Yarışmalar

Delta Mobilya Tasarım Yarışması IV - Gelecek Ofisleri için Yeni Fikirler

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2009
İletişim
Web Sitesi: www.deltamobilya.com/
Delta Mobilya Dekorasyon San. Ve Tic. A.Ş., mobilya kavramları içinde ‘ofis mobilyalarının’ konumunu ve önemini ortaya koymak, Türk ofis Mobilyaları sektörünün kalitesini yükseltmek ve kimlik kazanmasını desteklemek, Türkiye’de ofis mobilyaları sektörünün ulusal boyuttaki gelişimine uluslar arası yeni gelişimler paralelinde katkıda bulunmak ve ofis mobilyaları alanında yaratıcı eğitimi desteklerken, genç tasarımcı adaylarını sektöre kazandırmak amacıyla bir tasarım yarışması düzenliyor.

Delta Tasarım Yarışmasının konusu “Gelecek Ofisleri için Yeni Fikirler" olarak belirlendi. Ofis ortamlarındaki çalışma mekanlarının çağdaş gelişimlerini, yeniliklerle destekleyen mobilyaların tasarlanmasına yönelik olan yarışmaya "Açık Sistem Ofis Mobilyaları" ve "Yönetici Odası için Ofis Mobilyası Takımları" konularındaki tasarımlar katılabiliyor.

Tasarımların, açık ofis sistemlerinde ve yönetici odalarında geleceğe yönelik ve çağdaş çalışma tarzlarına yeni yorumlar getiren, kolay taşınabilen, montaj ve demontaj kolaylığı sağlayan, çalışılan ofis ortamlarının geleceğe yönelik, yeni ürün kullanım senaryolarını, kimliklerini yansıtabilen kavramları içermesi ve üretilebilir olması bekleniyor.

Katılım Koşulları
- Yarışma T.C. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Bölümülerinden Lisans ve Y.Lisans öğrencilerine açıktır.
- Başvuru formları, Delta Mobilya web sitesi www.deltamobilya.com adresinden temin edilebilir.
- Proje bir ekip çalışması sonucu oluşturulmuşsa, her yarışmacı için ayrı bir başvuru formu doldurulacak ve birlikte teslim edilecektir.
- Projelerin özgün olması önkoşul olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yere önerilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara daha önce katılmış olan projeler, ödül almış olsun ya da olmasın, bu yarışmaya katılamazlar.
- Üniversitede sunulmuş olan projeler yarışmaya katılabilir.
- Yarışmaya katılan projenin telif hakları bir başkasına ait ise Delta Mobilya hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Yarışmacılar, ödül alan projelerinin tüm haklarını, Delta Mobilya Dek. San ve Tic. A.Ş.’ye devretmiş sayılırlar. Dereceye giremeyen projelerin hakları sahibine aittir.
- Yarışmaya katılan paftalar iade edilmeyecektir ve Delta Mobilya Dek. San. Ve Tic A.Ş. tarafından çeşitli fuarlarda ve okullarda sergilenecektir.
- Yarışmaya Delta Ofis Mobilyaları A.Ş. çalışanları ve yarışma şartnamesine uymayanlar katılamazlar.

