Yarışmalar

Üçüncü Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Fikir Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2007
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.yildirim.bel.tr
Yarışma Sonuçları

A Kategorisi
1. Ödül

Ekip Başı: Murat Kafescioğlu (Mimar - MSGSÜ) 
Figen Orçun Kafesçioğlu (Y. Mimar - MSGSÜ)
Gülşen Kılıçreis Özaydın (Y. Mimar / Kentsel Tasarım Uzmanı - İTÜ)
Levent Özaydın (Ekonomist)

Yardımcılar: Esra Yavuzdemir (YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, MSGSÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi), Naz Koyunlu (Mimar), Cem Ayaz (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencisi), Gürkan Kutluakdoğan (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencisi)

2. Ödül
Gökçe Çıbık (Mimar - İTÜ)
Haydar Ozan Avcı (Mimar - İTÜ)
Emre Aydilek (Mimar - Yeditepe Üniversitesi)

Yardımcılar: Can Dinlenmiş (Öğrenci - İTÜ), Gan Uzun (Öğrenci - İTÜ)

3. Ödül
Ekip Başı: Murat Efe Gönenç (Mimar - ODTÜ) 
Utku Serkan Zengin (Şehir ve Bölge Planlama - ODTÜ)
Sıla Akalp (Şehir Plancısı - ODTÜ)
Eylem Gülcemal (Şehir Plancısı - ODTÜ)

B Kategorisi
1. ve 2. ödüle layık proje bulunamamıştır.

3. Ödül
Emre Pehlevan (Şehir ve Bölge Planlama Lisans Öğrencisi - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü )
Sezen Budin (Şehir ve Bölge Planlama Lisans Öğrencisi - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ) 

C Kategorisi
1. ve 2. ödüle layık proje bulunamamıştır.

3. Ödül
Murat Çubukçu (Doktor - Ege Üniversitesi)

Yarışma BilgileriBursa İli, Yıldırım İlçesi, “3. Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü - Cumalıkızık Fikir Proje Yarışması ” Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından, Kamu İhale Kanunu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarıldı.

Yarışmacıların;
- Yarışma Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olması,
- A Kategorisi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olması,
- B Kategorisi: Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde lisans öğrenimlerini sürdürmesi,
- C Kategorisi: Konuyla ilgili fikir sunmak isteyen katılımcı olması,
- Şartname satın alarak adres bırakması,
- Yarışmacıların yer görme belgesi alması gerekiyor.

Ödüller
A Kategorisi
1.Ödül: 15.000 YTL
2.Ödül: 10.000 YTL
3.Ödül: 7.500 YTL

B Kategorisi
1.Ödül: 3.500 YTL
2.Ödül: 2.500 YTL
3.Ödül: 1.500 YTL

C Kategorisi
1.Ödül: 3.500 YTL
2.Ödül: 2.500 YTL
3.Ödül: 1.500 YTL

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 06 Ağustos 2007
Sorular için son gün: 14 Eylül 2007
Soruların cevaplanması: 24 Eylül 2007
Teslim tarihi: 23 Kasım 2007
Jüri değerlendirme: 30 Kasım 2007
Sonuçların ilanı: 03 Aralık 2007
Kolokyum ve ödül töreni: 08 Aralık 2007
Sempozyum: 08 Aralık 2007

Danışman Jüri Üyeleri
1.
Özgen Keskin, Yıldırım Belediye Başkanı
2. Ali Altuntaş, Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
3. Melih Türa, Mimar (İDMMA), Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
4. Mustafa Karakoç, Mimar (S.Ü.), Yıldırım Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı
5. Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Y. Mimar (İTÜ), Uludağ Üni. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Böl. ,Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Bşk.
6. Raşit Tuna, Şehir Plancısı (İTÜ), Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Bşk.

Asli Jüri Üyeleri
1. Cengiz Bektaş, Yük. Müh. Mimar (DGSA - Münih Teknik Üni.)
2. Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, Y. Mimar (ODTÜ), Uludağ Üni. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
3. Prof.Dr. Alper Ünlü, Y. Mimar (İTÜ), İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Serhad Akcan, Y. Mimar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Koruma Planlaması, Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Daire Başkanı
5. Doç.Dr. Bilge Işık, Y. Mimar (DGSA), İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
6. Dr. Doğan Yavaş, Sanat Tarihçisi (İÜ), Uludağ Üni. Fen - Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi
7. Dr. Murat Taş, Y. Mimar (YTÜ), Uludağ Üni. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Yedek Jüri Üyeleri
1. Dr. Nilüfer Taş, Y. Mimar (YTÜ), Uludağ Üni. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
2. Dr. Sema Gündüz, Sanat Tarihçisi ( HÜ ) Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi
3. Şenol Şimşek, Mimar (MSÜ) Mimarlar Odası Bursa Şb. Yön. Kurulu Üyesi

Raportörler
1. Dilek Durmaz, İnşaat Mühendisi (UÜBMF) Etüd Proje Müdürü
2. Mümine Güdü, Mimar (KTÜ) Etüd Proje Müdürlüğü
3. Gökhan Yıldız, Mimar (İTÜ), Mimarlar Odası Bursa Şb. Yön. Kurulu Üyesi
4. Figen Boynikoğlu, Şehir Plancısı (İTÜ) Etüd Proje Müdürlüğü
5. Raportör Yard. Nazlı Pınar Kurul, Sanat Tarihçisi (UÜ) Etüd Proje MüdürlüğüYarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.