Yarışmalar

Türkiye Prefabrik Birliği Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2007
Teslim Tarihi: 28 Eylül 2007
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.prefab.org.tr/sempo...
Türkiye yapı sektörünün önemli kuruluşlarından Türkiye Prefabrik Birliği yaratıcı, genç fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, serbest, ulusal ve tek kademeli Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik bir yarışma düzenliyor.

Yarışmanın konusu, semt pazarları için betonarme prefabrike elemanlarla oluşturulmuş bir üst örtü önerisi. Pazar yeri, haftanın iki günü semt pazarı olarak diğer günlerde ise otopark olarak kullanılacağı kabul edilecek.

Bu doğrultuda yarışmacılardan beklenenler
- Tasarımın beton prefabrikasyon teknolojisinin özelliklerini yansıtması ve gerekliliklerine uygun olması,
- Tasarımın bir mimari bütünlüğe ve estetiğe sahip olması,
- Tasarımın esnek planlamaya olanak vermesi,
- Tasarlanan üstü örtülü yapı biriminin farklı boyutlarda satış birimlerinin oluşturulabilmesine imkan vermesi,
- Tasarlanan üstü örtülü yapı biriminin tekrarı ile farklı vaziyet planlarına ve farklı kapasitedeki gereksinimlere uyabilen bir sistemin tasarlanması ve bu sistemden üretilmiş bir semt pazar yerinin projelendirilmesidir.
- Tasarımda, ana elemanların malzemesi, beton olarak seçilmesi esastır. Ancak tamamlayıcı elemanlar farklı malzemelerden oluşturularak kompozit çözümlere gidilebilir.

Yarışma konusu için bir arsa belirlenmemiştir.

Katılım Şartları
- Yarışma lisans öğrencileri ile sınırlıdır.
- Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinde ve bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
- Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup olarak katılımlarda ise, grubu oluşturan öğrencilerden az birinin mimarlık öğrencisi olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Haziran 2007 tarihinde mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
- Jüri üyeleri ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
- Yarışmacılar şartname alıp, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte (adres, telefon, e-posta, üniversite, fakülte ve bölüm bilgilerini kapsayan) 30 Mayıs 2007 tarihine kadar yarışma raportörlüğüne kayıt yaptırmış olmalıdırlar. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)

Yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Jüri Üyeleri
Köksal Anadol TPB, Başkan
Altay Çizgenakat TPB
Prof. Dr. Özer Erenman MSGSÜ, Mimarlık F.
Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy MSGSÜ, Mimarlık F
Prof. Dr. Ahmet Eyüce Bahçeşehir Ü. Mimarlık F.
Prof. Aydan Özgen MSGSÜ, Mimarlık F.
Prof. Dr. Kaya Özgen İTÜ, Mimarlık F.
Prof. Dr. Mete Tapan İTÜ, Mimarlık F.
Yrd. Doç. Dr. İlkay Koman MSGSÜ, Mimarlık F.

Raportör
Arş.Gör.Savaş Ekinci MSGSÜ, Mimarlık F.

Ödüller
1. Ödül: Diz üstü Bilgisayar
2. Ödül: Masa Üstü Bilgisayar
3. Ödül: Avuç İçi Bilgisayar
Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 26 Mart 2007
Kayıt için son tarih: 30 Haziran 2007
Sorular için son tarih:10 Haziran 2007
Yanıtların ilanı: 30 Haziran 2007
Projelerin teslim tarihi: 28 Eylül 2007 Saat 17:00
Jüri Toplantı Tarihi: 01 - 15 Ekim 2007
Sonuçların ilanı: 31 Ekim 2007
Ödül töreni, ve Sergi: 13 Kasım 2007

Yarışma süreci
- Yarışma şartnameleri, 26 Mart 2005, Pazartesi gününden itibaren www.prefab.org.tr/sempozyum12/ogrenciyarismasi.htm adresinden alınabilir.
- Yarışma kaydı, [email protected] adresine, e-posta gönderilerek 30 Mayıs 2007 tarihine kadar yapılabilir. Bunun dışında raportörlüğe şahsen ve posta yolu ile başvurarak da kayıt yaptırabilirler.
- Sorular [email protected] raportörlük e-posta adresine iletilecek. Cevaplar www.prefab.org.tr/sempozyum12/ogrenciyarismasi.htm internet adresinden duyurulacak. Ayrıca soru ve cevaplar yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecek.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.