Yarışmalar

“...Su Dostu...” Tasarımlar Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2006
Teslim Tarihi: 03 Nisan 2006
Yarışma Sonuçları1. Ödül
Begüm Nazlı Bayındır (Anadolu Üniversitesi)

2.Ödül
Uğraş Akpınar (Mimar Sinan Güzel Sanatler Üniversitesi)

3. Ödül
Cenk Aytekin (Mimar Sinan Güzel Sanatler Üniversitesi)

Mansiyon
Sami Savatlı (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)Yarışma Bilgileri

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı:
“… Su Dostu…” Tasarımlar Yarışması, ELMOR AŞ. ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü işbirliğiyle, MSGSÜ’nün 123. ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün eğitime başlamasının 35. yılı kutlamaları kapsamında, üniversitelerin endüstri ürünleri tasarımı bölümleri ve “Yarışmaya Katılma Koşulları’nda tanımlanmış olan” diğer ilgili bölümlerin öğrencilerine açık ulusal ve iki aşamalı bir yarışmadır. Bu yarışmanın amacı, öncelikle Türkiye’deki “Endüstri Ürünleri Tasarımı” öğrencilerinin yaratıcılıklarını desteklemektir. Buna ek olarak, ıslak mekânlarda su kullanan sistemlerin evrensel “…Su Dostu…” kavramları ve ilkeleri açısından yeni ürünlerin geliştirilmesindeki öncü düşüncelere destek vererek katkıda bulunmak ve bu alandaki başarılı düşünceleri ve tasarımları ödüllendirmektir.

Yarışmanın Konusu:
“…Su Dostu…” Tasarımlar Yarışması’nın konusu, genel olarak “ıslak mekânlar” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsam içinde, genel olarak her türlü binadaki, mekândaki ve alandaki ıslak mekânlarda kullanılan sistemlerin ve sıhhi tesisat yapı ürünlerinin (armatür, lavabo, klozet, eviye vb.) tasarımında, çevreye uygunluk, ekonomi, güvenlik ve teknolojik yenilikler bakımından, kullanıcıya dönük olarak yeniden tanımlanması ve tasarlanması amaçlanmaktadır.
Bu düşünceye bağlı olarak, hem tasarımların, hem de suyun kullanımı ve kalitesinin artırılması (su arıtma, yumuşatma vb.) açısından, gelecekteki yeni çevre kavramlarına daha çok uyum sağlama ve bu yöndeki yeni tasarım ilkelerinin öncülüğü yapılması amaçlanmaktadır.
Çalışmalarda; Su tasarrufu, Hijyen, Konfor kavramları büyük önem taşımaktadır.
Yarışma, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine ve “Yarışmaya Katılma Koşulları”nda tanımlanan öğrencilere açıktır.

Genel Değerlendirme Kriterleri:
“…Su Dostu…” Tasarımlar Yarışması’nın genel değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:
1- “Su dostu” tasarım düşüncesini, ıslak mekânlarda ve çevresel bütünlük içinde çözebilmek.
2- “Su dostu” tasarımlarla, ıslak mekânlarda günlük karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek.
3- “Su dostu” tasarımlarla, ıslak mekânlarda günümüzü ve gelecek yaşamı etkileyecek yeni düşünceler açısından yaratıcı ürünlere ulaşmak ve her türlü kullanım koşullarına bu
düşünceleri taşımak .
4- Su kullanım alışkanlıklarına ve tekniğine bağlı olarak ıslak mekânlarda verimliliği sağlamak.
5- “Çevre dostu” tasarım ilkeleri açısından ıslak mekânlarda en az malzemeyle en etkin çözüme ulaşmak.
6- “Su dostu” düşüncesinin ve üretiminin temel ilkelerine bağlı olarak, ıslak mekânlardaki ürünlerde ve parçaların üretim basitliği, montaj kolaylığı ve model esnekliğine yönelik
çözümler taşımak.
7- Islak mekânlardaki su teknolojileri ve kullanma ürünleri tasarımına yeni çözümler getirmek.

