Yarışmalar

Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2006
Kimler Katılabilir: TC veya KKTC Mimarlık Okullarında Lisans Derecesi Yapan Öğrenciler
İletişim
Web Sitesi: www.canaluminyum.com.tr...
Yarışma Sonuçları

 
1. Ödül
 
1. Ödül

1’incilik Ödülü

Berke Debensason (İTÜ), Ilgın Avcı (İTÜ), Zafer Nuriev (İTÜ)
2’incilik Ödülü
Gizem Albayrak (ODTÜ), Mert Velipaşaoğlu (ODTÜ)
3’üncülük Ödülü
Turgay Atalı (YTÜ)
1’inci Mansiyon
Gökhan Kodalak (YTÜ), Hasan Gümüşsoy (YTÜ), Ozan Özdilek (YTÜ), Erhan Vural (YTÜ)
2’inci Mansiyon
Melek Duru Takış (YTÜ), Eser Ergün (YTÜ)
3’üncü Mansiyon
Emre Açar (İTÜ),
4’üncü Mansiyon
Neslihan Parmaksızoğlu (İTÜ), Gürbey Hız (İTÜ)
5’inci Mansiyon
Fatih Coşkun (İTÜ), Ayşe İnci Varol (İTÜ)
Mimarlar Odası Özel Ödülü
Murat Çetin (İTÜ)
Gülbeniz Öztuğ (İTÜ)

Yarışma Bilgileri

Can Alüminyum sektörün gelişimini ve çağdaş tasarımı desteklemek, yeni fikirleri özendirmek ve öğrenciler arasında, alüminyumun üstünlüklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, kavramsal yaklaşımdan çözüme uzanan tasarım düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere, alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli bir öğrenci yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu
Yapılaşmış bir kentsel mekan içerisinde, tercihen kent merkezinde, boş bir parselde, bu boşluğun doldurulmasına yönelik, işlevi öğrenci tarafından belirlenecek bir bina cephesinin tasarlanması yarışmanın konusu. Öğrenci Türkiye’de veya KKTC’de bir kent içinde seçtiği alanda konuyu ve programı belirleyecek, çağdaş bir malzeme olan alüminyumu kullanarak; çevresel, ekonomik, teknik ve sosyal yararları gözeten bir tasarım yapacak.

Takvim
Yarışma için hazırlanan projelerin teslimi 01.11.2006 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar.

Hazırlanan projeler, 01.11.2006 Çarşamba günü, yarışma raportörlüğünün aşağıdaki adresine elden ve alındı belgesi karşılığında veya kargo yoluyla teslim edilecek. Kargo ile gönderilecek projeler için kargoya veriliş tarih ve saati, 01.11.2006 Çarşamba günü saat: 17:00 olarak, aynı şekilde geçerli.

Kayıtların başlaması: 27.05.2006 Cumartesi
Sorular için son gün: 30.06.2006 Cuma
Soruların yanıtlanması: 10.07.2006 Pazartesi
Projelerin teslim tarihi: 01.11.2006 Çarşamba
Sonuçların ilanı (en geç): 20.11.2006 Pazartesi
Kolokyum - ödül töreni ve sergi açılışı: 02.12.2006 Cumartesi 

Yarışma Jürisi

Danışman Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Melih Türa, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
Ali Kibar, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Başkanı
Ali İhsan Yeşilova, Can Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, U.Ü. Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Alper Ünlü, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Doç.Dr. Bilge Işık, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Emre Arolat, Serbest Mimar
Hasan Özbay, Serbest Mimar
Öğr.Gör.Dr. Nilüfer Taş, U.Ü. Mimarlık Bölümü
Öğr.Gör.Dr. Murat Taş, U.Ü. Mimarlık Bölümü

Yedek Jüri üyesi
Oğuzhan Telci, Serbest Mimar

Raportörler
Arş.Gör.Yasemin Erbil, U.Ü. Mimarlık Bölümü
Engin Oğuzhan Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Ödüller
1.Ödül: 5.000. YTL
2.Ödül: 3.000. YTL
3.Ödül: 2.000. YTL

1. Mansiyon: 750. YTL
2. Mansiyon: 750. YTL
3. Mansiyon: 750. YTL
4. Mansiyon: 750. YTL
5. Mansiyon: 750. YTL

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere yukarıda belirtilen ödüller net olarak ödenecek, ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından sonra en geç bir ay içerisinde yapılacak

Katılım Koşulları
TC ve KKTC Üniversiteleri’nin Mimarlık Bölümleri’nde, lisans düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler yarışmaya bireysel ya da grup olarak ancak tek proje ile katılabilirler.

Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Katılımcılar, yarışma şartnamesini, Mimarlık Bölümleri’nden, Mimarlar Odası’nın şubelerinden ve http://www.canaluminyum.com.tr/yarisma2006 adresinden temin edebilirler.

2006 yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olanlar da yarışmaya katılabilirler. Yarışmacıların şartnameleri 27 Mayıs 2006, Cumartesi gününden itibaren elde ettikten sonra web sitesine  kaydolmaları zorunlu.

Yarışma süreci 
. Yarışma şartnamesi, 27 Mayıs 2006,Cumartesi gününden itibaren Mimarlık Bölümleri’nde, Mimarlar Odası şubelerinde, mimarlık ile ilgili görsel ve yazılı yayınlarda ve web adresinde yayınlanarak duyurulacak. 
. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar da web sitesinde duyurulacak. Sorular [email protected] adresine e-mail olarak yollanacak. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecek. 
. Sonuçlar web sayfasında, yazılı ve görsel yayınlarda duyurulacak.
. Yarışma projeleri iade edilmeyecek. 
. Tüm projeler kitap olarak yayınlanacak. Projelerin teslim günü, yeri ve şartları: Yarışma süresi 01 Kasım 2006, Çarşamba günü çalışma saati bitimi olan 17:00’de sona erecek. Projelerin en geç bu tarihe kadar elden teslim edilmesi ya da kargoya verilmesi gerekmekte.

Yarışmacılardan istenenler
.
Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir; ancak kolay okunabilir olmalı ve bir kopya çıktı olarak teslim edilebilmeli.
. Projeler A1 (59,4 cm x 84 cm) boyutunda dikine kullanılan 2 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecek.
. Her paftada 5 rakamdan oluşan rumuz ve asılma şeması bulunacaktır. Rumuz paftanın sağ üst köşesine yerleştirilmeli.
. Paftalar üzerinde isim vb. kimlik belirtecek ibareler kullanılmamalıdır. Kullananlar yarışma dışı bırakılacaktır.

Paftalarda içerik olarak; 
. Seçilen yere ve programa ait bilgiler 
. Tasarımın ana fikrini ifade eden çizimler/resimler 
. Sokak/cadde siluetini içeren cephe/ler 
. Sistem detayı 
. Tasarımı destekleyen kat planları, kesit, perspektif vb. çizimler istenmekte.

. Mimari Açıklama Raporu Mimari açıklama raporu, projede benimsenen mimari yaklaşımları ve işlevsel özellikleri ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına dair açıklamalar içermeli.

. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecek ve ayrı olarak verilmeyerek, proje ile birlikte pafta düzeni içerisinde bir bütün olarak ele alınacak. Rapor içerisinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir.

. CD-Rom Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) bir kopya cd-rom olarak teslim edilecektir. Ayrıca yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de (doc formatında) istenmekte.

Bu özet metin aynı CD içerisine kaydedilmelidir. Kimlik Zarfı Yarışmacılar projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarfın içine yarışmanın şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten dilekçeyi koyarak teslim edecekler. Bu dilekçede; 

. Adlarını ve soyadlarını, 
. Okudukları okulu, kaçıncı sınıf öğrencisi olduklarını,
. Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini, belirtecekler.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

Rumuz ve ambalaj esasları rumuz beş rakamlı, 1x4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacak. Kargo gönderilerindeki gönderen ismi ve adresi raportörler tarafından gizlenecek.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.