Yarışmalar

TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2007 - 2008

Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2008
İletişim
Adres: Emirhan Cad. Bayındır Çıkmazı Sok. Uygar Apt. No:1/1 Dikilitaş, Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 275 43 67
Faks: 0212 272 91 19
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.spoist.org
Yarışma SonuçlarıBirincilik Ödülü: V. Başak Demirel
İkincilik Ödülü: Bengü Yıldırım
Üçüncülük Ödülü: Evren Erdoğdi

Mansiyonlar 
Sercan Altan 
Emre Köse
Merve Özbay 
Gizem BaybaşYarışma BilgileriŞehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2007 - 2008, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.
Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri lisans öğrencileri arasında yapılacak olan bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birimlerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan Şehir ve Bölge Plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır.

Yarışmanın bir diğer amacı; ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde uygulanmakta olan eğitim sistematiğinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına, olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırılma ve planlama mesleğinin topluma anlatılması tanıtılmasıdır.

Yarışmanın konusu yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan çalışmalardır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişecektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışma Dokümanının Görülmesi ve Temini
Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin bulunduğu ilde yer alan TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya İl Temsilciliğinden bedelsiz olarak görülebilir ve edinilebilir.

Yarışma dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Ankara Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Bursa Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Konya Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Samsun Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Çukurova Şubesi
- TMMOB Şehir Plancılar Odası Kayseri İl Temsilciliği
- TMMOB Şehir Plancılar Odası ve Şubeleri web sayfaları

Yarışma Başvurusu
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün bulunduğu yerin bağlı olduğu Odanın Şubesi veya İl Temsilciliğine başvuru yapılacaktır.

Son Başvuru Tarih ve Saati: 27 Haziran 2008, 18:00
Değerlendirmeye Başlama Tarihi ve Saati: 03 Temmuz 2008,10:00

- Yarışma dokümanı ve gerekli belgeler bir dizi pusulası (verilen belge ve dokümanların sıra numarası ile gösterildiği belge) ile birlikte verilir. Şehir Plancıları Odası’nın yarışma ile ilgili yarışma katılımcılarından, yarışma dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine imzalı beyanını alır.
- Yarışma katılımcıları yarışma dokümanını satın almakla, yarışma koşul ve kurallarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılım Esasları
- Türkiye’deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2007 - 2008 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve / veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan ve / veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak,
- Yarışma şartnamesi alarak TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya İl Temsilciliği’ne isim, adres ve iletişim bilgileri bırakmış olmak,
- Jüri üyeleri ve raportörlerle I. Dereceden akraba olmamak,
- Kimlik Zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalaj içine proje ile aynı rumuzu (bkz. şartnamenin madde:14/b) taşıyan ve üzerinde “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2007 -2008 Kimlik Zarfı “ ibaresi yazılmış bir zarf içinde;
- Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı – soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı yazıyı,
- Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesini,
- Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartnamenin madde:12/b),
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilemezler.

Jüri
Asli Jüri Üyeleri
- Prof. Dr. Güzin Konuk (Jüri Başkanı)
- Yrd.Doç.Dr. Berna Dikçınar
- Yrd.Doç.Dr. Engin. E. Eyüboğlu
- Özcan Biçer
- M. Murat Çalık
- İsmail Çiçin
- Derya Kesik
- Ali Rıza Nurhan
- Ertan Şimşek

Yedek Jüri Üyeleri
- Duygu Ağar
- Doç.Dr. H. Tarık Şengül

Raportörler
- Zeynep Arman
- Gökçen Taşkın

Sekretarya: Zeynep Arman

Ödüller
Yarışma sonucunda seçilen ilk üç projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır. Ayrıca:
- Birinciye dizüstü bilgisayar ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti,
- İkinciye video kamera ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti,
- Üçüncüye dijital fotoğraf makinesi ve 10 kitaptan oluşan mesleki kitap seti verilecektir.