Yarışmanın Aşamaları:
Yarışma iki aşamalıdır:
1. Aşama: Bu aşamada yarışmacıların önerileri, yaratıcı düşünceleri bakımından değerlendirilecek, sıralanacak ve ilk 20 yarışmacı belirlenerek birinci aşama tamamlanacaktır.
2. Aşama: İkinci aşamaya geçen yarışmacılara 2 haftalık bir süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri, gerekse de teknik yönden geliştirilmesi istenecektir.

Yarışmaya Katılma Koşulları:
Aşağıda nitelikleri belirtilen adaylar yarışmaya katılabilirler:
- Dört yıllık eğitim veren üniversitelerdeki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri, bir Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisiyle birlikte katılmak koşuluyla; Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, İç Mekân-Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencileri ve mühendislik alanında dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenciler.
- Yarışmaya ekip olarak katılma durumunda, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri, mühendis, mimar gibi yakın meslek alanlarından kişilerle birlikte katılabilirler. Bu durumda, ekipte yer alanların açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
- Elginkan Topluluğu şirketleri çalışanları, jüri üyeleri ve her dereceden kan ve sihri hısımları bu yarışmaya katılamazlar.

Çizim ve Anlatım Kuralları:
“…Su Dostu…” Tasarımlar Yarışması’na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Çizimler:
Tasarımcılar bütün anlatımlarını, A3 ölçülerindeki beyaz kağıt üzerinde gerçekleştireceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kağıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Yarışmaya birden fazla projeyle katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz vereceklerdir. Her tasarımcı en çok üç tasarımla katılabilecektir.
Her proje önerisi için A3 ölçülerindeki beyaz kağıt üzerinde, en çok üç sayfalık bir tasarım teslim edilecektir. Projede:
- Tasarımın ana ilkelerini açık olarak tanımlayan ölçekli bir genel görünüş çizimi
- Tasarımın ana ilkelerini açık olarak tanımlayan ölçekli plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır.

Açıklamalar:
Aynı tasarıma ait gerekli görülen ayrıntılı açıklamalar ise, aynı sayfanın alttan 5 cm. yukarısına çizilecek bir çizginin alt kısmına ve aşağıda belirtilen sırayla yazılacaktır.
- Tasarımın isim önerisi
- Tasarımın konsepti ve temel ilkeleri
- Üretimde kullanılacak yeni kavramlar için öneriler
Tasarımlar ve açıklamaları, yukarıda belirtilen kağıt ve boyut koşullarına tam olarak uygun olmak koşuluyla, elle çizilebilir veya bilgisayar ortamında hazırlanabilir. Kağıt üzerine
“yapıştırma” işlemleri kabul edilmez.

Tasarımcılardan İstenenler:
Başvuru Formu:

Her yarışmacı, bir “Başvuru Formu” doldurur ve imzalar. Söz konusu Başvuru Formu’nu, sağ üst köşesine tasarımının üstüne yazmış olduğu aynı rumuzu yazıp bir zarfa koyarak kapalı olarak tasarımıyla birlikte teslim edecektir. Grup çalışmalarında, ''''Başvuru Formu”, grubun temsilcisi olarak belirtilen tek bir kişi tarafından doldurulup imzalanacak ve grubun diğer üyeleri tarafından da ayrı ayrı imzalanacaktır.

Tasarım Hakları:
Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun tasarımcıya ait olduğunu bildiren yazılı ve imzalı bir belgeyle kendilerine ulaşmayı sağlayacak her türlü gerekli kimlik bilgisi, adres, telefon, faks, e-mail adresi gibi irtibat bilgilerini “Başvuru Formu”yla birlikte aynı zarfa koyacaklardır.
Tasarımın, ülke içinde veya dışında yarışmacı/yarışmacılar adına alınmış olan tasarım tescili veya bir başka koruma belgesi varsa, bunları açıklayan belgelerin fotokopisi eklenmelidir.

Öğrencilik Bilgileri:
Yarışmacıların, okudukları üniversite, fakülte, bölüm ve sömestr hakkındaki yasal ve doğru bilgileri forma aktararak, öğrenci olduklarını belgeleyen bir kurumsal belgeyi Başvuru Formu''na eklemeleri gerekmektedir.
Yarışmacılar, yukarıda belirtilen “Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra, bunu üzerinde yalnızca tasarım kağıdındaki rumuz yazılı bulunan beyaz ve kapalı bir zarf içinde, tasarımlarıyla
birlikte teslim edeceklerdir. (Zarfın üzerine isim ve adres yazılmayacaktır.)

