Yarışmalar

Mimar Sinan Günleri Afiş Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 29 Şubat 2008
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.kaymimod.org
Yarışma Sonuçları1. Ödül: Altuğ Kasalı2. Ödül: Soner Koç3. Ödül:
Üçüncülük ödülü almaya değer afiş bulunamamıştır.Mansiyon:
İsmail Şener
Mansiyon: Zeynep Yılmaz
Mansiyon: Mehmet Babayağmur
Mansiyon: Feyza Şahin

Yarışma BilgileriTMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 09 - 11 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenecek Mimar Sinan''ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Sinan’dan Bugüne Kamu Mimarlığı "Devlet ve Uygarlık" konulu bir yarışma gerçekleştiriyor. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacak.

Katılım Koşulları 
1. Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açık. Katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yok. Seçici Kurul ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

2. Yarışmaya katılan ürünler (1) bütün olarak, (2) içerdikleri görseller ve (3) içerdikleri metinler açısından özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalı. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

3. Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

5. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nden veya www.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olan katılım formlarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.

6. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar 
1.
Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Macintosh veya PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte, tiff ve jpeg formatlarında CD''de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.

2. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.

3. Afişte, "Mimarlar Odası logosu" ve "Mimarlar Odası Kayseri Şubesi” ibaresi bulunmalıdır. Bu öğeler ve afişte kullanılması gereken standart boyutları www.kaymimod.org adresinden edinilebilir.

4. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
Yapıtın Teslimi
1. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; katılımcı formu zarfına, CD üzerine, afişin arkasına ve bu üçünün bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerine yazılacaktır. Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerinde ayrıca " Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Afiş Yarışması" ibaresi bulunacaktır.
 
2. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, tüm afişler için aynı rumuzu kullanacaktır. Bu tür katılımlarda tüm yapıtların birlikte gönderilmesinde ve tek katılım formu doldurulmasında sakınca yoktur.

3. Eser sahibi, içerisinde A3 çıkışlı, A2 poster formatına uygun tasarlanmış CD ve katılım formunun bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfını, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne posta ile ya da elden teslim edecektir.

4. Kargo veya posta ile olan gönderimlerde Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.

5. Yarışmaya gönderilecek afişler elden, posta ya da kargo yolu ile, en geç 29 Şubat 2008 Cuma günü saat 17:00’ye kadar,
"Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mh. Yıldırım Cd. No:30 Kocasinan 38010 Kayseri" adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalı. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek afişler için, 29 Şubat 2008 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas alınacak olup, 03 Mart 2008 Pazartesi günü 17:00’e kadar teslim edilmiş olması gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.

6. Yarışmaya gönderilen afiş, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.
7. Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde 3 adet ödül ve 2 adet mansiyon ödülün dışında da ödül ya da belge verebilir.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi:
29 Şubat 2008
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 10 Mart 2008
Sonuçların Açıklanması: 14 Mart 2008
Ödül Töreni - Sergi Açılışı: 09 Nisan 2008
Ödül töreni: 09 - 11 Nisan Mimar Sinan''ı Anma Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlik programı içerisinde yapılacak.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulacak.

Ödüller 3 Adet Ödül - 2 Adet Mansiyon
Birincilik Ödülü 3.000 YTL
İkincilik Ödülü 2.000 YTL
Üçüncülük Ödülü 1.500 YTL
1. Mansiyon 1.000 YTL
2. Mansiyon 1.000 YTL

Seçici Kurul
Yard.Doç.Dr. Burcu Ceylan, Mimar, EÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi
Yard.Doç.Dr. Nilay Karakaya, EÜ Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Öğretim Görevlisi
Hakan Hisarlıgil, Mimar, EÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Hakan Mahiroğlu, Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
Aytimur Güpgüpoğlu, Mimar
Hakan Özkan, Mimar
Mehmet Kütahneci, Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyesi
Pembegül Selman, Mimar
Rıza Gengeç, Mimar

Raportörler
Arda Aksoy
Fazilet Kahraman

Sergileme
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan afişler 09 –11 Nisan 2007 Mimar Sinan''ı Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergilenecek.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.