Yarışmalar

Çuhadaroğlu Alüminyum 2008 Öğrenci Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2008
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.cuhadaroglu.com.tr/...
Yarışma Sonuçları

Birinci Ödül:
Hakkı Can Özkan, Mehmet Yiğit Öztürk, (Yıldız Teknik Üniversitesi)


İkinci Ödül:
Aziz Şahin Ekicioğlu, Deniz Yazıcı, Onur Akın (Yıldız Teknik Üniversitesi)Üçüncü Ödül:
Betül Alioğlu, Burak Yardımcı, Mihriban Duman (İstanbul Teknik Üniversitesi)


Eşdeğer Mansiyonlar


Emrah Demir, Seçil Tezer, (Mimar Sinan Üniversitesi)Selin Şentürk, Ege Özgirin, A. Erdem Tüzün (İstanbul Teknik Üniversitesi)Samim Magriso, Ayşe Selin Gürel (İstanbul Teknik Üniversitesi)Ömer Alioğlu, Sedef Zorbozan (Yıldız Teknik Üniversitesi)Açelya Küçükkaraca, Deniz Aygün, Serkan Nur, Anıl Tutar (DEÜ)Ezgi Akarsu, Tuğçe Zaloğlu (İTÜ)

Yarışma BilgileriÇuhadaroğlu tarafından düzenlenen "Çuhadaroğlu Alüminyum 2008 Öğrenci Proje Yarışması", 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul’un, deniz ile kent ilişkisini kültür yapıları ve bölgeleri bağlamında yaratıcı bir zeminde tartışmayı amaçlıyor.

Haliç, kıyılarında yer alan önemli müzeleri, kültür merkezleri ve tarihi alanları ile bir “müze-liman” olarak nitelendirilebilir. Haliç’teki bu müze-ağının deniz aracılığıyla bütüncül olarak kurgulanması yarışmanın kavramsal çerçevesini oluşturuyor. (İstanbul-Modern, Galata, Tersane-i Amire, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Sütlüce Kongre Merkezi, santralistanbul, Eyüp, Feshane, Fener-Balat, Rezan Has Müzesi, Eminönü). Bu bağlamda yarışmacılardan beklenen; müze ve müze bölgelerinin bir eşiği olarak bu deniz hattındaki iskelelerin, bilgilendirme, tanıtım, sergileme ve gösteri işlevlerini barındıran terminaller şeklinde tasarlanmasıdır. İskeleye, müze hattının küçük vapurları dışında deniz taksileri de yanaşabilecektir (eski Haliç vapurlarının canlandırılması düşünülmüştür, buna dair çizimler proje eki olarak verilecektir). Yarışmacı senaryosunu, programda belirtilen işlevsel beklentiler çerçevesinde sunacak, sabit, yüzer ya da değiştirebilir mekansal kurgu ve hacim büyüklüklerini ayrıntılandıracaktır. Haliç üzerinde, tasarlanan müze iskelenin yerinin seçimi ve iskele kıyı ve zemin ilişkisinin yorumu yarışmacıya bırakılmıştır. İskele tekrarlanabilen bir birim olabileceği gibi her terminalde farklılıklar içerecek şekilde de düşünülebilir. Kapsayıcı tasarım anlayışı / yaklaşımı çerçevesinde, iskele engellilerin kullanımına uygun biçimde tasarlanacaktır. Tasarımın, Alüminyum Sistemleri düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir.

İhtiyaç Programı
Öngörülen İşlevler (Kapalı alan azami 400 m2 olacaktır)

- İndirme-Bindirme ve Bekleme Alanları
Bilet satış birimleri (ulaşım, müzelere giriş biletleri), Satış birimleri (Kent ve Müzeler ile ilgili her türlü tanıtıcı dokümanın, nesnenin satışı) büfe, servis (WC)

- Danışma - Tanıtım
Kent ve Müzeler hakkında her türlü görsel, işitsel, enteraktif bilgilendirme

- Sergileme
Geçici sergilere imkan veren (açık ve/veya kapalı) esnek kullanımlı mekanlar

- Gösteri - Toplanma
Müze Bölgesine gelen ziyaretçiler için toplanma olanağı
İskelenin karadan ve/veya denizden izlenebilen bir gösteri alanı olarak çalışması


Katılım Koşulları
- Seçici Kurul Üyeleri ve Çuhadaroğlu ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık Fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
- Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarda ekip başının Mimarlık Bölümü''nden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Haziran 2008 tarihinde mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
- Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir? ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
- Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları Çuhadaroğlu’na aittir.
- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

