Yarışmalar

Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2007
İletişim
Adres: İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 46100 Kahramanmaraş
Telefon: 0344 223 50 72
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.kahramanmaras.bel.t...
Yarışma Sonuçları1. Ödül
Özgür Bingöl, Y. Mimar, MSÜ (Ekip Başı)
İlke Barka, Y. Mimar, MSÜ
Emre Savga, Mimar, MSGSÜ

Danışmanlar
Nermin Tirben, P. Mimarı, AÜ
A. Günkut Barka, İnş. Müh., İTÜ

Yardımcı
Tuba Türkmen, Mimar, MSGSÜ

2. Ödül
Prof.Dr. T. Nur Çağlar, Y. Mimar, ADMMA
Zehra Aksu, Mimar, GÜMMF
Dr. Adnan Aksu, Y. Mimar, GÜMMF
Nihat Eyce, Mimar, GÜMMF

Yardımcılar
Atilla Aksu, Jeofizik Müh., AÜ
Serkan Nurman, Tek. Res.
Vasili Zlatovcen, Öğrenci

3. Ödül

Mustafa Yıldız, Y. Mimar, MSÜ

Yardımcılar
Necip Güven, İnş. Müh., YTÜ
M. Buğra Yerliyurt, P. Mimarı, İÜ

1. Mansiyon
Kumru Alpaydın, Mimar, Anadolu Ü., Ekip Başı

Yardımcılar
Necdet Beker, Mimar, Osmangazi Ü.
İlke Senli, Öğrenci
Mercan Doğan, Öğrenci
Erhan Coşkun, Hacettepe Ü., Maket

2. Mansiyon

Umut İnci, Mimar, Anadolu Ü.
Esmahan Devran İnci, Mimar, Anadolu Ü.

3. Mansiyon
Zeki Şerefoğlu, Y. Mimar, YTÜ (Ekip Başı)
Kağan Kılıç, Mimar, YTÜ

Yardımcılar
Bedia Öztürk, Mimar
Cengiz Ayyıldız, Mimar
Rahmi Gümrükçü, Mimar

4. Mansiyon

Mehmet Albayrak, Mimar, ODTÜ
Orçun Köken, Mimar, ODTÜ
Volkan Dağlı, Mimar, Osmangazi Ü.

Yardımcılar

Selami Ekinci, Mimar, YTÜ
Çiğdem Çörek, Şehir Plancısı, GÜ

5. Mansiyon

İlhami Kurt, Mimar, İTÜ
Adnan Titiz, Mimar, İTÜ

Danışmanlar
Prof.Dr.Hasan Şener, Y. Müh. Mimar
Cafer Bozkurt, Y. Müh. Mimar

Yardımcılar
Hasan Yirmibeşoğlu, Y. Mimar Şehir Plancısı
Rukiye Eryaşar, İçmimar

Satınalma

Derya Ekim Öztepe, Y. Mimar, YTÜ
Ozan Öztepe, Y. Mimar, YTÜ

Yardımcılar
Ali Çalışkan, Mimar, UÜ
Feyzi Marizoğlu, İnş. Müh., KTÜ
Altuğ Coşkuner, P. Mimarı, 9 Eylül Ü.

Satınalma Başı

Nimet Aydın, Y. Mimar, GÜ, ODTÜ, Ekip
Kezban Düzdağ, Peyzaj Mimarı, AÜ

Yardımcılar
Seda Aydın, Mimar, KTÜ
Ali Düzdağ, Mimar, İTÜ
Mevlüde Gervan, Mimar, KTÜ
Tuğrul Büyükköken, Mimar, Selçuk Ü.
Gülcan Kaya, Mimar, GÜ
Ebru Öztürk, Mimar, Anadolu Ü.
Sibel Kalaycı, Mimar, AnadoluÜ.
Levent Darı, İnş. Müh., ODTÜ

Satınalma
Fatih Babaoğlu, Mimar, İTÜ

Satınalma

Mehmet Zafer Ünal, Y. Mimar, YTÜ

Danışman
Bike Ünal, Mimar

Satınalma Başı
Murat Cellat, Mimar, Osmangazi Ü., Ekip
Kazım Türksöz, Mimar, Osmangazi Ü.
Ayhan Abanozcu, Mimar, GÜ
Sinem Bultan, Mimar, Osmangazi Ü.
Ecevit Yıldız, Mimar, Osmangazi Ü.

Yardımcılar
Esra Önem Cellat, Mimar
İdil Türksöz, Mimar

Satınalma
Cemal Ercan, Y. Mimar, DGSA
Murat Parlak, Mimar, Balıkesir Ü.

Yardımcılar
M. Selim Sancılı, Mimar, Osmangazi Ü.
Eren Bora Ercan, Mimar, 9 Eylül Ü.
Zeynep Yılmaz, İnş. Müh.

