Yarışmalar

Beypazarı Kent Girişi, Cadde ve Meydan Tasarımı Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2006
Kimler Katılabilir: Öğrenciler
İletişim
Adres: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Şehit Adem Yavuz Sokak 14/17 06640 Yenişehir/Ankara
Telefon: 0312 418 15 06
Faks: 0312 419 64 27
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.peyzajmimoda.org.tr
Yarışma Sonuçları

1. Ödül
Mustafa Terzioğlu (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)

2. Ödül
Ekip Başı:

Musa Demir (K.T.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 5. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Hasan Aydın (K.T.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Haluk Şimşek (K.T.Ü.M.F. İç Mimarlık Bölümü 4. Sınıf)
Selami Yılmaz (K.T.Ü.M.F. İç Mimarlık Bölümü 4. Sınıf)

3. Ödül
Ekip Başı:

Sevgi Yörük (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Çağdaş Sert (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Serdar Göktekin (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Onur Gümüşer (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
H. Ekin Oktay (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)

1. Mansiyon
Ekip Başı:
Nilay Çobanoğlu (İ.T.Ü.M.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Ekip Üyeleri:
Gülden Doğan (İ.T.Ü.M.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Burcu KARABAŞ (İ.T.Ü.M.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Seyra YÜKSEL (İ.T.Ü.M.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

2. Mansiyon
Gülcan Bayındır (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf

3. Mansiyon
Ekip Başı:

Osman Aşıkuzunoğlu (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Ali Kağan Çamlıbel (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)

4. Mansiyon
Ekip Başı:

Nilay Sevgi (İ.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Tina Alaca (İ.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Yasemin Tonbul (İ.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Harika Derman (İ.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)

5. Mansiyon
Ekip Başı:
Gözde Yücesan (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Aylin Alişan (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Gülşen Ayla (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Nevruz Çınar (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Sertaç Gökhan (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Hazal Sarıaslan (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)
Ozan Yılmaz (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf)

Satınalma
Ekip Başı:

Özge Özdemir (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Ozan Karacaören (A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Özel Ödülü
Ekip Başı:

Mesut Yaman (K.T.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Ekip Üyeleri:
Sinan Kordon (K.T.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)
Belkıs Bayrak (K.T.Ü.O.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf)

Yarışma BilgileriBeypazarı’nın ticari merkezini Ankara - İstanbul Karayolu’na bağlayan “Bankalar Caddesi” ve bu caddenin paralelinde bugün için yoğun olarak kullanılmayan “Bankalar Caddesi Arkası Sokak” ile bu yolların sonunda yer alan kent meydanı (Hanlarönü Meydanı) ve “Alaaddin Sokak” bir bütün halinde yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu yarışma, güzel sanatları özendirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla, tasarım öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Beypazarı Belediyesi’nin katkı ve katılımlarıyla düzenlenmiştir.

Amaç
Öğrenci Proje Yarışması’nın amacı, Beypazarı İlçesi’nin giriş kapısını (taşıt ve yaya) oluşturan Bankalar Caddesi’nden başlayarak Alaaddin Sokak’a kadar olan bölümün Hanlarönü Meydanı’nı da içine alacak şekilde ilçe halkıyla beraber, ilçede ve yakın çevrede konaklayan günübirlik ve uzun süreli ziyaretçilerin ulaşım, dolaşım, kentsel açık alan, otopark ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Beypazarı tarihi dokusuyla uyumlu kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin elde edilmesidir. Böylece, kent merkezlerinin planlanması ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetime fikir vermesi, ufuk açması ve yol göstermesi amaçlanmaktadır. Beypazarı Belediyesi yarışma sonucunda birinci seçilecek projeden yararlanarak uygulamayı planlamaktadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmanların;
- Yarışmaya başvurdukları tarihte tasarımla ilgili bir lisans programında öğrenci olmaları,
- Ekip başının peyzaj mimarlığı öğrencisi olması
- Şartname almaları, adres ve telefon bırakmış olmaları gerekmektedir.

Yarışmanın Biçimi:
Yarışma ulusal ve tek derecelidir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı
Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası YK Başkanı
Prof. Dr. Halim Perçin, A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

Asil Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Yüksel Öztan, (Jüri Başkanı) A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güniz Akıncı Kesim, A.İ.B.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Veli Ortaçeşme, Akdeniz Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Atatürk Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Oktan Nalbantoğlu, Bilkent Üni. Peyzaj Mim. Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güngör Uzun, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlçin Aslanboğa, Ege Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Adnan Uzun, İ.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı, İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cengiz Acar, K.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aslı Korkut, Trakya Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sümer Gülez, Z.K.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Selami Demiralp, Peyzaj Mimarı – Peyzaj Mimarları Odası
Zafer Poyraz, Peyzaj Mimarı, Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürü

Yedek Üyeler
Habibe Aduş, Peyzaj Mimarı
Dr. Ömer Gürkal, Peyzaj Mimarı
Aslıhan Özaslan, Peyzaj Yüksek Mimarı

Raportörler
Redife Kolçak, Peyzaj Mimarı
Belgin Durgun, Peyzaj Mimarı

Ödüller

Ödül ve Mansiyonlar Net Olarak

I. Ödül : 3000 YTL + Plaket+ Beypazarı haftasonu tatili
II. Ödül : 2000 YTL + Plaket+ Beypazarı haftasonu tatili
III. Ödül : 1000 YTL + Plaket+ Beypazarı haftasonu tatili
I.Mansiyon : 750 YTL + Plaket
II.Mansiyon : 750 YTL + Plaket
III.Mansiyon : 750 YTL + Plaket
IV.Mansiyon : 750 YTL + Plaket
V.Mansiyon : 750 YTL + Plaket

* Jüri uygun gördüğü takdirde, Satınalma Ödülü verilecektir.
Tüm yarışmanlara katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı : 17 01 2006
Sorular için son gün : 24 02 2006
Teslim tarihi : 10 04 2006
Jüri değerlendirme : 22 04 2006
Sonuçların İlanı : 26 04 2006

Başvuru:
Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Bölge Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesi ve eklerini 10 YTL karşılığında alabileceklerdir. Bu dokümanlar, ödemeli olarak postayla da istenebilir.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.