Yarışmalar

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2008
İletişim
Adres: Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara
Telefon: 0 312 425 99 14
Web Sitesi: www.danistay.gov.tr/
Yarışma Sonuçları

Birinci Ödül: Cem Açıkkol 

İkinci Ödül
Cemal Ercan
Murat Parlak
Mehmet Selim Sancılı
Zeynep Çöçelli Özkoçak

Üçüncü Ödül

Bahriye Gönül Tavman
Keriman Dilek Berberoğlu

Birinci Mansiyon

Selim Velioğlu
Sunay Yusuf
Erce Funda
Mustafa Orkun Özüer
Umut İyigün
Murat Aksu

İkinci Mansiyon
Hayri Anamurluoğlu
Mürşit Günday
Kaan Özer

Üçüncü Mansiyon
Rifat Gökhan Koçyiğit
Bilge Bulut Aksaz
Işıl Gönül Budak
Fulya Ayşe Seviğ 

Dördüncü Mansiyon 
Ayhan Usta
Gülay Usta
Ali Kemal Şeremet

Beşinci Mansiyon 
Mehmet Soylu
Mete Öz

Satınalma
İlker Fatih Özorhon
Güliz Küçüközdemir

Satınalma 
Baran Yardımcı
Mehmet Zafer Ünal
Recep Semizoğlu 

Satınalma
M. Boran Ekinci
Hakan Dalokay

Satınalma: Nimet Aydın

Yarışma BilgileriDanıştay Başkanlığı, serbest, ulusal ve tek kademeli olmak üzere ve Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde Hizmet Binası Mimari Projesi Yarışması düzenliyor. Yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabiliyor.

Danışman Jüri Üyeleri
- Sumru Çörtoğlu (Danıştay Başkanı)
- Taci Bayhan (Danıştay Üyesi Genel Sekreter)
- Sabri Özkan Erbakan (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı)
- Emrullah Kardeş (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)
- Gürsel Alkan (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığı Makine Şube Müdürü, Makine Mühendisi) 

Asli Jüri Üyeleri 
- F. Onur Bezirci (Mimar, A.D.M.M.A.)
- Ercan Çoban (Mimar, A.D.M.M.A.)
- Hasan Özbay (Y.Mimar, A.D.M.M.A. - O.D.T.Ü.)
- Ziya Tanalı (Mimar, O.D.T.Ü.)
- A. Tuna Acar (İnş. Müh., G.Ü.M.M.F.)

Yedek Jüri Üyeleri
- N.Cüneyt Akbulut (Mimar, A.D.M.M.A.)
- Nurperi İlhan (Mimar, G.Ü.M.M.F.)
- Mustafa Cısdık (Y.İnş. Müh., G.Ü.M.M.F.)

D. Raportörler
- Canay Çamur (Mimar, O.D.T.Ü.)
- Esra Turan Tombak (Mimar, O.D.T.Ü.)
- Onur Yıldız (Mimar, O.D.T.Ü.)

Ödüller
Birinci Ödül (Net): 70.000 YTL 
İkinci Ödül (Net): 60.000 YTL 
Üçüncü Ödül (Net): 50.000 YTL

5 Adet mansiyon (Her Birine Net): 20.000 YTL

Satınalma (Net): 30.000 YTL

Son Teslim Tarihi: 17 Haziran 2008, 17:00

Şartnamenin Temini
Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 50 YTL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / Ankara) müracaat edilecektir.

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 1 hafta süre ile sergilenecektir. Projelerin sergilendiği salonda 04 Temmuz 2008 Cuma günü, saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır.Konuyla İlgili Linkler
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.