Satınalma
Adnan Ural, Mimar, ODTÜ (Ekip Başı)
Belemir Güzer, P. Mimarı, AÜ
S. Gül İşlek, Mimar, GÜ

Yardımcılar
Simtaç Hocaoğlu, P. Mimarı, AÜ
Ayşe Şebnem Arbak, P. Mimarı, Bilkent Ü.
Sevil Yılmaz, P. Mimarı, AÜ
Serra Sezin Bektaş, P. Mimarı, Bilkent Ü.
Nejat Semerci, Grafik Tas., Hacettepe Ü.
Murat Salcıgil, Öğrenci

Satınalma

Sezai Tuğrul Agun, Mimar, ADMMA

Yardımcı
İ. Erol Ceyhan, İnş. Müh., EDMMA

Satınalma
Can Şimşek, Mimar, GÜ

Danışmanlar

Metin Şimşek, İnş. Müh., ADMMA
Cem Şimşek, İnş. Müh., Balıkesir Ü.
Ebru Ersoy, P. Mimarı, Ege Ü.

Satınalma

Cihan Sinan Bostancı, Y. Mimar, YTÜ
Emrah Çetinkaya, Y. Mimar, YTÜ

Yardımcılar

Hakan Koca, Y. İnş. Müh., Kocaeli Ü.
Ali Rıza Çağatay Güzel, P. Mimarı, İÜYarışma BilgileriYarışma, “Kahramanmaraş Kültür Parkı” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine ve uluslar arası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Söz konusu arsada kültür, sanat, bilim, yöre ve çevre değerlerinin, kentin gereksinimi olan yeşili olabildiğince içine alarak tasarlanacak, insan ölçeğine görsel ve fiziksel olarak duyarlı, açık ve kapalı mekanlarla; Kentlinin farklı gereksinimlerine yirmi dört saat yanıt verebilecek, çok aktiviteli bir kent merkezi; Kentliyi buluşturma, sanatla kaynaştırma, eğitme, eğlendirme, bilgilendirme, dinlendirme, doyurma mekanlarının iç içe olduğu bir merkez düşünülmesi isteniyor.

Yarışma alanı kent merkezinde yer alan ana caddelerin kesiştiği dört yanı trafikle çevrili bir kavşak noktasında. Bu nedenle her yönden kentlinin erişmesine açık, kentlinin kullanım yoğunluğu ile ilişkili olarak açık ve kapalı kullanımların dengeli ve yerleşimin sorgulanarak tasarlanılması bekleniyor. Yaya - taşıt ve servis ulaşımları yakın çevre içinde kentsel ölçekte ve çok boyutlu düşünülmeli ve değerlendirilmeli.

Arsa; Hayrullah Mahallesi 990 ada 2 ve 58, 266 ada 18 ve 19 parseldedir. Parsellerin tevhidi yapılacağından yarışmacıların alanı bütün olarak değerlendirecekler.

Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, şartname alarak adres bırakmaları ve yarışma yönetmeliğinin aşağıda belirtilen 15. maddesi şartlarına uymaları gerekiyor.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterli),
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Juri Üyeleri Ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri
Danışman Juri Üyeleri
Cemal Tanrıverdi Yük. Mimar (İTÜ)
Sıddık Sezal, Mimar (İDGSA)
Burhaneddin Türkkahraman, Ziraat Yük. Müh. (GA)

Asli Juri Üyeleri
Nuran Ünsal, Mimar (ADMMA) (B.GÜ)
Abdullah Özdemir, Mimar (ADMMA), TMMOB Mim.Od.K.MARAŞ Temsilcisi
Ahmet Şekkeli, Yük. Mimar (İTÜ)
Cengiz Şirikci, Şehir Plancısı (İTÜ)
Mustafa Uzunlar, İnşaat Mühendisi (İTÜ)

Yedek Juri Üyeleri
Seçkin Kutucu, Dr. Mimar (İYTE)
Ahmet Kara, Yük. Mimar (YTÜ)
Yusuf Ziya Erdoğan, İnşaat Mühendisi (ADMMA)

Raportörler
Fahri Yiğitoğlu, Harita Mühendisi (KTÜ)
Hacı Mehmet Güner, Mimar (İTÜ)

Raportör Yardımcısı
Emine Demirkol, Mimar (UÜ)

Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıcı: 27 Ağustos 2007
Son Katılım Tarihi: 27 Aralık 2007, 17:00

Ödüller, Tutarı ve Ödeme Şekli
Ödüller
1.Ödül (Net): 25 000 YTL
2.Ödül (Net): 20 000 YTL
3.Ödül (Net): 15 000 YTL 

Mansiyonlar
1.Mansiyon (Net): 5 000 YTL 
2.Mansiyon (Net): 5 000 YTL 
3.Mansiyon (Net): 5 000 YTL
4.Mansiyon (Net): 5.000 YTL 
5.Mansiyon (Net): 5.000 YTL

Satınalma
Toplam bedel 10 000 YTL olup, satın alma adedi jüri tarafından belirlenecek.

Şartname ve Eklerin Temini
Şartname ve ekleri Kahramanmaraş Belediyesi veznesi ya da Vakıflar bankası 0701 şube kodlu 02023164 hesap numarasına 20 YTL yatırılması koşuluyla yarışma raportörlüğünden (Kahramanmaraş Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü) temin edilecek.Yarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.