Yarışmalar

VAÖS2006: V. Atilla Öven Strüktür Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 02 Mayıs 2006
Teslim Tarihi: 08 Mayıs 2006
İletişim
Adres: Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 34755, Kayışdağı - İstanbul
Faks: 0216 578 04 00
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.yeditepe.edu.tr/7te...
Yarışma Sonuçları1. Ödül: Güven Çimenoğlu / Rüstem Çakmaklı (Grup olarak katılan öğrenciler ) - 1500 YTL
2. Ödül: Mustafa Tolgay Keskin - 1000 YTL
3.Ödül: Musa Daner / Osman Can Omurcalı - 750 YTL

Teşvik Ödülleri (YEM Özel Ödülü)
M. Aydın Avunduk
Meltem Yılmaz
Nihan Kıvrak
Yarışma Bilgileri

Geçen yıl çok genç yaşta kaybettiğimiz V. Atilla Öven gerek mesleki, gerekse kişilik özellikleri ile tanıyan herkesin takdirini kazanmış çok değerli bir mimar ve bilim adamıdır. İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra 1988''de YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Anabilim Dalı''nda Yüksek Lisans programını bitiren Öven, ''University of Sheffield School of Architecture''da Master ve doktorasını tamamladıktan sonra yurda dönerek, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü''nde çalışmaya başlamıştır. Aynı kurumda 1999 ve 2005 yılları arasında Deprem ve Yapı Anabilimdalı Başkanlığı görevini yürütmüş, Yeditepe Üniversitesi''nde de yarı zamanlı olarak dersler vererek, jürilere ve ortama büyük katkılar sağlamıştır.

Yapı bilgisine ek olarak, ‘yapısal tasarım’ yeni olanakların ve malzemelerin katılımı ile gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Atilla’yı mesleki anlamda özellikli kılan da, mimarlık birikimini, mühendislik konularıyla zenginleştirerek tasarıma bilgiye dayalı bir yaratıcılıkla yaklaşması olmuştur. Mühendisliğin yaratıcı mimari süreci öldürdüğü ve yavanlaştırdığı konusundaki yaygın inanışın ne denli yanlış olduğunun en büyük kanıtıdır Atilla. Son dönemde hafif çelik konusu üzerine çeviriler yapmış, makaleler yayınlamış ve Avrupa’da bu konuda yapılan bir sempozyumun danışma kurulunda yer almıştır.

Hem onun anısını yaşatmak, hem de taşıdığı çok yönlü renkli ruhu yeni yetişen meslek adaylarına aşılamak için düzenlenen bu öğrenci yarışmasının amacı hafif çelik kullanarak özgün ve yenilikçi bir tasarım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Meydan, park ve fuar girişleri gibi çeşitli kentsel mekanlara yerleştirilmeye uygun,danışma bürosu, büfe v.b. gibi işlevlendirilebilecek çok amaçlı, max. 10 m2’lik bir ünite ile 40 - 50 kişinin oturmasına imkan verebilecek yaklaşık 100 m2’lik yarı-açık bir platformun tasarlanması isteniyor. Strüktür çözümünde, hafif çelik kullanımının ağırlıkta olduğu karma sistemler önerilebilir. Esneklik ve büyüyebilirlik konunun temel kavramlarıdır.

Yarışma takvimi:
Yarışma, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından organize edilmekte, Yeditepe Üniversitesi, Akşan, Uskon, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkitera Mimarlık Merkezi  ve Yapı Endüstri Merkezi tarafından destekleniyor. Yarışma kapsamında, hafif çelik konusunda ayrıntılı bilgi ve uygulamaların aktarılması amacıyla düzenlenen seminerlerin programı aşağıdadır:

21 Mart 2006 Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası

31 Mart 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Alpay Aşkın Salon

Jüri

Danışman Jüri:

Fatih Pakdil (Prof. Dr.)
Aydın Kunt (Prof.)
Orhan Özgüner (Doç.)
Füsun Sezen (Doç. Dr.)
M.Arman Güran (Öğr. Gör.)
Nişan Yaubyan (Öğr. Gör.)
Cem Kum (Öğr. Gör.)

Değerlendirme jürisi:
Yaşar Marulyalı (Y, Müh. Mimar)
Görün Arun (Prof. Dr.)
Ali Muslubaş (Prof. Dr.)
Bilge Işık (Doç. Dr.)
Murat Şahin (Yrd. Doç. Dr.)
Melih Şimşek (İnş. Müh.)
Aziz Süman (Y. Mimar)

Raportör: İpek Gürsel (Y. Mimar)

Ödüller:
1.Ödül : 1500 YTL
2.Ödül : 1000 YTL
3.Ödül : 750 YTL

Yapı Endüstri Merkezi özel ödülü: 3 adet (bu ödüller ilk üç ödül sahibine verilebileceği gibi, bunlar dışındaki 3 ayrı katılımcıya da verilebilir.)

Ödüller, sahiplerine 17 Mayıs 2006 günü bir törenle elden verilecektir. Ayrıca yarışma sonunda yarışmaya katılan tüm projeler bir kitapta toplanacaktır.

Yarışma Takvimi

Sorular için son gün :
12 Nisan 2006
Son Kayıt Tarihi : 2 Mayıs 2006
Proje Teslim Tarihi : 8 Mayıs 2006 (17:00)
Sonuçların Açıklanması :
16 Mayıs 2006
Ödül töreni ve Kolokyum : 17 Mayıs 2006 (16:00)
Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı Kampüsü

Katılım Şartları
Yarışma her sınıftan mimarlık lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip olarak da katılabilirler. İnşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi diğer disiplinlerde okuyan öğrencilerle işbirliği içindeki katılımlar da tavsiye edilir.

İstenilenler
1. Projeler en fazla 2 x A2 içinde sunulmalıdır.
2. Ayrıca maket istenmemektedir. Ancak 3 boyutlu sunumlar ve maket fotoğraflarına yer verilebilir.
3. 1 sayfayı (A4) aşmayan bir rapor eklenmelidir.
4. Rapor ve paftaların sağ üst köşesinde 1 x 3 cm lik bir kutu içinde 6 haneli rumuz yazılmalıdır.
5. Projenin A3 boyutunda kopyasını içeren (2500 x 3500 pixel, 200 dpi), üzerinde rumuzun yazılı olduğu bir CD teslim edilmelidir.
6. Kimlik Zarfı: Başvuru Formunun bir kopyası, sağ üst köşesine rumuz eklenerek kapalı bir zarf içinde proje ile birlikte verilmelidir.

Başvuru
Web sitesinden form doldurularak 2 Mayıs 2006 tarihine kadar aşağıdaki adrese elden, e-posta ya da fax ile kayıt yaptırılmalıdır.

Kimlik zarfı, proje, rapor ve CD en geç 8 Mayıs 2006, (17:00) tarihine kadar başvuru adresine teslim edilmelidir.

Bilgi İçin:

İpek Gürsel
E-mail: [email protected]  

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.