Yarışmalar

Knauf A.Ş. 7. Üniversiteler Arası Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2011
İletişim
Web Sitesi: www.projeyarismasi.knau...

Yarışma Konusu
Kabuk gökbilim, zooloji, tıp, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerin yanısıra mimarlık ve tasarım disiplinlerinde de sıkça tartışılan ve anlamını her geçen gün çeşitlendiren, çatallandıran bir kavramdır. Geleneksel olarak, kabuk kavramı bir şeyi kaplayan-kapsayan, onun kapsamını belirleyen ve onu dış etkilere karşı koruyan anlamına gelmektedir. Mimarlık ve tasarım disiplinlerinde, kavramın bu şekliyle tanımlanışı kısmen doğru olsa da yetersizdir. İlk bakışta, her hangi bir mimari mekanı bir "kap", onu tanımlayan ve koruyan yüzeyleri de bu mekanın kabuğu olarak görebiliriz. Fakat bu tanımlama bizleri kabuk kavramını bir eşik, bir geçit olarak düşünmektense bir sınır olarak düşünmeye zorlar. Herhangi bir mimari mekanın (bedenin) sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini sorguladığımızda artık kabuk kavramı bizim için mutlak bir sınır olmanın ötesinde mekanının sınırlarını aşındırmasına, bu sınırları yeniden çizmesine, mekanı göçebeleştirmesine, yeni ilişkiler-oluşlar örgütlemesine, kendini başkalaştırmasına olanak tanıyan bir potansiyel haline gelir. Başka türlü söylersek, içi içine sığmıyor dediğimizde bu kaba sığmayan neyse aslında kabuk o''dur. Kabuk, potansiyel olarak, mimari bir mekanın sınırlarının nihai bir sona, değişmez-dönüşmez bir biçime kavuşmasının, yani bir mimari mekanın kabuğuna çekilmesinin imkansızlığıdır. Ne kadar basit gözükse de karmaşık olandır: Kimi zaman sıcağı soğuktan ayıran bir kalkandır ; kimi zaman yarayı saran-koruyan bir katmandır; kimin zamansa soyulan ve içindeki yenendir, geride bırakılıp atılandır . Kısacası, kabuk, kabına sığmayandır; kabuğunu çatlatan, kabuğunu kıran, daha sonra yeniden kabuk tutan, kabuk bağlayandır...

Bu tip bir yaklaşımdan hareketle, bu yarışmada sizlerden kabuk kavramına yeni bir bakış açısı getirmeniz ve bu kavramın halihazırda taşıdığı potansiyellere yeni olası-potansiyel anlamlar katmanız beklenmektedir. Bu kabuğun nerede olacağı, sabit mi hareketli mi olacağı, katı mı esnek mi olacağı, sert mi yumuşak mı olacağı, neye hizmet edeceği, ne kadar olacağı, inceliğinin ya da kalınlığının ne olacağı, niteliklerinin neler olacağı, neyle neyi ayıracağı (ya da bağlayacağı), neden koruyacağı ya da kendini neye doğru açacağı tamamen sizin kavramsal yaklaşımınıza göre şekillenecektir.

Katılım Koşulları
Türkiye''de eğitim veren üniversitelerin Mimarlık ya da İç Mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olmak;
Yarışmaya katılacak projelerin daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış olması;
Proje yarışması kapsamında verilecek eğitimlere katılmaya engel teşkil edecek herhangi bir durum olmaması;
Grup katılımı mümkündür. (En fazla 2 kişi)
Başvuruların web sitemiz üzerinden yapılması gerekmektedir.
Daha önce Knauf A.Ş. Üniversiteler Arası Alçıpan Proje Yarışması''na 2 kez katılmış olan katılımcılar yarışmaya 3. kez katılamazlar.

Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama:
Katılımcılar, özgün tasarımlarını kendilerince uygun gördükleri yeterli anlatımdaki açıklayıcı nitelikte çizim, perspektif, eskiz, maket vb. ile A0 boyutunda bir pafta üzerine dikey şekilde çalışarak ve tasarımlarının konusunu bir metin ile destekleyerek sunacaklardır. Bu aşama bir fikir projesi aşamasıdır.

2.Aşama:
Yarışmanın 1.aşamasında ortaya koyduğu kavramsal yaklaşım, özgün-estetik tasarım, sunuş anlamında başarılı olan katılımcılar yarışmanın 2. aşamasına geçmeye hak kazanırlar. Yarışmanın bu son aşaması, 1. aşamada ortaya koyulan kavramsal fikirlerin nesnelleştirileceği aşamadır. Bu aşamada yarışmacılardan, Knauf A.Ş.tarafından 1.aşama sonunda seçilen proje sahiplerine verilecek olan uygulamalı eğitim programının da katkısıyla, geliştirdikleri fikirlerin uygulanmasına yardım edecek detay çözümlerini üretmeleri beklenmektedir.

Yarışma Takvimi
7 Şubat 2011
1. Aşama için son başvuru tarihi

14 Şubat 2011
1. Aşama için son proje teslim tarihi

18 Şubat 2011
2. Aşamaya geçen yarışmacıların duyurulması

Ödüller
Birincilik Ödülü
Netbook (Grup katılımı ise her üyeye) - 1000$

İkincilik Ödülü
1000$

Üçüncülük Ödülü
750$

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.