Yarışmalar

Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı Öğrenci Fotoğraf Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2008
İletişim
Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Meclis-i Mebusan Caddesi No:24, 34427, Fındıklı ? İstanbul
Telefon: 0212 252 16 00
Faks: 0212 251 75 67
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.sedadhakkieldem.org
Sedad Hakkı Eldem, Türk mimarlığına kazandırdığı değerli eserleri, Cumhuriyet dönemi mimarisinin oluşumundaki üstün hizmetleri, yönlendirici tutumu, geleneksel mimarlık kaynaklarımızı çağdaş bir anlayışla yorumlayışı, yayınladığı birçok makale ve kitapları, yetiştirdiği sayısız öğrencileri ile kültür ve sanatımıza yön veren önemli bir mimarımız.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Sedad Hakkı Eldem Yüzüncü Doğum Yılı Etkinlikleri Buluşması kapsamında "Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı" konulu öğrencilere açık bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Sedad Hakkı Eldem 1924 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde başlayan mimarlık eğitimini 1928’de ismi aynı yıl değişen Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. Okulu birincilikle bitirdiği için kendisine verilen üç yıllık burstan yararlanarak Fransa, İngiltere ve Almanya’ya gitti, Auguste Perret, Hans Poelzig gibi mimarlarla çalıştı. 1931’de Türkiye’ye dönen Sedad Hakkı Eldem, Ankara’da Cumhuriyet döneminin birçok önemli yapısını tasarlayan İtalyan Mimar Guilio Mongeri’nin bürosunda çalıştıktan sonra 1932’de İstanbul’a dönerek kendi bürosunu açtı. Aynı yıl Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders vermeye başlayan Eldem’in öğretim üyeliği 1978’deki emekliliğine kadar sürdü.

Sedad Hakkı Eldem, 1930’lu yıllarda Akademi’de başlayan Milli Mimari Semineri kapsamında, öğrencileriyle birlikte Osmanlı dönemi evlerini, 18. - 19. yy saray ve köşklerini belgeleyerek paha biçilmez değerde bir arşiv oluşmasını sağladı. Eldem’in Türk Sivil Mimarisi’ni belgeleme çalışmaları sonucunda yapmış olduğu yayınlar pek çok araştırmacı için temel başvuru kaynağı oldu. Diğer yandan Eldem, geleneksel Türk sivil mimarisinden esinlenerek modern Türk mimarlığının biçimlenmesinde kendisinin öncülük edeceği bir milli mimari döneminin başlamasına neden oldu ve bir çok önemli eser verdi.

"Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı" konulu ulusal fotoğraf yarışması, Sedad Hakkı Eldem’in binalarının tanıtımının sağlanmasının yanı sıra öğrencileri araştırmaya ve üretmeye yönlendirerek fotografik eserlerin ortaya konmasını sağlama amacı taşıyor. Fotoğraf çalışmaları belgesel bir bakışın ürünleri olabileceği gibi sanatsal yorumların katıldığı birer eser de olabilir.

Sedad Hakkı Eldem’in Mevcut Eserleri ve Konumları
- Ceylan Apartmanı (1933, Taksim, İstanbul)
- Fethi Okyar Evi (1936-37, Büyükada, İstanbul)
- Firdevs Hanım Evi (Maçka, İstanbul)
- Tahsin Günel Yalısı- Ilıcak Yalısı- (1938, Yeniköy, İstanbul)
- Gümrük ve Tekel Müdürlüğü (Bugünkü Başbakanlık), (1937-38, Sıhhiye, Ankara)
- Müzik Öğretmen Okulu Ek Binası (1938, Ankara)
- Ayaşlı Yalısı (1938, Beylerbeyi, İstanbul)
- İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (1942-44, Beyazıt, İstanbul)
- Safyurtlu Köşkü I (1942, Yeniköy, İstanbul) 
- Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi (1943-45, Ankara)
- Adliye Sarayı (1948, Sultanahmet, İstanbul)
- Safyurtlu Köşkü II (1950, Yeniköy, İstanbul)
- Hilton Oteli Giriş saçağı (1952, Elmadağ, İstanbul) 
- Rıza Derviş Köşkü (1957, Büyükada, İstanbul)
- Belediye Tesisleri (1955-59, Florya, İstanbul)
- Cemile Sultan Sarayı - Akademi Binası’nın yangın sonrası yeniden inşası (1954, Fındıklı, İstanbul)
- Münire Sultan Sarayı - Atatürk Kız Lisesi’nin Akademi’ye dönüştürülerek, yeniden inşası (1971-76, Fındıklı, İstanbul)
- Uşaklıgil Köşkü (1956-65, Emirgan, İstanbul) • • Sosyal Sigortalar Kurumu Kompleksi ( 1962-64, Zeyrek, İstanbul)
- Pakistan Büyükelçiliği ve Konutu (1964-74, Ankara)
- Suna Kıraç Yalısı (1965-66, Vaniköy, İstanbul)
- Hindistan Büyükelçiliği Konutu (1965-68, Ankara )
- Şemsettin Sirer Yalısı ( 1966-67, Yeniköy, İstanbul)
- Akbank Genel Müdürlük Binası (1967-68, Fındıklı, İstanbul)
- Fuat Bayramoğlu Apartmanları (1969-74, Kandilli, İstanbul)
- İkbal Moneim Sultan Yalısı (1971-72, Kandilli, İstanbul)
- Hollanda Büyükelçiliği Konutu (1977, Ankara)
- Atatürk Kitaplığı (1972-74, Taksim, İstanbul)
- Rahmi Koç Villası (1975-80 Tarabya, İstanbul)
- Kamuran Sertel Köşkü (1975-80, Yeniköy, İstanbul)
- Yıldız Mahallesi Konutları Kompleksi (1976-78, Yıldız, İstanbul)
- Alarko Ofis Blokları (1976-79 Maslak, İstanbul)
- Hindistan Büyükelçiliği (1976-80, Çankaya, Ankara)
- Çolakoğlu Köşkü (1977-80 Kandilli, İstanbul)
- Bilimer Apartman Yalısı (1978-81, Yeniköy, İstanbul)
- Komili Köşkü (1978-80, Kandilli, İstanbul)
- Şark Sigorta Binası (1979, Altunizade, İstanbul)
- Hilmi Sönmez Evi (1981-84, Tarabya, İstanbul)
- Akademi Ek binaları (1980-83, Fındıklı, İstanbul)
- Hilton Oteli Şadırvan Lokantası (1984, Elmadağ, İstanbul)

