Yarışmalar

4. Bosch "İçindeki Çocuğu Uyandır" Oyuncak Tasarım Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2008
İletişim
Adres: Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. RBTR/VEW1 Ahi Evran Caddesi No: 1 Polaris Plaza Kat: 22 34398 Maslak – İstanbul
Telefon: 0212 335 06 00
Faks: 0212 346 00 41
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.bosch.com.tr
Yarışma Sonuçları

Birinci Ödül: "Cubo", Çağdaş Sarıkaya


İkinci Ödül: "Bellyrinth", Derya Taşbaşı


Üçüncü Ödül: "Quadro", Çağrı KarapunarMansiyonlar
"Trego", Duygu Ürün

"Gözlük", Gürbüz Ürgün


"Kule", Fırat ŞanYarışma BilgileriDördüncüsü düzenlenen Bosch "İçindeki Çocuğu Uyandır" Oyuncak Tasarım Yarışması''nın ana teması, "hiç büyümeyen çocuklar için oyuncak tasarımı". Tüm üniversitelerin mimarlık, mühendislik, endüstri tasarımı ve güzel sanatlar bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma;

• Tasarım alanında yaratıcı beyinleri keşfetmeyi,
• Verilecek eğitim fırsatlarıyla genç tasarımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,
• Yarışmayı geleneksel hale getirerek, tasarım alanında yapılan benzeri yarışmalara örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

Konu
Yarışma konusu, yetişkinler tarafından kamusal veya özel mekanlarda kullanılabilecek yenilikçi bir oyun ve oyuncak tasarımıdır.

Kısıtlamalar: Yarışmaya katılacak olan projelerde temel malzemelerin metal, ahşap, plastik ve türevleri olması gerekiyor. Ekstrüzyon, vakumlama ve injeksiyon yöntemleri, üründe ara girdi malzemesi olması dışında kullanılmayacak.

Organizasyon
Yarışma Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İstanbul Şubesi''nin desteğiyle düzenleniyor.

Katılım Koşulları
A.
Yarışma, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinin tüm lisans ve lisans üstü öğrencilerine açık.
B. Yarışmaya bireysel olarak katılım şart, grup olarak katılmak mümkün değil.
C. Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ''de birinci dereceden yakınları olan tasarımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
D. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması, daha önce üretilmemiş ve herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması esastır.

Katılım Formatı
Yarışmaya katılan her proje şu öğeleri içermelidir;
A. 2 Boyutlu Sunum: En fazla 1 adet, A2 formatlı, kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok sırtlıkla desteklenen sunum paftası.
B. 3 Boyutlu Sunum: Ürünün 1/1 ölçekli, önerilen gerçek malzemeler ile üretilmiş, çalışan modeli.
C. Proje Raporu: Projeyi yazılı olarak anlatan ve 500 sözcüğü aşmayan A4 formatında 1 sayfalık rapor

Açıklamalar
• A2 paftanın uzun kenarı yere dik eksende düzenlenmiş olmalı, en üst kısımlarında 2 cm’lik bir alan ayrılmalı ve sol tarafa BOSCH "İÇİNDEKİ ÇOCUĞU UYANDIR" OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI, sağ tarafa ise tekrarlanmayan 3 harf ve 4 rakamdan (Örnek: VYZ 0123) oluşan 7 haneli rumuz yazılmalıdır.
• Bu rumuz, rapor kapak sayfasında, modelin kendisinde ve koruyucu ambalajının üzerinde yer almalıdır.
• Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtebilecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
• Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde kesinlikle el yazısı kullanılmamalıdır.

Katılım
Katılımcılar yarışma başvuru formunu doldurup imzalamalı ve öğrenci kimlik belgelerinin okunaklı bir fotokopisini de ekleyerek kapalı zarf içinde teslim etmelidir. Başvuru zarfının sağ üst köşesine "Times New Roman 14 punto" ile rumuz yazılmalıdır.

Başvuru zarfı, model ve sunum paftaları, rapor ile beraber en geç 15 Mayıs 2008 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir.

Adres: Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. RBTR/COM Ahi Evran Caddesi No: 1 Polaris Plaza Kat: 22 34398 Maslak / İstanbul

Takvim
Proje Teslim Tarihi: 15 Mayıs 2008
Seçici Kurul Toplantısı: 30 Mayıs 2008
Ödül Töreni: 20 Haziran 2008

Ödüller
Yarışmada ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecek. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.

Birincilik Ödülü: Domus Academy 2 haftalık Yaz Semineri
İkincilik Ödülü: Domus Academy 2 haftalık Yaz Semineri
Üçüncülük Ödülü: Domus Academy 2 haftalık Yaz Semineri
Mansiyon: Almanya’daki Ar-Ge merkezimizde staj

Jüri
Tasarımlar, Bosch ve ETMK tarafından oluşturulmuş 7 asil ve 1 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçici Kurul Asil Üyeleri
Eray Makal, Tasarımcı / İstanbul
Çağla Tanyolaç, Tasarımcı / İstanbul
Serkan Güneş, Tasarımcı / Ankara
Barış Yazıcı, Tasarımcı / Ankara
Hermann Butz, Bosch Genel Müdürü / İstanbul
Andreas Wolf, Bosch Teknik Genel Müdürü / Istanbul
Arın Saydam, Kesişim Yayıncılık ve Tasarım Hizmetleri Genel Müdürü

Seçici Kurul Yedek Üye
Sertaç Ersayın , Tasarımcı / İstanbul

Değerlendirme Ölçütleri
Seçici Kurul, değerlendirmesinde önerilen projelerin yenilik boyutu, kullanıcı ile girdiği etkileşim zenginliği, farklı kesim ve yaş gruplarından kullanıcılara hitap edebilirliği, kolay algılanması ve oynanabilirlik özelliklerini öncelikle dikkate alacak.Yarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.