Yarışmalar

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 19 Mart 2007
İletişim
Adres: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Şehit Adem Yavuz Sokak 14/17 06640 Yenişehir/Ankara
Telefon: 0312 418 15 06
Faks: 0312 419 64 27
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.peyzajmimoda.org.tr
Yarışma Sonuçları

1. Ödül
Mustafa Terzioğlu - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

2. Ödül
Nil Atak - İstanbul Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Berke Debensason - İstanbul Teknik Üni. / Mimarlık
Ilgın Avcı - İstanbul Teknik Üni. / Mimarlık
Zafer Nuriev - İstanbul Teknik Üni. / Mimarlık

3. Ödül
Musa Demir - Karadeniz Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Abdullah Çıkrıkçı - Karadeniz Teknik Üni. / Mimarlık

1. Mansiyon
Gülcan Bayındır - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

2. Mansiyon
Demet İlhan - İstanbul Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Engin Şahin - İstanbul Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Emel Şanoğlu - İstanbul Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Özgün Arın - İstanbul Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

3. Mansiyon
Nihat Eyce - Gazi Üniversitesi / Mimarlık
Meltem Ünal - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

4. Mansiyon
Aytuğ Coşkun - İstanbul Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı

5. Mansiyon
Muhittin Tunçer - Akdeniz Üni./Peyzaj Mimarlığı
Cafer Sürer - Akdeniz Üni./Peyzaj Mimarlığı
Selin Etkinöz - Akdeniz Üni./Peyzaj Mimarlığı

Satınalma
Umut Özdemir - Bilkent Üni./Peyzaj Mim. ve Kent.Tas.
Ozan Hatipoğlu - Bilkent Üni./Peyzaj Mim. ve Kent.Tas.
Emek Erdolu - Bilkent Üni./Peyzaj Mim. ve Kent.Tas.

Satınalma
Çağdaş Sert - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Sevgi Yörük - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Çağrı Öztuna - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

Satınalma
Deniz Yazgı - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Seda Yıldız - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Müge Tokuş - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Ege Kaska - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı
Nilgün Sürsavur - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

Satınalma
Burcu Karabaş - İstanbul Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Gülden Doğan - İstanbul Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Seyra Yüksel - İstanbul Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Nilay Çobanoğlu - İstanbul Teknik Üni./Peyzaj Mimarlığı

Jüri Özel Ödülü
Melek Ayşe Erim - Zonguldak Karaelmas Üni./Peyzaj Mimarlığı
Ayşegül Şener - Zonguldak Karaelmas Üni./Peyzaj Mimarlığı
K. Pınar Kırkık - Zonguldak Karaelmas Üni./Peyzaj Mimarlığı

Jüri Özel Ödülü
Abdullah Kalkan - Karadeniz Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Murat Hacımustafaoğlu - K.T.Ü./ Peyzaj Mimarlığı
Kenan Aydınoğlu - Karadeniz Teknik Üni./Peyzaj Mimarlığı
Doğan Koçhan - Karadeniz Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı
Onur Alçın - Karadeniz Teknik Üni. / Peyzaj Mimarlığı

Jüri Özel Ödülü
Gökhan Karpat - Dokuz Eylül Üni./Şehir ve Bölge Planlama
Sezin Kaya - Ege Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

Yarışma Bilgileri

Aksaray’ın kent merkezinin bitişiğinde bulunan ve günümüzde mesire alanı olarak kullanılan Kılıçarslan Parkı, mevcut bitkisel dokusu ve içinden geçen Ulu ırmak ile yaklaşık 35 hektar bir alanı kapsıyor ve bir bütün halinde yarışmanın konusunu oluşturuyor.

Bu yarışma, güzel sanatları özendirmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla, tasarım öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, Aksaray Belediyesi’nin katkı ve katılımlarıyla düzenleniyor.

Konum
Yarışma alanı, Aksaray kent merkezinin kuzey doğusunda ve yaklaşık 1 km mesafede yer alıyor. Alanın çeperlerinde, kuzeybatı ve güneybatısında orta yoğunlukta (350 kişi/ha), doğusunda ise az yoğunlukta (200 kişi/ha) konut alanları bulunuyor. Kuzeybatısında yer alan höyük, kuzey ve güneyinde bulunan yamaçlar ve tepeler, yarışma alanında “vadi peyzajı”na artı değerler katıyor. 

