Yarışmalar

Fiziksel Engelliler Anaokulu Tasarım Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2008
İletişim
Web Sitesi: www.fonksiyonelmekanlar...1994 yılında kurulan ve mimari proje tasarımı ve danışmanlığı hizmeti veren MDM Mimarlık tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Fonksiyonel Mekânlar Tasarım Yarışması”nın konusu “Fiziksel Engelliler Anaokulu Tasarımı” olarak belirlendi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın, fiziksel engelli çocukların engelsiz çocuklarla aynı sınıfta eğitim görmeleri için gerekli imkânların sağlanmasında bir başlangıç olması amaçlanıyor.

Bakırköy Belediyesi ile işbirliği yapılarak yürütülecek proje hayata geçirilerek, Türkiye’de ilk defa fiziksel engelliler için bir anaokulu yapılması planlanıyor. Bakırköy Kız Meslek Lisesi’nde oluşturulması düşünülen anaokulu, yarışmada dereceye giren öğrencilerin projelerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma sonucunda Türkiye’nin ilk fiziksel engelliler anaokulu genç tasarımcı ve mimarlar tarafından yapılmış olacak. Ayrıca, yarışmayla ülkemizde fiziksel engellilerin eğitim alanında karşılaştıkları güçlükler kamuoyuna anlatılırken genç yeteneklerin de bu sorunun çözümü için çalışırken konu hakkında duyarlılık kazanmaları hedefleniyor. Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım ve güzel sanatlar bölümlerinde öğrenim görmekte olan tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışma için başvurular 30 Haziran 2008 tarihinde son bulacak.

Katılım Şartları
Yarışma, Türkiye Üniversitelerinin mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, güzel sanatlar bölümlerinde öğrenim görmekte olan tüm lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenmektedir.

Jüri
MDM Mimarlık Yetkilileri (1)
Bakırköy Belediyesi Yetkilileri (1)
Bakırköy Kız meslek Lisesi Yetkilileri (1)
Engelli Derneklerinden Yetkililer (2)
Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Akademisyenler (2)
Psikolog (1)
Psikiyatrist (1)
Pedagog (1)
Medya Mensupları (2)

Teslim Şartları
Projenin niteliği: özgün, fiziksel engelli çocukların sorunlarını tanımlayan ve çözüm üretebilen, yenilikçi, cesur, kaynaştırıcı, pratik (uygulanabilir) olmalıdır.

- Proje sunumu: Katılımcılardan, kendi fikirlerini kendi özgün dilleriyle anlatmaları beklenmektedir.
- Vaziyet planı: Tasarlanan projenin mevcut Kız Meslek Lisesi binası, ana erişim yolları, bahçe erişimi ile olan ilişkisini anlatır plan.
- Erişim ağı şeması: Öğrencilerin, velilerin, eğiticilerin, araçların mekânlarla olan ilişkilerini anlatır şema veya plan.
- Kat planı: Tasarlanan projenin ölçekli planı.
- Grafik anlatımlar: Üç boyutlu, grafiksel, şematik anlatımlar. Mekânın çocuklar için tasarlandığı göz önünde bulundurularak, mekânın dış cephesine, bahçe duvarına, mekânın iç duvarlarına her türlü giydirme, duvar resmi vb. tasarım önerileri getirilmelidir.
- Mobilya tasarımları: Tasarlanan projede -eğer yer alıyorsa- bulunan özel mobilya/ekipman/eğitsel araç vs.nin anlatımları
- Kesitler: Mekânı enden ve boydan kesen, düşey sirkülâsyon elemanlarının ve kotların açıklandığı ölçekli anlatımlar.

