Yarışmalar

Kemal Türkler Anıt Mezarı Ulusal ve Tek Aşamalı Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2007
İletişim
Adres: Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 227 69 10
Faks: 0212 236 85 28
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.mimarist.org.tr
Yarışma Sonuçları1.Ödül
Meliha Sözeri: Marmara Üniversitesi G.S.F.Heykel Bölümü

2.Ödül
Nalan Yerlibucak: Marmara Üniversitesi G.S.F.Heykel Bölümü (Heykeltraş)

3.Ödül
Ekip Temsilcisi
Nimet Aydın: Y. Mimar - GÜ - ODTÜ

Yardımcılar
Mevlüde Gervan : Mimar - KTÜ
Ali Düzdağ : Mimar - İTÜ
Seda Aydın : Mimar - KTÜ
Kurmu Alpaydın : Mimar - Anadolu Ünv.
Gülcan Kaya: Mimar - Gazi Ünv.
Tuğrul Büyükköken: Mimar - Selçuk Ünv.
Ebru Öztürk: Mimar - Anadolu Ünv.
Kezban Düzdağ: P.Mimarı - Ankara Ünv.

Eşdeğer Mansiyonlar
1. Mansiyon
Deniz Günzat Işık: Mimar - Erciyes Üniversitesi

2. Mansiyon
Çağdaş Erçelik: MSÜ - Heykel Bölümü

3.Mansiyon
Hüseyin Yüce: DGSA-Heykel Bölümü

Satınalmalar
1. Satınalma
Hüseyin Suna: MSGSÜ - Heykel Bölümü

2. Satınalma
Orhan Özgüner: Y.Mimar - GSA

3.Satınalma
Ekip Temsilcisi
Levent Balcı: Mimar - GÜ - MMF
Yardımcı
Harun Karabulut : Mimar - SDÜ - MMF.

4.Satınalma
Nazmiye Öztürk: Y. Mimar - YTÜYarışma Bilgileri

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, DİSK Birleşik Metal İş Sendikası ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Kemal Türkler’in Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda bulunan mezarının projesinin yarışma yolu ile temin edilmesi işi.
Yaşamını işçi sınıfının sendikal ve siyasal mücadelesine adamış Kemal Türkler’in destansı bir yaşam öyküsü var. Sendikal yaşama Maden-İş kolunda başlayan ve 16 Eylül 1954 tarihinde Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığına seçilen Kemal Türkler, bu iş kolunu tüm Türkiye ölçeğinde örgütlemekle büyük bir başarıya imza atmış bir örgütlenme ustasıydı.

1961 yılında 12 sendikacı tarafından kurulan ve ileriki yıllarda Türkiye sol siyaset alanında parlamentoya değin taşınacak olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde kurucu başkan yardımcısı olarak yer alacak olan Kemal Türkler, böylece siyasal yanıyla da mücadelenin içinde yer aldı. 12 Mart harekâtında TİP’nin kapatılmasının ardından işçi sınıfı partisi saflarında mücadelesini sürdürdü. Asıl kişiliğine damgasını vuracak olan da onun siyasal yanıydı.

Kavel direnişinde, 15 - 16 Haziran işçi eylemlerinde, 1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadelesi etkinliklerinin Türkiye’de de yığınsal ve görkemli bir biçimde kutlanmasında, DGM direnişlerinde, MESS grevlerinde bir önder olarak onun savaşkan ve dövüşken bir yanına daha tanık olundu.

Kemal Türkler, verili düzenin uzlaşmacı sendikal anlayışının dar kalıplarının yıkılarak sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışına sıçrayışın en önemli ve büyük adını alan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruluşuna da önderlik etmiş ve ilk genel başkanı olarak 10 yıl boyunca işçi sınıfı mücadelesini yerellikten evrenselliğe, diğer bir deyişle uluslararası işçi sınıfı hareketinin saflarına kattı.

Proje sürecinde yaşamının belli başlı bu safhaları değerlendirilecek Kemal Türkler’i anıtlaştırma çalışmalarında bir kez daha vurgulamak gerekirse; 

- Büyük bir örgütlenme ustası,
- Siyasal derinliği bulunan bir işçi önderi,
- Savaşkan ve dövüşken bir özyapı,
- Sorumluluğunu yüklendiği bir mücadeleyi daha ileriye taşımada yürekli, kararlı ve tutarlı bir tavır adamı,
- Aydın ve uluslararası bir yaşama tarzı,
- Ve böylesi bir örnek bir yaşamın alçakça bir cinayetle sonlanmasının trajedik öyküsü temel özelliklerine vurgu yapılması gereklidir.

Katılım Koşulları
Yarışmaya katılım sınırı getirilmemekte.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri
Süleyman Çelebi - DİSK Genel Başkanı
Mehmet Soğancı - TMMOB Başkanı
Cemal Gökçe - İMO Başkanı
Süleyman Türker - Birleşik Metal İş Sendikası Temsilcisi
Sebahat Türkler
Hilmi Etikan - Kemal Türkler Belgeseli Yönetmeni
Mehmet Karaca
Oğuz Soydan
Sönmez Targan - Gazeteci

Asil Jüri Üyeleri
Cengiz Bektaş - Mimar
Cihat Aral - Ressam
Eyüp Muhcu - Mimar
Ferit Özen - Ressam
Mahmut Durmuş - Mimar
Mehmet Aksoy - Heykeltıraş
Nilüfer Ergin - Heykeltıraş
Orhan Şahinler - Mimar
Zakarya Mildanoğlu - Mimar (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
Ayşen Ciravoğlu - Mimar
Levent Karayel - Mimar
Belgin Diril - Mimar
İbrahim Uysal - Mimar

Raportörler
Esin Köymen - Mimar
İsmail Doğanyılmaz - Mimar
Rabia Adalı - Mimar

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 15 Mart.2007
Sorular için son gün : 05 Nisan 2007
Yanıtların verilmesi : 16 Nisan 2007
Proje ve Maket Teslimi : 30 Mayıs 2007, saat:17:00
Jüri Değerlendirme : 02 Haziran 2007
Sonuçların Açıklanması : 08 Haziran.2007
Ödül Töreni : 22 Temmuz 2007

Ödüller
1.Ödül: 7.500 YTL
2.Ödülü: 5.000 YTL
3.Ödülü: 3.000 YTL

Ayrıca Seçici Kurul’ca belirlenecek üç tasarıma 1.500 YTL mansiyon verilecek.

Kurumsal Ödüller
TUSTAV Ödülü: 1.500 YTL

Yarışmaya katılan tüm katılımcılara ayrıca TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından birer “Katılım Belgesi” verilecek.

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.