Yarışmalar

Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2010
İletişim
Telefon: 0312 442 33 99
Faks: 0312 442 35 30
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.cankaya.bel.tr
Yarışma Sonuçları

Ödüller

1. Ödül

Ramazan Avcı Mimar (DEÜ) - Ekip Temsilcisi
Seden Cinasal Avcı Mimar (Gazi Ü.)
Evren Başbuğ Y. Mimar (ODTÜ / İst. Bilgi Ü.)

Danışmanlar:
Umut Başbuğ Mimar (ODTÜ)
Suzan Bahtiyar Mimar (DEÜ)
Özcan Kaygısız Mimar (ODTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Ekrem Evren Makina Müh. (Ege Ü.)
Kemal Güravşar Elektrik Müh. (ADMMA)
O. Ali Ünsal İnşaat Müh. (Osmangazi Ü.)
Elvan Ender Peyzaj Mimarı (Çukurova Ü.)

2. Ödül
Adnan Aksu Y. Mimar (GÜMMF) - Ekip Temsilcisi
Zehra Türkcan Aksu Mimar (GÜMMF)
Ezgi Başar Mimar (GÜMMF)

Teknik Danışmanlar:
Mehmet Zafer Kınacı İnşaat Müh. (ODTÜ)
Melih Özöner Makina Müh. (ODTÜ)
Kemal Aykaç Elektrik-Elektronik Müh. (GÜMMF)
Doç. Dr. Cüneyt Kurtay Mimar (ADMMA)
Aslı Tokcan Hüseyinoğlu Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Bilkent Ü.)

Yardımcılar:
Mehmet Arıdoğan Mimar (GÜMMF)
Vasili Zlatovcen Öğrenci (GÜMMF)
Atilla Aksu Jeofizik Müh. (AÜ Fen Fak.)
M. Raşit Ayparçası Öğrenci (GÜMMF)
Serkan Nurman Teknik Ressam (İskitler End. Meslek Lisesi)

3. Ödül
Ata Kurt Mimar (ODTÜ) - Ekip Temsilcisi
Dide Dinç Mimar (İYTE)
Necmeddin Selimoğlu Y. Mimar (KTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Taşkın Topal İnşaat Müh. (İÜ)
Osman Yetkin Elektrik Müh. (YTÜ)
Duyal Karagözoğlu Akustik Y. Müh.

Yardımcılar:
Ali Hakan Yolcu Mimar (ODTÜ)
Elif Simge Fettahoğlu Mimar (Yeditepe Ü.)
Elvin Erkut Y. Mimar (Yeditepe Ü.)
Merve Babalı Mimar (Trakya Ü.)
Seçil Tezer Mimar (MSGSÜ)

1. Mansiyon
Erhan Vural Mimar (YTÜ) - Ekip Temsilcisi
Hakkı Can Özkan Mimar (YTÜ)
Dilek Topuz Derman Mimar (YTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Erdinç Özkara İnşaat Müh. (YTÜ)
Mehmet Karadurak Elektrik Müh. (İTÜ)
Başak Taş Peyzaj Mimarı (İÜ)
Zühtü Ferah Makina Müh. / Akustik Danışmanı ()
Mehmet Çalışkan Makina Müh. / Akustik Danışmanı ()

Yardımcılar:
Semih Arslan Mimar (Uludağ Ü.)
Yusuf Uyar Mimar (Uludağ Ü.)

2. Mansiyon
Oral Göktaş Y. Mimar (İTÜ)
Sevince Bayrak Y. Mimar (İTÜ)
Ilgın Avcı Mimar (İTÜ)
Emine Derya Ertan Mimar (İTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Ceyda Özbilen Peyzaj Mimarı (Yeditepe Ü.)
Gülsun Parlar İnşaat Müh. (YTÜ)
Mehmet Karadurak Elektrik Müh. (İTÜ)
Cafer Aktürk Makina Müh. (YTÜ)

3. Mansiyon
İpek Yürekli Mimar (İTÜ) - Ekip Temsilcisi
Suna Birsen Otay Mimar (İTÜ)
Arda İnceoğlu Mimar (İTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Hakan Çatalkaya (İTÜ)
Belgin Merey (İTÜ)
Sarper Giray (İTÜ)
Deniz Aslan (İTÜ)
Cem Altun (İTÜ)

Yardımcılar:
Fulya Eliyatkın
Eylem Yılmaz
Sevda Ağcakale
Gürkan Okta
Mehmet Gören
Benek Çinçik

4. Mansiyon
Tolga İltir Mimar (Gazi Ü.) - Ekip Temsilcisi
R. Kıvılcım Duruk Y. Mimar (Gazi Ü.)
B. Kaan Duran Mimar (İYTE)
Kadir Öztürk Y. Mimar (İYTE)

Teknik Danışmanlar:
Necdet Demirel İnşaat Müh. (DEÜ)
L. Hulusi Satoğlu Makina Müh. (İTÜ / Sakarya Müh. Fak.)
Namık Onmuş Elektrik Müh. (İDMMA)
Sercem Murat Sağın Y. Mimar (DEÜ)
Bilgen Öztopçu Peyzaj Mimarı (AÜ)

5. Mansiyon
Onur Sağkan Mimar (MSÜ) - Ekip Temsilcisi
Hakan Karaman Mimar (MSÜ)
A. Erdem Tüzün Mimar (İTÜ)
Mihriban Duman Mimar (İTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Jacques Pocho
Müjdem Vural
Celal Çavuşoğlu
Erhan İşözen
Cem Ercan Makina Müh. (Koç Ü.)
Süleyman Emre Pusat İnşaat Müh. (YTÜ)
Mustafa Buğra Yerliyurt Peyzaj Mimarı (İÜ)
Aslı Özçevik Y. Mimar (YTÜ)

