Yarışmalar

TSMD 2006 Acil Afet Barınağı Öğrenci Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2006
İletişim
Adres: Çoban Yıldızı Sok. 5/A3 Çankaya - Ankara
Telefon: 0312 468 66 38
Faks: 0312 427 75 20
Web Sitesi: www.tsmd.org.tr
Yarışma SonuçlarıTSMD Ödülü:  Fatih Hamza Çimen 1650 - YTL
Yıldız Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Yüksel Erdemir Ödülü: Selahattin Tüysüz 1100 - YTL
Yıldız Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Hasan Öncüoğlu Ödülü: Ömer Halıcı 1100 YTL
Erciyes üniversitesi Yozgat Müh. Mim. Fakültesi 4. sınıf

Melih Baturalp Ödülü: Enes Tamtürk 1100 YTL
Dokuz Eylül Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 3. sınıf

Orhan Genç Ödülü: Erhan Yıldız 1100 YTL
Yıldız Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Merih Karaaslan Ödülü: Ali Can Atagür 1100 YTL
İstanbul Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Erkut Şahinbaş Ödülü: Derya Keskin 550 YTL
Gazi Üniversitesi Müh. Mim.Fak. Mim. Böl. 4. sınıf

Nuran Ünsal Ödülü: Gülbeniz Öztuğ 550 YTL
İstanbul Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Affan Yatman Ödülü: Melike Sağun - İsrafil Konyalı 550 YTL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mim. Bölümü 4.sınıf

Yakup Hazan Ödülü: Melih Çapur 550 YTL
Yıldız Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 4. sınıf

Ali Osman Öztürk Ödülü: Güzin Aktepe 550 YTL
İstanbul Teknik Üniversitesi Mim. Fak. Mim. Bölümü 2. sınıfYarışma BilgileriAmaç: Türk Serbest Mimarlar Derneği Ödül Yönetmeliği gereğince, her iki yılda bir Mimarlık eğitimi almakta olan öğrencilerin, seçilen konuda düşünsel üretim yapmalarına ve birbirleri ile yarışarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Konu: Deprem ya da benzeri afet sonrasında ortaya çıkan acil barınma gereksinimini karşılayacak yeni bir barınak tipolojisinin yaratılmasıdır.

Jüri: Ödül Komitesi Üyeleri:
Ünal Tümer : TSMD önceki Başkanı
İlhan Kural : TSMD üyesi, Öğr.Gör.
Mürşit Günday : TSMD üyesi, Öğr.Gör.
Aytek İtez : TSMD Yön.Kur.Üyesi
Sinan Erbuğ : TSMD a. Üyesi
YurdanurSepkin : TSMD Genel Sek. (Yarışma Raportörü)

Yarışmacılardan İstenen Çizimler ve Belgeler:
a) 1/200 ölçekli: belirli bir sayıdan oluşan birimlerin bir grup olarak bir araya gelişini gösteren tipik küme planı,

 

b) 1/20 ve/veya 1/50 ölçekli: Barınak plan, kesit ve cepheleri,

c) İnşai sistemi, yapı elemanlarının kurulup sökülmesini, taşınabilme sürecini ve kullanılan detayları anlatıcı rapor, diagram, şema ve/veya aksonometrik çizimler,

d) Üç boyutlu olarak öneri barınağı gösteren çizim ve/veya maket fotoları,

e) Bunların dışında yarışmacıların fikirlerini anlatabilecekleri her türlü kavramsal veya somut bilginin sunumu yarışmacıya bırakılmıştır. Her yarışmacı en az 2 en fazla 6 adet A3 pafta üzerinde fikirlerini anlatacaktır.

f) Yarışmacı, bir mektup zarfı içine eğitim gördüğü kurumun Dekanlığından alacağı öğrenci formunu ; isim, adres, telefon, banka ve hesap no bilgilerini içeren yazılı belgeyi koyacaklar ve bunu proje zarfına yerleştireceklerdir.Ayrıca yarışmacılar kendi isimlerini her paftanın sağ üst köşesine 12 pt. Büyüklüğünde yerleştireceklerdir.

 Acil Afet Barınağı Programı: Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni takip eden günlerde evleri yıkılan insanların acil barınak gereksinimlerini karşılayacak önlemlerin alınması uzun bir sürede gerçekleşti. Mevsimin ve hava koşullarının iyi gitmesi barınak sorununu bir miktar hafifletti; ancak öncelikli olarak dağıtılan Kızılay çadırlarının uzun süreli yaşamaya elverişli olmamalarının yanı sıra , kış şartlarına da uygun olmadığı kısa bir sürede anlaşıldı. Ayrıca bu çadırların günlük kullanımda da yetersiz kalmaları; yemek pişirmek, çamaşır yıkamak ve yıkanmak gibi temel gereksinimlere cevap verememeleri; özellikle kalabalık ailelerde, aile bireylerinin mahremiyetlerine olanak tanımamaları hep ayrı birer sorun olarak ortaya çıktı.