1.ve 2. Aşama İçin Tasarımların Teslim Yeri ve Tarihi:
Yarışmacılar tasarımların zarşarını, 1. Aşama teslim tarihi olan 03. 04. 2006 günü, saat 16.00''ya kadar aşağıdaki adreslere şahsen getirebilir veya postayla gönderebilirler.
2. Aşama tasarımların teslim tarihi ise; 17. 04. 2006 günü, saat 16.00''ya kadar olup aşağıdaki adreslere şahsen getirebilir veya posta ile gönderebilirler:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Meclis-i Mebusan Cad. Fındıklı-İstanbul
Uluslararası ve şehirlerarası ulaştırmada postaya verilme tarihi geçerlidir. 2 günden fazla olan gecikmelerde yarışma organizasyonu sorumluluk taşımaz.

Yarışma Koordinatörleri:
Prof. Önder Küçükerman MSGSÜ
Yasemin Öngören ELMOR AŞ. Reklam ve Halkla İlişkiler Şefi [email protected]
Berna Uygur ELMOR AŞ. Reklam ve Halkla İlişkiler [email protected]

Jüri Üyeleri
Jüri Onur Üyeleri:

Osman Pepe Çevre Bakanı
Prof. Dr. Zekai şen Su Vakfı Başkanı
Cengiz Bektaş Yük. Mimar Mühendis
Emre Arolat Yük. Mimar

Akademik Jüri Üyeleri:
Prof. Şermin Alyanak Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Davetli Jüri Üyesi)
Prof. Önder Küçükerman MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Prof. Dr. Suha Erda MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kurtuluş MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yard. Doç. Dr. Ebru Güzelderen MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Elmor AŞ Jüri Üyeleri:
Muzaffer Zeren Yapı Grubu Koordinatörü
Hakan Günderen ELMOR Şirket Müdürü
Tülay Terzigil Valfsel Fabrika Müdürü
Ahmet Coşan Valfsel AR-GE Müdürü
Ferruh Baran SEREL Dizayn & Proje Geliştirme Müdürü
Ramazan Köroğlu Valf Teknik Müdürü

Danışman Üyeler:
Kaan Dericioğlu MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi- Ankara Patent Bürosu.
M. Cengiz Kıyıcı Hukuk Danışmanı, Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Raportör:
Arş. Görevlisi Erhan Gülen MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Yarışma Yöneticileri:
Arş. Görevlisi Ahmet Çetin Eyüp MSGSÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yasemin Öngören ELMOR AŞ. Reklam ve Halkla İlişkiler Şefi

Ödüller:
Birincilik:
20. 000.- YTL (Net)
ELMOR AŞ. Başarı Belgesi
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başarı Belgesi

İkincilik: 9.000.- YTL (Net)
ELMOR AŞ. Başarı Belgesi
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başarı Belgesi

Üçüncülük: 3.500- YTL (Net)
ELMOR AŞ. Başarı Belgesi
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başarı Belgesi

1. Mansiyon: 1000.- YTL (Net)
ELMOR AŞ. Başarı Belgesi
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başarı Belgesi

Teşvik Ödülü (5 Adet): 500.- YTL (Net)
ELMOR AŞ. Başarı Belgesi
MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başarı Belgesi

Sonuçların Açıklanması ve Sergi:
Tasarımları ödül kazanan yarışmacıların isimleri 08.05.2006 tarihinde açıklanacaktır. Tasarımlar 12.05.2006 - 30.05.2006 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sergilenecektir.
Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Tanıtım:
“…Su Dostu…” Tasarımlar Yarışması ödülünü kazanan tasarımların ve uygulamalarının tanıtımı, ödül kazanan tasarımcının adı da belirtilerek, ELMOR AŞ. tarafından
gerçekleştirilecektir.
Başarı kazanan tasarımlarla ilgili doküman ve görsel malzemenin, eğitim, tanıtım ve sergileme amacıyla her türlü yayım ve kullanım hakkı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi ve ELMOR AŞ.’ye ait olacaktır.