Yarışma Takvimi 
07 Temmuz 2008
: Yarışmanın ilanı
25 Temmuz 2008: Fabrika Gezisi (Kaydolan İlk 40 Yarışmacı)
28 Temmuz 2008: Soru Sorma İçin Son Tarih
31 Temmuz 2008: Yanıtların İlanı
24 Kasım 2008, 17:00: Proje Teslimi 
29 - 30 Kasım 2008: Jüri Değerlendirmesi
5 Aralık 2008: Sonuçların İlanı
26 Aralık 2008: Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyum

Yarışma Süreci
- Yarışma şartnamesi 07 Temmuz 2008 tarihinden itibaren http://www.cuhadaroglu.com/index.php?pages=cuhadaroglu&act=yarisma&sec=yarisma adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.
- İlk kaydolan 40 kişi kendi tercihine bağlı olarak [email protected] adresine bildirmek kaydıyla Çuhadaroğlu Üretim Tesisine düzenlenecek geziye katılabileceklerdir.
- Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını[email protected] adresine ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 28 Temmuz 2008 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.
- Tüm projeler sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Projelerin Teslimi
Proje teslim tarihi 24 Kasım 2008 Pazartesi günüdür. Projeler bu tarihte çalışma saati bitimi olan 17.00’ye kadar elden teslim edilebilir ya da kargoya verilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Kargo ile ulaştırılması gereken adres şöyledir: ODTÜ Mimarlık Bölümü, 06531 - Ankara

Bu tarihten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

Jüri
Asli Jüri Üyeleri

- Yrd. Doç. Dr. Berin F. Gür (ODTÜ)
- Dr. Haluk Zelef (ODTÜ)
- Dr. Namık Erkal (ODTÜ)
- Yrd.Doç.Dr. Deniz Çalış Kural (Bahçeşehir Üniversitesi)
- Yrd.Doç.Dr. İpek Yürekli (İTÜ)
- Dr. Mimar Kerem Yazgan
- Mimar Ali Eşber Coşkun
- Mimar Nedim Sisa
- Mimar Nevzat Sayın
Gözetmen: Çuhadaroğlu

Raportörler
- Esin Kömez (Araş. Gör., ODTÜ)
- Ceren Katipoğlu (Araş. Gör., ODTÜ)
- Güler Özyıldıran (Araş. Gör., ODTÜ)

Ödüller
Birinci Ödül:
6.000 YTL ve Prag Seyahati 
İkinci Ödül: 4.000 YTL 
Üçüncü Ödül: 3.000 YTL
Mansiyonlar (5 adeti her birine): 1.000 YTL

Dereceye girenlerin, kendi tercihleri doğrultusunda yapacağı iş ve staj başvuruları Çuhadaroğlu tarafından öncelikli olarak değerlendirilmeye alınacaktır. 

Teslim Şartları
Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir, ancak kolay okunabilir olmalı ve bir kopya olarak teslim edilmelidir. Pafta boyutu A1 dir. Katılım en fazla 3 paftayla sınırlıdır. Paftalar 200 gram kağıda basılmalıdır. Her paftada 5 rakamdan oluşan rumuz ve asılma şeması bulunacaktır. Rumuz paftanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Paftalar üzerinde el yazısı, isim vb. kimlik belirtecek ibareler kullanılmamalıdır. Kullanan yarışma dışı bırakılacaktır.

Çizimler
- Vaziyet planı (1/500)
- Plan, kesit ve görünüşler
1/100 Plan
1/100 Kesitler: yapının konstrüktif özelliği olan yerlerinden geçirilecek, en az iki adet birbirine dik kesit, gerekli tüm bilgileri (yükseklikler, kotlar vb.) içerecektir.
1/100 Görünüşler
- Detaylar: gerekli görülen ölçeklerde verilecektir.
- Üç boyutlu modellemeler ve/veya maket fotoğrafları

Mimari Açıklama Raporu
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına dair açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlike pafta düzeni içerisinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içerisinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.

Cd-Rom
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt veya doc formatında) iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı
Yarışmacılar projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak şartıyla- yazılmış “Çuhadaroğlu Alüminyum 2008 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarfın içine
- Ad, soyad
- Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
- Adres, telefon numaraları ve posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir. 

Rumuz ve Ambalaj Esasları 
Rumuz 5 rakamlı, 1x4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır. Kargo gönderdiklerindeki gönderen adresi raportörler tarafından gizlenecektir.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.