Amaç
Öğrenci Proje Yarışması’nın amacı, Aksaray geneline, çevre halkına ve turizme yönelik yeni açılımlar sergileyecek ve “doğal peyzaj” karakterini vurgulayacak bir “Kent Parkı” kimliğinde, ziyaretçilerin ulaşım, dolaşım, kentsel açık ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak, Aksaray’ın tarihini özümseyecek, bunun yanısıra çağdaş ve geleceğe yönelik öneri kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin elde edilmesi. Böylece, kent merkezine bitişik rekreasyon alan kullanımı ile ilgili kullanıcılara, tasarımcılara ve yerel yönetime fikir vermesi, ufuk açması ve yol göstermesi amaçlanıyor.

Çeşitli sosyal etkinlikler ile kültür, dinlence, eğlence ve sportif kullanımların yer alacağı bir rekreasyon alanı yaratılması, bunun yanısıra teknik, estetik, rekreatif ve bilimsel, çok yönlü amaçları kapsayan, bu konuda çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları hedefleyen ve yorumlayan özgün mekanlar yaratılması hedefleniyor.

Katılım Koşulları
Yarışmacıların;
-Yarışmaya başvurdukları tarihte tasarımla ilgili bir lisans programında öğrenci olmaları,
-Ekip içinde Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olması,
-Şartname almaları, adres, telefon ve e - mail bırakmış olmaları gerekiyor.

Yarışmanın Biçimi
Yarışma ulusal ve tek derecelidir.

Jüri Üyeleri ve Raportörleri
Danışman Jüri Üyeleri
Nevzat Palta - Aksaray Belediye Başkanı
Orhan Ağaçlı - Aksaray
Cemil Bektaş - Aksaray Belediyesi Tem. İşl. Md.
Ayşegül Oruçkaptan - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası YK Bşk.
Prof. Dr. Halim Perçin - A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Nezahat Yüksel Mimar – Mimarlar Odası Aksaray Şb.

Asil Jüri Üyeleri
Selami Demiralp Peyzaj Mimarı - PMO
Dr. Turgay Ateş - Şehir Y. Plancısı, Peyzaj Mimarı
Sevinç Gündoğdu - Peyzaj Mimarı
Dr. Ömer Gürkal - Peyzaj Mimarı, Özel Çevre Koruma Mdl.
Kemal Özgür - Peyzaj Mimarı
Prof. Dr. Yüksel Öztan - A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Oğuz Yılmaz - A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri
Tahsin Yılmaz - A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Arş. Gör.
Redife Kolçak - Peyzaj Mimarı - PMO
Tuğba Akyol - Peyzaj Mimarı

Raportörler
Belgin Durgun - Peyzaj Mimarı-PMO
Murat Bozbeyoğlu - PMO

Ödüller
1. Ödül 4.000 YTL
2. Ödül 2.500 YTL
3. Ödül 1.500 YTL
1.Mansiyon 800 YTL
2.Mansiyon 800 YTL
3.Mansiyon 800 YTL
4.Mansiyon 800 YTL
5.Mansiyon 800 YTL
Ayrıca Jüri emrine, uygun gördüğü takdirde Satınalma Ödülü ve/veya Jüri Özel Ödülü için 1.000 YTL ayrılmıştır. Tüm yarışmanlara katılım belgesi verilecek.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı :19 Aralık 2006
Sorular için son gün :29 Ocak 2007
Projelerin teslim tarihi :19 Mart 2007
Jüri değerlendirme :24 Mart 2007
Sonuçların ilanı :27 Mart 2007
Kolokyum ve ödül töreni :21 Nisan 2007

Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyenler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ya da Şubelerine başvurup; ad, soyad, telefon ve açık posta adresleri ile e - mail adreslerini yazdırıp, Yarışma Şartnamesi ve eklerini 10 YTL karşılığında alabileceklerdir. Bu dokümanlar, ödemeli olarak postayla da istenebilir.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.