Teknik Şartname
- Açık Sistem Ofis Mobilyası ya da Yönetici Mekanı için Ofis Mobilyası Takımı konularında; gelişen teknolojiler ve yeni malzemeleri değerlendirebilen, geleceğin ‘Açık Sistem Ofisleri’ ve ‘Yönetici Mekanları’ kavramlarına yeni boyutlar katan tasarımlar istenmektedir. Fakat her iki mekan için de oldukça yeni yorumlarla geleceğin ofis çalışma ortamları için farklı bakış açıları getirilebiliyor ve bu özgün bakış açıları kullanılabilir ortamlar yaratabiliyor ise kabul edilebilirler.
- Yarışmaya gönderilecek mobilyaların, çağdaş global mobilya pazarlarında rekabet edebilecek nitelikte seri üretime uygun olarak ve üretim maliyetleri mantıklı bir düzeyde tasarlanması beklenmektedir.
- Adaylar, yarışmaya istedikleri konuda birden fazla proje ile katılabilirler.
- Yarışmacılar, tasarladıkları her farklı proje için ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
- Rumuz, 6 karakterden oluşmalı ve paftanın sağ üst köşesine sağdan ve yukarıdan 1.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve karakterlerin yüksekliği 1 cm olmalıdır.
- Yarışmacılar www.deltamobilya.com sitesinden aldıkları başvuru formunu doldurduktan sonra üzerinde sadece rumuzlarının yazılı olduğu A4 bir zarfa koyup kapalı olarak projeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
- Yarışmaya ekip halinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir.
- Tasarlanacak ürünler insan sağlığına zarar vermeyen, uygulanabilir nitelikte özgün olmalıdır.
- Projeler A2 boyutunda beyaz zeminde paftalar hazırlanacaktır. Bunun dışındaki ölçülerde olan paftalar kabul edilmeyecektir.
- Teslim edilen projede ürünün kavramsal tanımı; iki ve üç boyutlu renkli çizimlerle genel tanıtımı; kullanım ilişkileri; sistem, takım ya da seri olma özellikleri; çevre ile ilişkisi, ölçekli teknik çizimleri ve gerekli üretim detayları bulunmalıdır. Sunum tekniği serbesttir. Pafta kalınlığı 3 mm’yi geçmemelidir.
-  Paftalarda ürünün adı, malzeme listesi, öngörülen üretim tekniği ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Ürünlerin maliyet hesapları ayrıca sorulmamakla birlikte, tasarımcının bu konudaki bilinci, malzemenin ve üretim yöntemlerinin bilinçli seçilmesini sağlayacaktır.
-  Paftaların sergi ve katalog çalışması için ayrıca CD ortamında da teslim edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri
- Tasarımlar, çağdaş ofis ortamlarının çalışma özelliklerini yansıtırken geleceğe yönelik yenilikleri ve özgün fikirleri ortaya koymalıdır.
- Ofis ortamlarını işlevsel, kimlikli ve kaliteli tasarımlarla yeniden yorumlamalıdır.
- Çalışanların daha verimli, daha sağlıklı, daha mutlu iş yaşamlarına olanak verecek gelişimlere katkıda bulunmalıdır.
- Ofis mobilyalarına kullanma kolaylığı ve bakımı sağlayacak tasarımlar olmalıdır.
- Ofis mobilyaları sistem, takım ve seri kavramlarını doğru yansıtmalı ve bütünlük ifade etmelidir.
- Tasarım malzemeye ve endüstrinin seri üretimlerine uygun olmalı ve taşımada, depolamada ve takma-sökme işlemlerinde vb. kolaylık sağlamalıdır.
- Tasarım çevre dostu olmalıdır.

Jüri
- Prof.Dr. Yalçın Özel (MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü, Jüri Başkanı)
- Prof.Dr. Meltem Eti Proto Özel (MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölüm Başkanı)
- Doç.Dr. Seçil Şatır (İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)
- Yrd.Doç.Dr. Nazan BORA (Y.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Tasarımı Bölüm Başkanı) 
- Aziz Sarıyer (Tasarımcı)
- Tanju Özelgin (Tasarımcı)
- Ali Bakova (Tasarımcı)

Raportörler
Ayşegül Erman ( Delta Mobilya )
Eda Başak Güzey ( Delta Mobilya )

Ödüller

Birinci Ödül: 5.000 YTL
İkinci Ödül: 2.500 YTL
Üçüncü Ödül: 1.500 YTL
Mansiyon (3 adet, Her Birine) : 500 YTL

Yarışma Takvimi

Başvuru dosyaları, en geç 21 Şubat 2009 tarihinde, 18:00’e kadar Delta Mobilya Ayazağa showroomuna elden ya da Maslak Köyü Yolu No: 10 Ayazağa - İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile ulaştırılacaktır.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.