösterilir.

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.
1. Seçici Kurul oluşumunda en az 1 üye mimarlık tarihçisi veya eleştirmeni olacaktır. Bu üye en az 10 yıllık meslek faaliyetinde bulunmuş, mimarlık tarihi veya eleştirisi üzerine eserleri bulunan kişilerden seçilir.
2. Seçici Kurul''un diğer üyeleri mimarlık uygulamaları ile tanınan, ikisi en az 10 yıl, ikisi en az 20 yıl meslek deneyimli mimarlardan oluşur.
3. Seçici Kurul 2 yıllık ödül dönemi süresince çalışır. Seçici Kurul, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu''nca, Düzenleme Komitesi tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Şube Yönetim Kurulu Düzenleme Komitesi''nden Seçili Kurul için yeni adaylar önermesini isteyebilir.
4. Seçici Kurul, kendi içinden bir kişiyi başkan seçer. Değerlendirmenin en az 3 kişiyle yapılması koşuldur. Seçici Kurul üye sayısının 3''ün altına indiği durumlarda yeni üye atanır. Bu atamayı Seçici Kurul, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu''ndan talep eder. Seçici Kurul toplantılarını Düzenleme Komitesi''nin katılımıyla gerçekleştirir.
5. Seçici Kurul, değerlendirme süreci ve kriterlerini kendi içinde belirler. Değerlendirme aşamasında bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin veriler de değerlendirilir. Sergiye katılan eserler arasından ödül adayı olarak belirlenenler Seçici Kurul tarafından yerinde incelenir.
6. Seçici Kurul değerlendirmeyi yapar ve değerlendirmelerini bir rapor eşliğinde açıklar. Seçici Kurul''un, sergi ve ödül programını destekleyici nitelikte tartışma, panel, yarışma, ödül, atölye vb. düzenlemeyi önererek İzmir mimarlık ortamını zenginleştirmesi beklenir

KATILIM KOŞULLARI
1. Sergi iki yılda bir düzenlenir. Sergiye katılma koşulları, Düzenleme Komitesi tarafından belirlenir ve duyurulur.
2. Sergiye, Mimarlar Odası''na kayıtlı her mimar bireysel veya ekip olarak katılabilir.
3. Şirket ya da kurum adına yapılan başvurularda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.
4. Sergiye katılacak eserler son on yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. Yeni yapıların yanı sıra koruma-restorasyon, yeniden işlevlendirme ve çevre tasarımı uygulamaları da sergiye katılabilirler.
5. Mimarlar Odası Onur Kurulu''nca verilmiş bir cezaya veya Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararına konu olan eser, sergi ve ödül programına katılamaz.
6. Mimarlar Odası''nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen eserler sergiye katılamazlar.
7. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve Düzenleme Komitesi Üyeleri görevde bulundukları dönemde düzenlenen sergilere ödüllendirme dışı katılabilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödül alamazlar.
8. Başvurular, Mimarlar Odası İzmir Şubesi''ne yapılır.
9. Panolar verilen format doğrultusunda düzenlenir. Hazırlanan panolarda bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin verilerin de sunulması beklenmektedir. Her eser için en fazla dört pano hazırlanabilir.
10. Elden veya posta yoluyla yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mimarlar Odası İzmir Şubesi''ne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Mimarlar Odası İzmir Şubesi sorumlu değildir.
11. Süreç içerisinde ortaya çıkan ve katılım koşullarında yeterli ayrıntıda tanımlanmamış konular, esasa aykırı olmamak koşuluyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE YAYIMLANMASI
İzmir Mimarlık Sergisi''nin açılış günü, tüm mimarlık kesimlerine ve kamuoyuna ulusal basın ve yayın organlarına verilen ilanlar aracılığıyla duyurulur. Serginin açılış günü ödül töreni yapılır ve ödül alan eserin mimar ve işverenine ödül plaketi, Seçici Kurul''a ise hizmet plaketi verilir. Ödüllendirilen esere plaket yerleştirilir. Plaketler, her ödül döneminde farklı tasarımcı(lar) tarafından özel olarak tasarlanır. Ayrıca Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından ödül alan mimar(lar)a uluslararası bir mimarlık platformunda yapısını aktaracağı bir sunum organize edilecektir.
Sergi, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kentlerde açılabilir. Sergiye katılan eserler arasından Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülen çalışmaların ve Seçici Kurul raporunun yer alacağı katalog, tüm katılımcılara ücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan katalog, diğer ülkelerdeki meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere, üniversitelere ve meslekle ilgili yayın yapan yayıncı kuruluşlara ulaştırılır. Hazırlanan kataloğun yanı sıra Seçici Kurul tarafından Ödül''e layık görülen eserin monografisi yayımlanır.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.