Yarışmalar

Toprak Yapı Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Prof.Ruhi Kafescioğlu Burs ve Ödül

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2011
İletişim
Adres: İTÜ Vakfı Genel Sekreterliği
İ.T.Ü. Maçka kampusü, Sosyal Tesisler Binası, Maçka, ISTANBUL
Telefon: 0212 264 64 05
E-posta: itü[email protected]


Tüm devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toprağın ekolojik yapı malzemesi olarak kullanılması; toprak yapı teknolojisi ve ekolojik yapı; toprak yapı fiziği ve yapı biyolojisi alanlarında, konunun gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte görülen araştırmalarına verilir. Değerlendirmelerde eşitlik olursa İ.T.Ü. öğrencilerine öncelik tanınır.

 Burs kategorileri ve başvuru tarihi :
1.Tez yazma aşamasına gelmiş Doktora öğrencileri için yıllık 7500 TL.
2. Doktora çalışmasına yeni başlayan Doktora öğrencileri için yıllık 6000 TL.
3. Ders zorunluluklarını tamamlamış Yüksek Lisans öğrencileri için yıllık 5000 TL.
4. Yüksek Lisans çalışmasına yeni başlayan öğrenciler için yıllık 3500 TL''dir.

2010-11 akademik yılı 2. dönemi için başvuruları için son başvuru tarihi: 1 Mart 2011
 
Başvuru için gerekli belgeler:
Başvuru dilekçesi
En son bitirilen programın (lisans veya yüksek lisans) mezuniyet belgesi ve transkripti
Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan yeni tarihli transkript
Proje önerisi
Takvime bağlı o yılki çalışma programı
Danışmanın adayı tanıtma yazısı
Bir öğretim üyesinden referans mektubu

Başvuru dosyası İTÜ Vakfı Genel Sekreterliği''ne iletilir. Bursa ikinci kez de başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun daha önce yapılmış tezler veya yayınlanmış çalışmalar ödül için önerilebilir.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.