Yarışmalar

Yeni Fikirler Yeni İşler

Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2007
Teslim Tarihi: 06 Nisan 2007
İletişim
Web Sitesi: www.yfyi.info/Yarışmanın amacı, ODTÜ ve diğer üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmek. Yarışma sürecinde katılımcıların ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinin önemi, öğrendiklerini kullanabilme, çalışmalarını üçüncü kişilere aktarabilme, danışman kullanabilme gibi konularda deneyim kazanmaları bekleniyor.

Yarışmanın Hedefi
Yarışmanın hedefi, kazanan projenin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesi ve bu sayede nitelikli işgücüne istihdam yaratması hedefleniyor.

Proje Konuları
Yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir. Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan projelere özel önem verilmektedir.

Yarışmada herhangi bir teknolojik alan kısıtlaması yoktur. Teknolojik iş fikri herhangi bir sektöre yönelik olabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, teknolojik iş fikrinin yenilikçi olması gerektiğidir. Diğer önemli husus ise iş fikrinin işe dönüştürülebilirliğidir.

Başvurulacak iş fikrinin ‘yenilikçi'' olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki kriterlerden birine uyması yeterlidir:
- Tamamıyla yeni bir teknolojik uygulama olabilir
- Var olan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulaması olabilir
- Üretileceği bölge için yeni bir teknolojik uygulama olabilir
- Var olan bir teknolojinin geliştirimli kullanımı

Değerlendirme Kriterleri
Projelerin değerlendirilmesinde; yenilikçilik (innovasyon), teknolojik seviye, yapılabilirlik, pazarlanabilirlik kriterleri esas alınacaktır.

Ödül
Danışmanlık:
Teknolojik iş fikirleriyle yarışmaya katılan ve bu süreç içerisinde çeşitli alanlarda bilgi ve deneyime ihtiyaç duyan yarışmacılar ihtiyaç duydukları alanda destek alabilecekleri kurum ve kişilere yönlendirilirler.

Ofis: Yarışmada birinciliği kazanan grup, iş fikrini hayata geçirmek amacıyla ODTÜ Teknokent''te 3 yıllık ücretsiz ofis alanına sahip olur.

Finansal Destek: Yarışmada ilk 10''a kalmaya hak kazanan her grup 1.000YTL''lik mansiyon ödülü kazanır. Yarışmada birinciliği kazanan grup, 50.000YTL''lik Elginkan Vakfı Teknoloji ödülünü almaya hak kazanır. Birinci olan grubun varsa Akademik danışmanı 1500YTL miktarında ödül kazanır. Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü en geç 2 yıl içinde proje iş planında öngörülen finansman gereksinimlerine uygun olarak proje ekibi üyelerince (bir kısmı ya da tamamı) yeni kurulacak tüzel kişiliğe (örneğin bir limited şirkete) verilecektir. Proje ekibinin yeni bir tüzel kişilik oluşturmayı istememesi halinde, İcra Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, ödülün azami %20''lik kısmı nakden Proje Ekibi üyeleri arasında eşit olarak dağıtılabilir.

Eğitim:
Yarışma süresince gruplar ‘inovasyon ve Girişimcilik'', ‘İş Planı Yazma'', ‘Fikri Mülkiyet Hakları'', ‘Finansal Modelleme'', ‘Yeni Ürün Geliştirme'' gibi pek çok konuda eğitim alırlar.

Çok Yönlü Destek:
Yarışmanın finalistleri yatırımcı iş adamları ile tanışma, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde projelerini tanıtma imkanına sahip olurlar. ODTÜ ve ODTÜ Teknokent''in himayesinde deneyimli iş adamlarının bilgilerinden faydalanma ve uluslar arası alanda teknoloji transferi gerçekleştirme fırsatlarını elde ederler.

Kişisel Gelişim:
Yarışmacılar, bir yıl boyunca yaşadıkları deneyimlerle kendilerini geliştirirler. Rekabet koşulları altında eğlenebilmek ve bir grup olarak hareket ederek başarıya ulaşabilmek hakkında büyük deneyim kazanırlar.

Tematik ödül: YFYİ 2007 dönemi için iki farkı alanda tematik ödül verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu iki tema "Havacılık ve Uzay" ve "Oyun Yazılımı" olarak belirlenmiştir. Bu iki konuya yönelik hazırlanacak proje önerileri aynı zamanda "genel" konular bölümünde de yarışıyor kabul edilir. Yani bu iki konuya yönelik proje hazırlayan gruplar tema ödülünü alamasalar da birincilik ödülünü kazanabilirler veya hem tema ödülünü hem de birincilik ödülünü kazanabilirler.

Bu iki temaya yönelik olarak 1''er ekip seçilecektir. Tema ödül miktarı 3.000YTL''dir. Ödüle layık grup bulunamazsa veya gruplar Final4 aşamasına geçecek puanı alamazsa tematik alan ödülü verilmeyecektir.

Değerlendirme Kurulu
Üniversite üyeleri, Elginkan Vakfı, Teknokent’te yer alan şirketler, Teknopark A.Ş., ve dış paydaşları temsil eden 25 kişilik bir ekip Değerlendirme Kurulu’nu oluşturmaktadır. Kurul, kazanan projeyi belirlerken değerlendirme çalışmaları kapsamında iki aşamalı bir süreci takip etmektedir.

Yarışma Takvimi
Ön Eleme
11 Kasım 2006
YFYİ 2007 Açılış Toplantısı - KKM A Salonu 10:30

18 Aralık 2006
Online Kayıtlar Açılış

28 Şubat 2007
Bilgilendirme Toplantısı - ODTÜ Merkez Mühendislik 25 Amfisi

09 Mart 2007
Online Kayıtlar İçin Son Gün

14 Mart 2007
Ön Eleme Proje Önerisi Girişleri - Proje Önerilerinin http://www.yfyi.info/ adresindeki bilgi sistemine girilmesi

06 Nisan 2007
Ön Eleme Proje Önerilerinin Son Teslim Tarihi

Proje önerileri internet üzerinden teslimi, ek olarak tüm proje ekibince imzalanan bir kopyasının, patent araştırmalarının ve gizlilik anlaşmalarının kapalı zarf içerisinde Teknopark A.Ş.''ye teslimi

04 Mayıs 2007
İkinci Aşamaya Geçmeye Hak Kazanan İlk 10 Projenin Açıklanması

08 Haziran 2007
İlk 10 Ekibin Birinci Aşamaya Geçiş Ödül Töreni

İş Planı Hazırlama 
11 Haziran 2007
İş Planı Yazma Kursları

15 Haziran 2007
İnovasyon ve Girişimcilik

18 Haziran 2007
İş Planı Yazma Kursları 
  
22 Haziran 2007 
İş Planı Nasıl Yazılır

25 Haziran 2007
İş Planı Yazma Kursları 

29 Haziran 2007 
Fikri Mülkiyet ve Hukuki Boyut

02 Temmuz 2007
İş Planı Yazma Kursları

06 Temmuz 2007   
Finansal Modelleme

03 Eylül 2007
İş Planı Son Teslim Tarihi

15 Eylül 2007
Final4 Öncesi Jüriye Proje Sunumlarının Yapılması

11 Ekim 2007
Final4''e Kalan İlk 4''ün Açıklanması

17 Kasım 2007
Final 4 günü

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.