Yurtdışından gelen yardım çadırları, daha iyi koşullar yaratmalarına karşın, yetersiz sayıda kaldı. Prefabrik evler ise hem zamanında yetiştirilemedi , hem de malzeme ve yalıtım açısından düşük kalitede olmalarının yanı sıra , gelişen kış koşullarında yetersiz kalmaları da evsiz kalan insanları mutlu edemedi. Bu evlerin yarattığı yerleşim düzeninin monotonluğu ve iş bittikten sonra sökülmelerini takiben geride kalan beton döşemeler ve temellerin çevrede bıraktıkları kalıcı zararlar, bir yara gibi, çevreyi kullanılamaz hale getirdi.Görülüyor ki, çadırların uzun vadede yetersiz kalışı ve prefabrik konutların ise son derecede kötü bir çevre yaratmaları nedeni ile sorunun çözümü olaya farklı bir bakış açısını ve tasarım çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Afet sonrasında, önce çadırlarda barındırılacak afetzedeler geçici barınak bölgesinin hazırlanması , barınakların kurulması ile bu ünitelere yerleştirilecek ve kalıcı konutların tamamlanması ile de bu bölgeyi terk edecekler , geçici barınaklar da sökülüp tekrar depolanacaklardır.

Bu yarışmanın amacı, afet sonrasında ortaya çıkan acil ve geçici barınak gereksinimini karşılayacak yeni bir barınak tipolojisinin üretilmesidir. Bu amaçla önerilecek tasarımın aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

a) Kolay ve Çabuk İnşa Edilebilirlik:
Öneri barınağın yapı elemanları, seri bir şekilde, kolayca kurulabilme özelliği olan ve iş bittikten sonra başka bir yere taşınmaya elverişli hafif yapı elemanlarından oluşan bir sistemin parçaları olarak düşünülmelidir. Ünite büyüklükleri; taşınma, kurulum kolaylıkları sağlanma koşulu ile yeterli barındırma alanı sağlamak şartı ile yarışmacılara bırakılmıştır.

b) Çevre ve İklim Koşullarına Uygunluk:
Öneri barınak, her türlü ortamda ve iklim koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Güneş enerjisini kullanabilme imkanı; güneş ve serinletici rüzgar yönlerine duyarlılık; aynı ünitenin hem çok kuru veya nemli sıcakta, hem de çok soğuk, karlı veya yağmurlu iklim koşullarında göstereceği uyum önemlidir. Barınağın soğukta ısıtılması, sıcakta ise doğal yollardan serin tutulabilme imkanları araştırılmalıdır.

c) Ekolojik Duyarlılık ve Altyapı:
Öneri barınak , hiçbir şekilde çevreye zarar vermemeli , araziyi zedelememeli ve söküldükten sonra çevrede kalıcı bir iz bırakmamalıdır. Katı ve sıvı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi ve servis olanakları araştırılmalıdır.

d) Topografyaya Uyum Sağlayabilme:
Öneri barınak, hem düz alanlarda, hem de eğimli arazilerde (araziyi zedelemeden) , aynı kolaylıkta kurulabilmelidir.

e) Bölünebilir Olma Özelliği:
Öneri barınak, değişik ailelerin değişen yaşam koşullarına göre kolaylıkla bölünebilmeli ve farklı konfigürasyonlar yaratabilmeye olanak tanımalıdır. Islak hacimler bu bölmenin vazgeçilmez alt parçalarıdır.

f) Bir Araya Gelebilme Özelliği:
Öneri barınakların bir araya gelmelerinde sistematik bir düzen aranmalı ve bu düzen kaliteli dış mekanlar oluşmasına olanak tanımalıdır.

Proje Teslim Tarihi: 24 Nisan 2006 tarihi saat 17.00 dir. A3 paftalar bir zarf içinde katlanıp kıvrılmadan elden “Çoban Yıldızı Sok. 5A/3 Çankaya/Ankara “ adresindeki TSMD Merkezine ya da bu tarih ve saatte kargoya teslim edilmiş olmalıdır. Ankara dışından Kargo ile gönderilen projelerin 26 Nisan 2006 akşam saat 17.00’ye kadar bu adrese ulaşmış olması gereklidir.

Değerlendirme: Jüri gelen projeleri 01 Mayıs 2006 tarihine kadar değerlendirecektir.

Sonuçların Duyurulması ve Ödeme: Sonuçlar 01 Mayıs 2006 tarihinde http://www.tsmd.org.tr adresinde yayınlanacaktır. Ödüller bu tarihten sonraki otuz gün içinde ( sergi açılışında mümkün olmadığı takdirde) bildirilen banka hesabına net olarak yatırılacaktır.

 

YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.