Yarışmalar

Kent Düşleri - I Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Ulusal Fikir Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2007
İletişim
Adres: Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir - Ankara
E-posta: [email protected]rl...
Web Sitesi: ulucanlar.mimarlarodasi...
Yarışma SonuçlarıLisans Kategorisi
1.Ödül
Hasan Deniz (Ekip Başı) (ODTÜ)
Sabri Gökmen
Başak Özden
Çiğdem Sivri
İrem Uslu

2. Ödül
Ebubekir Küçük (Ekip Başı) (Gazi Üniversitesi)
Tarık Tuna Gözütok

3.Ödül
Çiğdem Karamürsel (Ekip Başı) (YTÜ)
Erhan Vural
Gökhan Kodalak
H.Sıtkı Gümüşsoy
Ozan Özdilek

Çağdaş Hukukçular Derneği Özel Ödülü
Engin Özden (Ekip Başı) (Anadolu Ü.)
Melek Akçadoğan
Sezin Hekimoğlu

Mülkiyeliler Birliği Özel Ödülü
Perihan Usta ( Ekip Başı) (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.)
Baran Bilir

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Özel Ödülü
Gürbey Hiz( Ekip Başı) (İTÜ)
Duygu Kavzak
E.Aykut Pekdemir

Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü
Mehmet Onur Üstün (Gazi Ü.)

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Özel Ödülü
Tunahan Koç ( Ekip Başı) ( KTÜ)
Melike Okutan

Özel Ödül
Ayça Emre ( Ekip Başı) (Gazi Ü.)
Sinem Yıldırım

Esenkent Kültür ve Sanat Vakfı Özel Ödülü
Durduşen Çetin ( Anadolu Ü.)

Yüksek Lisans Kategorisi
1.Ödül
Gürem Özbayar ( Ekip Başı) (ODTÜ)
Zeynep Kutlu
Figen Kıvılcım

2.Ödül
Göksenin Ekiyorum ( Ekip Başı) ( Bilgi Ü.)
Kadir Yardımcı
Özlem Merhametsiz

3.Ödül
Özden Demir ( Ekip Başı) ( Bilgi Ü.)
Yelda Gin
Sinem S.Duran

TMMOB Özel Ödülü
Cem Kozar (İTÜ)

Özel Ödül
Batu Kepekçioğlu( Ekip Başı) (İTÜ)
Nil Aynalı

Türkiye Barolar Birliği Özel Ödülü
Ceren Dayıcıoğlu ( Ekip Başı) ( Bilgi Ü.)
Özlem Altınkaya

Çankaya Belediyesi Özel Ödülü
Uygar Yüksel ( Ekip Başı) ( Bilgi Ü.)
Gülenay Erdem
F.Tuğba Okçuoğlu

Esenkent Kültür ve Sanat Vakfı Özel Ödülü
Yasemin Eren Gültekin ( Ekip Başı) ( ODTÜ)
Seda ÇaprazYarışma Bilgileri

Kent Düşleri I Fikir Yarışması kapsamında “Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu tarafından düzenlenmekte olup, bu yarışmada;

- Ankara kentinde boş olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta elde edilmesi, söz konusu alanların kamusal ve kültürel dönüşümünü sağlayarak Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
- Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamu oyu oluşturulması,
- Mimarlık öğrencilerinin kentin kullanılmayan alanlarına ilişkin fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi
- Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması, amaçlanıyor

Yarışmaya Katılma Esasları ve Biçimi
Yarışma, 2 ayrı kategoride (mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenleniyor.

Yarışma Türkiye’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip liderinin mimarlık lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması şartıyla diğer meslek tüm üniversite öğrencilerinin de katılımına açık ve katılım ücretsiz.

Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

- Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi; veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi bilgileri, - Kayıt yaptıran mimarlık bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge, 
 - Kayıt yaptıran mimarlık öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB Mimarlar Odası’na öğrenci üyelik için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise Mimarlar Odası’na üye olduklarını belirten belge.
- Yarışmaya farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılınması durumunda, ekip liderinin Mimarlar Odası öğrenci üyeliğine başvuruda bulunmuş mimarlık öğrencisi ya da Oda’ya üye yüksek lisans öğrencisi olması gerekiyor.
-  Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacak.
- Yarışmaya kayıt işlemleri yarışmanın resmi web sitesi olan http://ulucanlar.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacak.
- Yarışmacı; web üzerinden kayıt formunu doldurduktan sonra kendisine verilen mima-ağ şifresi ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi mim-ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecek.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih) - 09 Mart 2007
Web üzerinden son kayıt tarihi - 12 Mart 2007
Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı - 16 Mart 2007
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ulaşması veya teslimi için son tarih - 13 Nisan 2007 (saat 18.30’a kadar)
Jüri çalışmasının başlaması - 16 Nisan 2007
Değerlendirme konferansı - 18 Nisan 2007
Kazananların açıklanması - 24 Nisan 2007
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni - 06 Mayıs 2007

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 09 Mart 2007 Cuma günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile ‘sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Soruların cevapları; son soru sorma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, tüm yarışmacılara posta,e - mail ve web sitesi aracılığı ile iletilecek.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Proje panoları, CD ROM ve kimlik zarflarının en geç 13 Nisan 2007 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekiyor: TMMOB Mimarlar Odası Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir, Ankara

Yarışmacılara Sağlanan Veriler
Bu verilere Yarışmanın resmi web sayfası üzerinden mim-ağ şifresi alarak kayıt yaptıracak olan yarışmacılar almış oldukları mim-ağ şifresi aracılığı ile ulaşabilecekler.

- Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nin dwg formatında hazırlanmış olan vaziyet planı,
- Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nin jpeg formatında iç ve dış mekanlarına ait fotoğrafları
- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından hazırlanan Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi alanında bulunan bazı yapıların tescil edilmesine yönelik Ankara Koruma Kurulu’na sunulan dosya,
- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Görüntüleme Merkezi Sanal Sanat Galerisi, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi sergisine ulaşabilme olanağı.
- Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nde kalan, gazetecilerin yazarların ve aydınların listesi
- Yarışma Şartnamesi

Yarışmacılardan İstenenler
Sunum
- Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az bir adet 80cm x 200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster şeklinde olacak.
- Sunuşların içeriği, çizim( plan, kesit, v.b.),eskiz,fotoğraf,yazılı açıklama, modelleme,v.b. serbesttir.
- Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
- Teslim edilen projeler ile birlikte önerilerin yayına uygun kalitede dijital formatta (dxf ve/veya jpg dosya türünde) bir de CD ROM’u verilecektir.

Kimlik Zarfı
Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kent Düşleri 1” Ulusal Fikir Yarışması “Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklar.

- Yarışmaya katılan kişinin, yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda da ekip liderinin ve tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen bir zarfa konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan belgeler (bkz:Madde B) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
- Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre, AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

Ambalaj
Ambalajların üzerinde; proje ile aynı rumuz ve kategori kodu kullanılıp, “Kent Düşleri 1” Ulusal Fikir Yarışması “Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi / TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir, Ankara” adresi yazılacak.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri
Danışman Jüri Üyeleri

Nimet Özgönül / TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı-ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon ABD Öğretim Üyesi, Dr.
Eyüp Muhçu / TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı, Mimar
Bülend Tuna / TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı, Mimar
Mehmet Soğancı / TMMOB Genel Başkanı,Makine Mühendisi
Yaşar Çatak / Ankara Barosu, Avukat
Muhsin Eren / Ankara Barosu, Avukat
Nuray Bayraktar / Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr.
Ali Ulusoy / Mimar
Feray Salman / İnsan Hakları Derneği MYK Üyesi, Şehir Plancısı
Elvan Olkun / Çağdaş Hukukçular Derneği MYK Üyesi, Avukat
Ercan Yavuz /Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri ,Doktor

Asıl Jüri Üyeleri
Yavuz Önen / Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı – Mimar
Güven Arif Sargın / TMMOBMimarlar Odası Ankara Şube 2.Başkanı-ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Doç.Dr.
Emre Madran / TMMOB Mimarlar Odası MYK Üyesi – ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon ABD Öğretim Üyesi, Doç. Dr
Tuncay Alemdaroğlu / Yenimahalle Eski Belediye Başkanı,Ankara Barosu, Avukat
Mustafa Aslan Aslaner / Y.Mimar
Han Tümertekin / Mimar
Erdal Sorgucu / Mimar
Boran Ekinci / Mimar
Ayhan Çelik / Mimar
Gürbüz Çapan / Esenyurt Eski Belediye Başkanı , Doktor
Celal Başlangıç / Gazeteci

Yedek Jüri Üyeleri
1. H.Ayşen Bayazıt / Mimar
2. Esin Boyacıoğlu / Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr
3. Berin Gür / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr.
4. Namık Erkal / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Dr.
5. Fazıl Güleken /Ankara Barosu, Avukat

(Jüri, danışman jüri üyeleri ve yedek jüri üyeleri ile birlikte toplanır .Asıl jüri üyelerinden en az 7 kişinin katılımı ile çalışmasını tamamlar. Herhangi bir nedenle asıl jüri üye sayısının 7’nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyeleri çağrılarak gerekli sayı tamamlanır.)

Raportörler
1. Özge Şahin / Mimar
2. Işık Uçman Kılcıoğlu / Mimar
3. Esin Soydemir / Mimar

Ödüller
Jüri tarafından 2 ayrı kategoride ( Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) aşağıdaki ödüller verilecek.

1.Ödül 5.000 YTL
2.Ödül 4.000 YTL
3.Ödül 3.000 YTL

Konferans biçiminde sunuş yapılması için seçilen en az 7 projeden jüri üyelerinin belirleyeceği en az 3 projeye 1.000 YTL tutarında özel ödüller verilecek.

Lisans öğrencilerine

- Özel Ödül
- TİHV Özel Ödülü
- ÇHD Özel Ödülü

Yükseklisans öğrencilerine
Özel Ödül 
Özel Ödül 
TMMOB Özel ÖdülüKonuyla İlgili Linkler
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.