Yarışmalar

3. Beton Tasarım Yarışması "Gizli Kalmış Performans"

Son Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2008
İletişim
Web Sitesi: www.concretedesigncompe...
Yarışma SonuçlarıKazanan Öğrenciler
KO911 kodlu proje ile Kadir Öztürk (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi)

GO427 kodlu proje ile Ahmet İrfan Ertiş, Emre Can Korkmaz, Zeynep Ceren Erdinç (İTÜ Mimarlık Fakültesi)
 


EH307 kodlu proje ile Halidun Şenkal, Ege Özgirin (İTÜ Mimarlık Fakültesi)Yarışma Bilgileri

3. Beton Tasarım "Implicit Performance (Gizli Kalmış Performans)" Yarışması''nın amacı, araştırma ve tasarımlar yoluyla, "Gizli Kalmış Performanslar"a dair ipuçları aramak, betonun diğer kaynaklarla birlikte kullanılabilirliğinin sınırlarını gözlemleyip bu sınırları zorlamak ve betonun temel teşkil ettiği ancak oyundaki tek oyuncu olmadığı yeni yapı malzemeleri ve uygulamaları yaratmak. Betonun, kendi “orijinal” performansını geride bırakıp çağdaş uzamsal ve deneysel sonuçlar ile kendi içinde ve kendinden yeni bir materyal ya da sistem haline dönüşmesini gözlemlemek hedefleniyor.

Bu keşiflerin sonuçları, mimari, yapısal ya da herhangi bir şekilde, "tasarımlarla yönlendirilen” teklifler aracılığıyla sunulmalıdır. Böylece uygulamaya koyarak bunların ilgi ve değerleri ortaya çıkarılabilir. Bir başlık / şiar ile birbirinden ayırt edilecek teklifler, obje, mobilya, bina ve mimari detaylardan konut, peyzaj uygulamaları ve diğer geniş kapsamlı projelere kadar çeşitlilik gösterebilir. Sunumlarda tasarım ve yapım süreçleri, karakteristikleri ve özellikleri hakkında açıklamalar da bulunmalıdır.

Katılım
Beton Tasarım Yarışması, yarışmayı destekleyen ülkelerde, uyruğuna bakılmaksızın, mimarlık ya da ilgili disiplinlerde okuyan her öğrenciye açık bir yarışma. Yarışmayı destekleyen ülkeler Belçika, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Türkiye. Başvurular birey olarak ya da takım halinde yapılabilir. Takımlar, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerden oluşabilir. Yarışmaya katılacak takım üyelerinin burada belirtilen bütün şartlara uyması gerekmektedir. Başvurular yalnızca yarışmacının öğrenim gördüğü ülkeden yapılabilir.

Bilgi / Dil
Yarışmayla ilgili genel bilgiler yalnızca yarışma web sitesi (www.concretedesigncompetition.com) aracılığıyla  duyurulacak ve tüm bilgiler İngilizce olarak verilecek. Tekliflerin de İngilizce dilinde sunulması gerekiyor.

Başvurular
1. Başvuruların içeriği
A1 boyutundaki paftanın içeriğiyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Plan, kesit ve izometrikleri vb. içerebilir. Yarışmacılar, tekliflerini en etkin nasıl sunabileceklerine kendileri karar vermelidir. Jüri, hiçbir şekilde, herhangi başka ek bir doküman ya da modeli göz önüne almayacaktır.

2. Sunulacak kalemler
Bireysel yarışmacılar ya da yarışmacı takımlar tarafından yapılacak başvurular en fazla aşağıda belirtilenlerden oluşacaktır:
- Düz, sert ve sağlam arkalıklara oturtulmuş iki adet A1 formatında pafta (Genişlik: 594 mm x Yükseklik: 840 mm). Levhalar dikey (portre) olarak hazırlanacak, birinci ve ikinci şeklinde numaralandırılacaktır.

Bir adet A4 boyutunda zarf. Zarfın içinde şunlar bulunacaktır:
- Paftaların dijital kopyası. Format TIF, Jpeg ya da PDF olacak; orijinal pafta boyutunda (A1) ve sunulan paftaların dökümünde 300 dpi

- Kimlik Formu

- Mülkiyet Beyanı

- 2007 / 2008 akademik yılı için okul kayıt belgesinin suretini içeren A4-boyutunda bir zarf

3. Kimlik Kodu
Her yarışmacı veya yarışmacı takım, Latin alfabesinden iki harf (örn. AA) ve bunu takip eden üç rakamdan oluşan (örn. 123) bir kimlik kodu belirleyecektir. Bu kimlik kodu (örn. AA123), aksi belirtilmedikçe, yarışmaya giren aşağıda belirtilen tüm belge ve zarfların üzerinde bulunacaktır:
- Bütün ambalajların dış kısmı
- Bütün paftalar
- Bütün CD / DVD’ler

Yarışmacı veya yarışmacı takımın kimlik formu, mülkiyet beyanı, paftalarının dijital kopyaları ve okul kaydının suretinin bulunduğu mühürlü zarf. Zarfın üzerinde başka bir ibare bulunmayacaktır.

Kod, her belgede, belgenin sol üst köşesinde 25 mm yüksekliğinde ve 100 mm genişliğinde yatay bir çerçeve içine yazılacaktır. Kimlik tespit formu ve mülkiyet beyannamesi web sitesinden indirilebilir. 

Ödüller
1. Beton Tasarım Master Class (Master Programı)
Ulusal seçmeleri kazananlar, uluslararası bir organizasyon olan ve 6 gün süren Master Class’a davet edilecek. Her katılımcı ülke en fazla üç ekip davet edebilir. Ekiplerde yer alacak katılımcıların sayısı sınırlandırılmamıştır ancak her ülkeden en fazla dokuz katılımcı Master Class’a davet edilecek. Yol, konaklama ve program maliyetleri ulusal sekretaryalar tarafından organize ve finanse edilecek. Yol masrafları, ulaşım aracı ve başvuruların yapılmış olduğu ülke temel alınarak finanse edilecek.

2. Beton Tasarım Kitabı
İlk 3 arasına giren ve mansiyon ödülü kazanan tüm projeler, yarışmanın genel yayımı ile Master Class’tan sonra yayımlanacak temasının bir parçası olacak. 

3. Para ödülü
Her katılımcı ülkede, en fazla 4.000 Euro tutarındaki toplam para ödülü, kazanan üç proje arasında paylaştırılacak ve jürinin sonuçları açıklamasından sonra 90 gün içinde ödenecek. Ödül tutarının kazananlar arasında nasıl paylaştırılacağı ulusal jürilerin takdirine bırakılmıştır.

Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2008

Ulusal Juri
İhsan Bilgin (Başkan)
Atilla Yücel
Nevzat Sayın
Şebnem Yalınay Çinici
Deniz Güner
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.