Yarışmalar

Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2006
İletişim
Telefon: 0212 444 04 28
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: mimarlik.bilgi.edu.tr
Yarışma SonuçlarıKazananlar: (Soyadı sırasına göre)
Evrim Elevli (Osmangazi Üniversitesi),
Şeyda Öz (Kültür Üniversitesi)
Mert Velipaşaoğlu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Yedekler
1. Yedek: Hakan Demirel (Yıldız Teknik Üniversitesi),
2. Yedek: Efe Öner(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü),
3. Yedek: Gonca Karaboran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Yarışma Bilgileri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yüksek Lisans Programı''nı destekleyen kişi ve kuruluşların da katkılarıyla lisans eğitimi içinde üretilmiş öğrenci projelerine ödül veriyor. "Bilgi Öğrenci Projesi Ödülü"nün amacı, lisans programlarındaki proje atölyelerini desteklemek, mimarlık eğitimi performansının tartışılmasına elverişli ortamlar oluşturmak, kurumlar ve bireyler arası dayanışmayı ve rekabeti teşvik etmek.

Son sınıf Mimarlık öğrencileri ile son 5 yıl içinde Mimarlık lisans diploması almış (2000-2001 öğretim yılı ve sonrası) veya 2005-2006 akademik yılı sonunda diploma alabilecek konumda bulunan herkes seçeceği bir adet ürünü ile ödüle aday olabilir. Ödüle aday ürünlerin Mimarlık lisans eğitimi programları içinde ve 6., 7., veya 8. yarıyıl Proje Atölyeleri kapsamında üretilmiş olmaları gerekiyor. Başvuruda adayın beyanı esas. Aday, ödül için başvurduğu projenin hangi lisans programında, ne zaman ve kaçıncı yarıyılda üretildiğini, atölye ve grup yöneticileri ile (varsa) değerlendirme jürisinin kimlerden oluştuğunu başvuru formunda yazılı olarak beyan edecek.

Ödül verme sürecinde jüri birbirinden farklı ortamlarda üretlmiş ürünleri birbirleriyle kıyaslamaktan kaçınacak, ürünler tanımlanmış konuya ve probleme verdikleri yanıtın yetkinlği, mimarlığın çağdaş problematiklerine aşinalığı, ilham verme kapasitesi gibi perspektifler açısından değerlendirilecek. Jüri bu kriterler açısından uygun bulacağı 3 ürünün sahibine "Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı"nın bursları arasından 3’ünü verecek, tam burs hakkını kazananlar 2 hafta içinde programın web sitesinde ilan edilecek.

Başvuru için istenenler:
. Başvuru formu
. Lisans diploması (2000-2001 öğretim yılı ve sonrası) veya 2005-2006’da mezun olabileceğine dair belge
. Projenin konusu ve problem tanımı (atölye veya grup yöneticisi tarafından verilmiş hazır doküman bulunmuyorsa, konu ve problem tanımı dokümanlarının aday tarafından üretilmesi beklenecek.)
Proje dokümanları (Bir kopya A2 veya A3 boyutunda dosya ile eğer dijital ortamda üretilmişse CD kopya)

Başvuru Koşulları
. Lisans diploması veya onaylı kopyası (Programı başarıyla tamamlayanlara ''Yüksek Mimar'' ünvanı verileceğinden, programa ''Mimar'' ünvanı almış lisans diploması sahipleri başvurabilecekler. Sınav tarihinde mezun olmamış ve 2005-2006 öğretim döneminde diploma alabilecek durumda olan öğrencilerin başvuruları kabul edilecek.)
. Lisans Not Dökümü (Transkript)
. Portfolyo: Adaylardan, ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel, işitsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde ''tasarlayarak'' sunmaları beklenmekte. Kapsamı, içeriği ve formu adayların tercihine bırakıldı. Eğitim süreci içinde hazırlanmış her türlü proje, çalışma ve sunumun yanı sıra, başka kurumlar için veya özel inisiyatifle hazırlanmış her türlü çalışmanın içinden seçilerek hazırlanması tercih ediliyor. Portfolyonun A3 veya A4 formatında sunulması ve CD kaydının eklenmesi tavsiye ediliyor.
. Niyet Mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini ve beklentilerini anlatan 200-250 kelimelik bir metin.
. Referans Mektubu: Adaylar tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup.
. LES Sınavı Belgesi (en az 45)
. İngilizce Yeterlilik Belgesi: KPDS en az 65, TOEFL en az 550 (Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sınavında yeterli olmaları beklenecek. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında Hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma imkânı olacak.)
. Mülâkat: Programa kabul mülâkat ile olacak, mülâkatta adayların sundukları belgelerin yanı sıra akademik ve mesleki konulara olan ilgileri ve birikimleri değerlendirilecek.
. Kapasite: Programa en fazla 30 yüksek lisans öğrencisi kabul edilecek.
Bedel: (2006-2007 Akademik Yılı)
- 2 yıllık (4 yarıyıl) programın toplam bedeli : 18.900,00 YTL (1.575,00 X 12 ay) - Peşin ödeme seçeneği: 17.000 YTL.
Ayrıca 24 ay ödeme seçeneği de bulunuyor.

Burslar
Programda İstanbul Bilgi Üniversitesi ile programın destekçisi olan kişi ve kuruluşlarca verilen çok sayıda burs bulunmaktadır. Burslar programa başvuran adayların durumları ve performansları göz önünde bulundurularak kullanılacak.

Özel Öğrenci Statüsü
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı''nda sunulan bir veya daha çok dersi izlemek isteyen öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ilgili ders(ler)i takip ettiklerini ve başarılarını belirtir bir belge alma hakkına sahipler.

Jüri:
. Emre Arolat
. İhsan Bilgin
. Can Çinici
. Mehmet Kütükçüoğlu
. Nevzat Sayın
. Arif Suyabatmaz
. Han Tümertekin

Başvuru Takvimi:
Adaylar, 29 Mayıs 2006 Pazartesi saat 9.30''dan 12 Haziran 2006 Pazartesi saat 17.00''ye kadar dokümanlarını İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dolapdere Kampüsü Mimarlık Atölyesi’ne teslim edebilirler.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.