Yarışmalar

MİMED 2007

Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2007
Teslim Tarihi: 25 Nisan 2007
İletişim
Adres: İTÜ Mimarlık Fakültesi / 102 nolu salon 34437, Taşkışla - Taksim / İstanbul
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimed.info
Yarışma Sonuçları1. Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü Sinem Domaniçli (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Teşvik Ödülü Nursev Irmak Demirbaş (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Jüri Özel Ödülü İpek Kosova (İstanbul Teknik Üniversitesi)

2. Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü Salih Çıkman (Uludağ Üniversitesi)
Teşvik Ödülü Ahmet İrfan Ertiş (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Jüri Özel Ödülü Çağıl Özalp (İstanbul Teknik Üniversitesi)

3. Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü Turgut Şakiroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Teşvik Ödülü Açelya Karaca (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Jüri Özel Ödülü Tuğçe Şık (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

4. Sınıf Kategorisi
Başarı Ödülü Nihat Eyce (Gazi Üniversitesi)
Teşvik Ödülü Gizem Albayrak (Orta Doğu Teknik Ünivesitesi)
Jüri Özel Ödülü Ebru Can (Gazi Üniversitesi)
Jüri Özel Ödülü Sena Deliorman (Osmangazi Üniversitesi)Yarışma Bilgileri

Yarışmanın soru - cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mobilya ve mimari donanım sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip dünyaca ünlü markası olan Häfele, mimarlık sektörüne yeni ve genç soluklar kazandırmak amacıyla Mimarlık Eğitim Derneği (MİMED) tarafından her sene periyodik olarak düzenlenen ve bu sene altıncısı gerçekleştirilecek olan MİMED 2007 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’ne ana sponsor olarak destek veriyor.

Bu sene altıncısı gerçekleştirilecek olan “MİMED 2007- Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri”, mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarının “2005-2006 bahar” ve “2006-2007 güz” yarıyıllarını kapsıyor.

Yarışmanın Türü
Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışması.

Katılım Koşulları
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerine açık.

“Birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” [dördüncü yıl kategorisine bitirme projeleri dahil değildir] olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler “2005-2006 bahar”, “2006-2007 güz” yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler.

Takvim
Yarışmanın ilanı : 09 Mart.2007
Projelerin teslimi : 25 Nisan.2007
Jüri değerlendirmesi : 28 - 29 Nisan 2007
Proje sergisi : 30 Nisan - 03 Mayıs 2007
Sonuçların ilanı, ödül töreni, kollokyum : 30 Nisan 2007

Soru - Cevap
Yarışmaya ait sorular 30 Mart.2007 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Ahu Sökmenoğlu’na “[email protected]” adresinden iletilebilir. Cevaplar www.arkitera.com, www.taskisla.net, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinden 06 Nisan 2007 tarihinde duyurulacak.

Kimliklerin Gizliliği
- Yarışmaya yollanan bütün projeler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecek.
- Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her projeye, bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacak.
- Jürinin değerlendirmesi sona erip, ödül alan projeler belirlendiği zaman, kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacak.
- Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde, katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyduğu belgede belirtmeli.

Teslim Koşulları
Proje Panoları
- Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar], dik şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.
- Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu; bantın sol köşesinde ise yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için “kategori: 1. yıl”, “kategori: 2. yıl”, “kategori: 3. yıl” veya “kategori: 4. yıl” şeklinde olacaktır.
- Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur, serbesttir.

CD

Bir “MİMED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi” oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, sunum paftalarının 200 dpi çözünürlükte, jpeg veya pdf formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik zarfı
- Proje ile birlikte verilecek “kimlik zarfı” nda, öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan “başvuru formu” ve yukarıda detayları belirtilen CD yer alacaktır. Başvuru formu ektedir.
Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu “başvuru formu”na ek olarak “kimlik zarfı”na koyduğu “AÇILAMAZ” yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.
- A4 formatındaki “kimlik zarfı”, sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf olmalıdır.
Yukarıda belirtilen dökümanlar 25.Nisan.2007, Çarşamba günü, saat: 10.00-17.00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Posta ile gönderilecek projeler belirtilen tarih ve saatler arasında proje raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.

Jüri
Prof.Dr. Uğur Erkman - Jüri Başkanı
Doğan Tekeli
Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk
Murat Tabanlıoğlu
Doç.Dr. Zeynep Mennan
Şevki Pekin
Yrd.Doç.Dr. Meltem Aksoy

Raportörler
Araş.Gör. Sevgi Türkkan
Araş.Gör. Ahu Sökmenoğlu
Araş.Gör. Onur Sönmez

Ödüller
Mimed her yarışma dönemi için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. Mimed2007 için seçilen her bir başarı ödülüne 1500YTL teşvik ödüllerine ise 500YTL para ödülü ve plaketler verilecektir.

Sonuçların Açıklanması ve Sergi
Yarışmanın sonuçları 30 Nisan 2007 tarihinde yapılacak olan kollokyumda açıklanacak ve aynı gün itibariyle www.arkitera.com, www.taskisla.net, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

Yarışmaya katılan tüm projeler 03 Mayıs 2007 tarihine kadar görülebilir. Ayrıca ödül alan ve, ödül almamakla birlikte, jürinin kendi kriterlerine göre belirlediği projeler 2007-2008 güz yarıyılı başlangıcı itibariyle İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde sergilenecektir. Bu sergi sonrasında projelerin çeşitli üniversitelerin mimarlık fakültelerini dolaşması amaçlanmaktadır.

Projelerin Geri Verilmesi
MİMED yarışmaya katılan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül alamayan ve sergi için seçilmiş grupta yer almayan katılımcılar, ödül törenini takiben iki ay içerisinde projelerini yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra Mimed’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Yarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.