Katılımcı dilediği kadar A3 (420x297 mm) formatında pafta hazırlayabilir. Her pafta, rapor ve zarfın sağ üst köşesinde rumuz (5 rakamlı, 1x4 cm ebatlarında) ve iki haneli pafta numarası bulunmalıdır. (Örnek: 12345–01 şeklinde) Paftalar, fotoblok veya sert mukavvaya yapıştırılmış olarak sergilemeye uygun bir şekilde gönderilmelidir. Anlatım serbesttir. Bilgisayar ortamında hazırlanan projelerin dijital kopyaları (tiff, jpg, dwg vb) CD içerisinde katılım dosyasına eklenmelidir.

Tüm mekân, mobilya ve dolaşım alanlarında her türlü fiziksel engel gözetilerek projelendirme yapılması gerekmektedir. Fiziksel engeli olan ve olmayan anaokulu öğrencilerinin bir arada eğitim göreceği ve aktivitelere katılacağı unutulmamalıdır. 

Verilen mekân, mevcut alanlar gözetilerek, optimum sayıda 5 yaş grubu öğrenciye hizmet edebilecek özellikte tasarlanmalıdır.

Mevcut mekân ve bahçe sınırları içerisinde açık kapalı aktivite alanları, lavabo wc mahalleri, uyku ve oyun alanları yaratılacaktır. İhtiyaç programı ve mahal organizasyonları tasarımcının getireceği yeniliklere açık olmakla beraber, maksimum faydayı karşılayacak şekilde düşünülmelidir.

Rapor (Tasarlanan projeyi, düşünceyi ve ürünleri anlatan, en az bir A4; sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.)

Kimlik zarfı (İçinde bir A4’te kimlik bilgileri, adres, telefon, şartların kabul edildiğine dair imzalanmış “katılım belgesi”, tarih, varsa proje yardımcılarının ad ve imzaları, okul kimlik belgeleri bulunacak; kapatılarak sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.)
Yazışma zarfı (İçinde bir A4’te sadece adres bilgisi bulunacak, kapatılarak sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.)

Yarışmacılara Verilecek Belgeler
- Mekânın dijital ortamda rölövesi: Yarışma sonucunda ödüle değer görülen proje veya projeler, Bakırköy Kız Meslek
Lisesi Binası’na ek olarak yapılmış prefabrik dersliklerin Fiziksel Engelliler Anaokulu’na dönüştürülmesinde kullanılacaktır. Yarışmacılara, bu prefabrik yapının boyutlarını ve okul binasıyla ilişkisini gösterir bir rölöve çizimi verilecektir. Mevcut yapının prefabrik olmasından hareketle, yarışmacılar yapının bahçe içerisinde şu an bulunduğu noktadan başka bir yere taşınması konusunda –geçerli sebepler göstermek şartıyla- öneri getirmekte serbesttirler.
- Mevcut okul binası ve yollarla olan ilişkisini gösterir vaziyet planı
- Resimler

Ödüller
Birinci Ödül: Notebook + Hediye Çeki
İkinci Ödül: Notebook +Hediye Çeki
Üçüncü Ödül: Notebook

Son Teslim Tarihi: 30 Haziran 2008 günü saat 17:00’de katılım sona ermektedir.
Son teslim tarihi, 30 Temmuz 2008''e kadar uzatılmıştır.

Teslim
Yarışma dosyaları posta yolu ile veya elden aşağıdaki adrese ulaştırılacaktır:

Fonksiyonel Mekânlar Tasarım Yarışması 2008 MDM Mimarlık Teşvikiye Caddesi İspilandit Apt. No:99 Kat:4 D:5 Teşvikiye 34365 Şişli İstanbul 

Sorular için: Yarışma Sekretaryası (212) 227 2664
E-mail: [email protected]

Yarışma Takvimi
28 Nisan 2008:
Yarışmanın ilanı
19 Mayıs 2008, 17:00: Soruların iletilmesi 
20 Mayıs 2008: Cevapların yayınlanması
30 Haziran 2008, 17:00: Proje son teslimi 
07 Temmuz 2008: Jüri toplantısı
14 Temmuz 2008: Sonuçların ilanı

Konuyla İlgili LinklerYarışma ŞartnamesiTakip
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.