Tasarım Hakları:
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren, “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü''ne başvurma ve tasarımlarına (masraşarı kendilerince karşılanarak)
“Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır.
Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No:115, 06330 Yenimahalle Ankara, adresine başvurabilirler. (Tel: 0312 303 10 00)

Dereceye giremeyen tasarımlar, 15. 05. 2006 tarihinden sonra 31.05.2006 gününe kadar MSGSÜ’den geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş görsel anlatımlardan MSGSÜ ve ELMOR AŞ. hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

Yarışmada dereceye giren projelerden bu projeyle sınırlı olarak oluşacak eserlerin, 5846 sayılı Şkir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan Endüstriyel Tasarımların tescil hakları ve buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlara patent veya faydalı model belgesi alınması hakları ile sair yasal tüm maddi ve manevi hakları ELMOR AŞ. tarafından vereceği ödül tutarından ayrı olarak eserin kazandığı derece ödülünün %30’u tutarında bir bedel ödeyeceğini belirterek talep edilmesi halinde yarışma öncesi imzalayarak verdiği katılımcı “Taahhütname”sindeki taahhüdüne ve esaslara sadık kalarak katılımcı tarafından ELMOR AŞ’ye devredilecektir.

ELMOR AŞ, yarışmaya katılan ve herhangi bir ödül kazanmayan tasarımlardan uygun gördüklerinin tüm yasal kullanım haklarını, 2.000 YTL (Net) ödeyerek devir alabilir.
Katılımcı, yarışma öncesi verdiği “Taahhütname”deki taahhüdüne ve esaslara sadık kalarak isteği halinde ELMOR AŞ.’ne tüm yasal hakları ile birlikte devredecektir.
ELMOR AŞ. bu suretle devraldığı tüm tasarımların maddi ve manevi ve kullanım haklarını tek satıcılık sözleşmesiyle satıcısı olduğu Elginkan Topluluk şirketleri içindeki tüm şirketlerin kullanımına yasal usule uygun olarak dilediği şekilde sunabilecektir.
MSGSÜ ve ELMOR AŞ., yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, MSGSÜ ve ELMOR AŞ.’yi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, yarışmanın ödül adedi ile aşama sayısı koşullarında değişiklik yapabilir.

Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği tüm koşulları itirazsız ve gayrıkabili rücu surette kabul etmiş sayılırlar.
Bu yarışma sırasında kullanılacak metaryallerde yer alacak E.C.A. ve SEREL marka logoları için ELMOR AŞ. tarafından ilgili şirketlerden kullanım onayı alınmıştır.

Takvim:
03.04.2006: (1. Aşama için) Tasarımların teslimi
17.04.2006 : (2. Aşama için) Tasarımların teslimi
20.04.2006: Jüri toplantısı
11.05.2006: Ödül töreni ve sergi
12.05.2006: Kazananların ilanı

Yarışma Sekreterlikleri:
MSGSÜ Yarışma Sekterliği
Ad, Soyad: Necla Bal
Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanlığı, Meclis-i Mebusan Caddesi, 34427 Fındıklı-İstanbul
Telefon: 0212 252 67 11

ELMOR AŞ. Yarışma Sekreterliği
Ad, Soyad: Yasemin Öngören – Berna Uygur
Adres: Kemeraltı Cad. Ümmehan No:71/3 Karaköy-İstanbul
Telefon: 0212 2517006 (Dah: 182 - 155)
e-mail: [email protected]
[email protected]
Bilgi: www.elmor.com.tr  

Yarışmaya Katılacak Endüstri Ürünleri Tasarımcıları için Taahhütname
“………………………………. Yarışması”nda dereceye girdiğim takdirde, dereceye giren şkir ürünüyle sınırlı olarak, 5846 sayılı Şkir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali haklarını; bir endüstriyel tasarım oluştuğunda bu endüstriyel tasarımın 12.06.1995 tarih ve
554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan Endüstriyel Tasarımların tescil haklarını; bir buluş oluştuğunda bu buluşun 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlara patent veya faydalı model belgesi alınması haklarını istemesi halinde ELMOR AŞ.’ye, şartnamede belirtilen bedel karşılığında devredeceğimi ve söz konusu hakların devir işlemleri bakımından ELMOR AŞ. ile sözleşme yapacağımı, ELMOR AŞ.’nin söz konusu hakların devir alınması konusunda tek yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

Yarışmacı
Ad, Soyad :
İmza :
Tarih :

Yarışma Başvuru Formu

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.