Katılım Koşulları
a.
Yarışma, üniversitelerde öğrenim gören tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
b. Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
d. Yarışmaya daha önce ödül almamış fotoğraflar katılabilir.
e. Yarışmada 1., 2., 3.’lük ve mansiyon ödülü alan fotoğrafların telif hakları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne ait olacaktır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bu eserleri katalog, broşür, afiş, poster, kitap, dergi ve benzeri basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamda sanatçı adı belirterek kullanabilecektir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, telif bedeli ödenen ödüller karşılığında yukarıda geçen söz konusu tüm eserleri arşivine alacaktır.
f. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her tür talepten doğan sorumluluk, fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne teslim edene aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.
g. Kurum veya Seçici Kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Bu ve diğer koşulları taşımayan fakat değerlendirmeye alınmış, hatta ödül kazanmış olan fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve geri alınacaktır.

Teslim Koşulları
a. Yarışmacılardan siyah / beyaz veya renkli baskı istenecektir. Değerlendirmede fotoğraf tekniği ve anlatım tekniği esas alınacaktır.
b. Yarışmaya en fazla 5 fotoğrafla katılınabilir.
c. Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarları 18 cm’den küçük, uzun kenarları 40 cm’den büyük olmayacaktır. Ayrıca, eserlerin sergileme aşamasında istenilen boyutta basılabilmeleri için bir CD içerisinde (en az 300 dpi çözünürlükte ve 40x60 cm boyutlarında, JPEG veya TIFF formatında) teslim edilmeleri gerekmektedir. Baskılar fotoğraf kağıdına yapılacaktır. Termal baskılar ve inkjet yazıcı çıktıları kabul edilmez.
d. Fotoğraf baskıları herhangi bir malzemeye yapıştırılmayacak, fotoğraf çevresinde herhangi bir çerçeve, boşluk veya paspartu oluşturacak çizgi bulunmayacaktır.
e. Fotoğrafların işaretlenmesi: Baskılarda arka yüzün sağ alt köşesine 5 rakamdan oluşan bir rumuz, katılım formundaki sıra numarası ve eser adı yazılacaktır.
f. Katılım Formu eksiksiz olarak doldurulup CD ile birlikte bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece rumuz yazılarak fotoğraflar ile birlikte gönderilecektir.
g. Eserler belge niteliği de taşıyacağından hem katılım formuna hem de eserin arkasına mutlaka eserin çekildiği yer ve tarih (yıl olarak) belirtilmelidir. Bu husustaki bilgilerin doğruluğundan katılımcı sorumludur.
h. Yarışmaya birden fazla fotoğraf ile katılmak isteyen yarışmacıların her fotoğraf için aynı rumuzu kullanması ve fotoğraflara sıra numarası vermesi gerekmektedir.
i. Zarf ve eserler hasar görmeyecek şekilde paketlenip, başvuru formu ile birlikte en geç 12 Eylül 2008 tarihinde saat 17:00’ye kadar yarışma sekreteryasına posta ile gönderilecek ya da elden aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

Seçici Kurul
- Prof. Ataman Demir
- Prof. Dr. Reha Günay
- Prof. Sabit Kalfagil
- Prof. Tunç Tüfekçi
- Doç. Yusuf Murat Şen

Raportörler
- Araş.Gör. Hande Zeynep Altınok
- Araş.Gör. Emel Başarık

Yarışma Takvimi
12 Eylül 2008: Son Katılım Tarihi
06 Ekim 2008: Seçici kurul değerlendirmesi
13 Ekim 2008: Sonuç Bildirim Tarihi
21 Kasım 2008: Sergi ve ödül töreni

Ödüller
Birinci Ödül: 2.000 YTL
İkinci Ödül: 1.500 YTL
Üçüncü Ödül: 1.000 YTL
Mansiyon (5 adet, her birine): 300 YTL

Yarışma jürisinin dereceye giren ve mansiyon alan eserler dışında belirleyeceği 50 adet eser sergilenecek ve ayrıca toplamda 50 eseri kapsayan bir yarışma kataloğu hazırlanarak katılımcılara birer adet armağan edilecek. Bunun dışında, tüm katılımcılara birer “Katılım Belgesi” de gönderilecek. Ödül kazanan yarışmacılara, yarışma sekreteryası tarafından telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.Konuyla İlgili LinklerYarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.