Mansiyonlar: Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.

(Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) sene içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur. Ödüller, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda tescilli planlama büroları tarafından karşılanacaktır. Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında, yarışma süresi ve takviminde belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara takdim edilir.)

Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubesi veya İl Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara
-Yarışma Şartnamesi
- Yarışma Tip Başvuru Formu verilecektir.

Yarışma Süresi ve Takvimi
14 Mayıs 2008: Yarışma İlanı
29 Mayıs 2008: Son
02 Haziran 2008: Soruların yanıtlanması
27 Haziran 2008, 18:00: Projelerin son teslim tarihi ve saati
03 Temmuz 2008, 10:00: Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih
06 Temmuz 2008: Yarışma sonucu ilan tarihi
17 Temmuz 2008: Sergileme  tarihi
01 - 10 Ağustos 2008: Kolokyum tarihi

Sergi ve Kolokyum yeri/tarihi daha sonra tüm katılımcılara bildirilecektir.

2008 - 2009 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile projeler 20 gün süreyle ve belirli bir sıra ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde sergilenecektir.

Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları
Yarışma projeleri,
- Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detayları,
- Malzeme, biçim, teknik serbest olmak üzere,
- Çalışmaların en çok 2 adet (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır) 70x100 cm ebatlarında poster olarak sunmaları,

Yarışmacıların projelerini; planlama tasarım ilkelerini, ana fikirlerini, ulaşılan sonucu değerlendirdikleri ve içinde “anahtar kelimeleri” belirten en çok 1000 kelimeden oluşan bir açıklama raporu ile birlikte teslim etmeleri,

Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik zarfına kendilerinin belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartnamenin madde:14/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma adının (“Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2007 - 2008 ) projenin, açıklama raporunun ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir şekilde isim yazılmaması, 

Projeleri 1 takım çıktı (70x100), 1 adet CD olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, 29 Mayıs 2008 saat 18:00’e kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresine göndererek jüriye sorabilirler. Yarışmacılar, sorularının raportörler aracılığı ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumlulardır. Jüri 02.06.2008 tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak ve yanıtları şartname alan tüm yarışmacılara e-mail olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 04 Haziran 2008 tarihinde Şehir Plancıları Odası’nın tüm şubelerinin ve temsilciliklerinin web sitelerinde yayınlanacaktır.

Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi - Yeri ve Esasları
- Projeler; 27 Haziran 2008 tarihinde mesai saati sonuna kadar Şehir Plancıları Odası Şubeleri’ne veya İl Temsilcilikleri’ne teslim edilecektir.
- Rumuz ve ambalaj esasları; Rumuz 5 rakamlı, 1x4 cm ebatlarında olup; poster(ler) üzerinde, proje raporunun her sayfasında, zarflarda, ambalajda sağ üst köşeye yazılacaktır. Ambalaj üzerinde; “Türkiye Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Okulları Bitirme Projesi Yarışması 2007 -2008” TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Emirhan Cad. Bayındır Çıkmazı Sok. No:1/1 Dikilitaş Beşiktaş - İstanbul adresi yazılacaktır. Kimlik zarfı, açıklama raporu ve projenin katlanmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde teslimi yapılmalıdır.

Yarışma Sonucunun İlanı
Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan Şehir Plancıları Odası yetkilisine teslim edilir. Şehir Plancıları Odası, yarışmanın sonucunu en geç onbeş (15) gün içinde web sitesi ve bülten kanalıyla ilan eder. Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.

Yarışma Projelerinin Sergilenmesi
Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, 01 - 10 Ağustos 2008 tarihleri arasında yarışmaya katılan tüm projeler sergilenecektir. Sergi ve kolokyumun yeri, saati daha sonra tüm katılımcılara duyurulacaktır. Sergi ücretsiz olup, halka açıktır. Şartname gereği, proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır.Konuyla İlgili LinklerYarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.