Yardımcılar:
Yelta Köm
Hayrettin Günç
Erinç Okudan
Guillaume Rousseau

6. Mansiyon
Ozan Özdilek Mimar (YTÜ) - Ekip Temsilcisi
Bilge Altuğ Mimar (YTÜ)

Teknik Danışmanlar:
Tuğba Alper Elektrik Müh. (Kocaeli Ü.)
Eray Gül Makina Müh. (İTÜ)
Cafer Aktürk Makina Müh. (YTÜ)
Ala Leman Cemali Peyzaj Mimarı (İÜ)
Özgür Önsel İnşaat Müh. (İTÜ)

Yardımcılar:
Elif Aksayan Mimar (YTÜ)
Gülnar Ocakdan Mimar (YTÜ)

Yarışma BilgileriAnkara İli, Çankaya İlçesi, Sancak Mahallesi 28407 ada 5 parselde yapılacak Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal ERKİN Konser Salonu mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilme işi, Çankaya Belediyesi tarafından 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan "Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Bu nedenle Çankaya Belediyesi''nin gelişme planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanı, kurumun gelişen yapısına ve artan ihtiyaçlarına çözüm üretmek gayesiyle yeni bir Başkanlık Hizmet Binası ve aynı zamanda müzik, toplantı ve plastik sanatların yer alacağı bir sanat ve kültür merkezi olarak yapılandırmak ve bu merkezi ölümsüz bestecimiz Ulvi Cemal Erkin adıyla taçlandırmak amaçlarıyla bu yarışma açılmıştır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

YARIŞMA TAKVİMİ
28 Temmuz 2010 Çarşamba Yarışmanın ilanı,
23 Ağustos 2010 Pazartesi Saat 17.00, soru sorma süresinin bitimi,
26 Ağustos 2010 Perşembe Günü saat 10.00''da soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması,
16 Eylül 2010 Perşembe Soru-cevap çalışmalarının sonuçlarının yarışmacılara gönderilmesi,
11 Ekim 2010 Pazartesi Saat 17.00''ye kadar projelerin raportörlüğe teslim edilmesi,
20 Ekim 2010 Çarşamba Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,
01 Kasım 2010 Pazartesi Sonuçların ilan edilmesi,
13 Kasım 2010 Cumartesi Sergi başlangıcı
21 Kasım 2010 Pazar Saat 18.00, Kolokyum yapılması.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN KİMLİKLERİ;

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

1. Prof. Dr. Suha ÖZKAN (Jüri Başkanı), Mimar
2. Prof. Dr. Alper ÜNLÜ, Mimar
3. Doç. Dr. Celal Abdi GÜZER, Mimar
4. Doç. Dr. Güven Arif SARGIN, Mimar
5. Murat TABANLIOĞLU, Mimar
6. Emre AROLAT, Y.Mimar
7. Danyal KUBİN, Y.İnş. Müh.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
1. H.Bülent TANIK, Ankara Çankaya Belediye Başkanı
2. H.Ali ULUSOY, Ankara Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı
3. Prof. Rengim GÖKMEN, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Genel Sanat Yönetmeni
4. Lemi BİLGİN, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
5. Doç. Dr. Emre MADRAN, Mimar-ODTÜ
6. Ayhan SÜMER, Ankaralılar Vakfı 2004 - 2010 Yönetim Kurulu Başkanı
7. Mehmet BAŞMAN, Sevda Cenap And Vakfı Başkanı

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1. Yrd. Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR, Mimar
2. Levent DARI, İnşaat Mühendisi
3. H.Sinan OMACAN, Mimar

RAPORTÖRLER
1. Yeşim UYSAL, Mimar-Ankara Çankaya Belediyesi
2. Elif ÜLGER, Mimar-Ankara Çankaya Belediyesi
3. Gözde YÜCESAN, Peyzaj Mimarı-Ankara Çankaya Belediyesi

RAPORTÖR YARDIMCILARI
1. Mestan KARAGÖZ, İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi
2. Ayten KAYA, İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi
3. İlhami TÜRKER, İnşaat Teknikeri-Ankara Çankaya Belediyesi

ÖDÜLLER
1. Ödül (Net) 70.000.- TL
2. Ödül (Net) 50.000.-TL
3. Ödül (Net) 40.000.- TL

MANSİYONLAR
1. Mansiyon (Net) 20.000.- TL
2. Mansiyon (Net) 20.000.- TL
3. Mansiyon (Net) 20.000.- TL
4. Mansiyon (Net) 20.000 .-TL
5. Mansiyon (Net) 20.000.- TL
6. Mansiyon (Net) 20.000.- TL

NOT: Jürinin emrine satınalma için belli bir bütçe ayrılmıştır. Bu bütçeyi kullanmak jürinin insiyatifindedir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL''yi (Yüz Türk Lirası) idarenin TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Finans Market/Ankara Şubesi''ndeki TR 96 0001 5001 5800 7295 2747 06 no''lu Çankaya Belediyesi Cari hesabına, Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Binası Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 08 Ekim 2010 Cuma, saat 16.00''dır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

KURUM : ÇANKAYA BELEDİYESİ
ADRES : BİRLİK MAH. KAHİRE CAD. NO:3 06610- ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON : 0 (312) 442 33 99/1610-1615
FAX : 0 (312) 442 35 30
E-POSTA : [email protected]
Yarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.