Yarışmalar

Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 07 Kasım 2008
İletişim
Faks: 0312 207 59 81
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.cevreorman.gov.tr/
Yarışma SonuçlarıBirinci Ödül
Oktan Nalbantoğlu, Y. Peyzaj Mimarı
Ufuk Ertem, Mimar
Okan Can, Şehir Plancısı
Tuğba Akyol, Peyzaj Mimarı
Yardımcılar
Sevgi Çalı, Peyzaj Mimarı
Emrah Yılmaz, Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı
Ozan Hatipoğlu, Peyzaj Mimarı
Onur Ateş, Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı
Metehan Koyaş, Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı
Abdullah Akagündüz, Üç Boyutlu Modelleme Uzmanı

İkinci Ödül
Murat Bektaş, Peyzaj Mimarı
Murat Memlük, Peyzaj Mimarı
Özge Özdemir, Peyzaj Mimarı
Günizi Memlük, Mimar
Burçak Üzel, Şehir Plancısı

Üçüncü Ödül
Can Kubin, Y. Şehir Plancısı
Zeynep Eraydın, Y. Şehir Plancısı
Orçun Ersan, Mimar
Derya Duman, Peyzaj Mimarı
Berk Kesim, Şehir Plancısı
Ahmet Polat, Şehir Plancısı
Danışman: Dr. Oytun Deliktaş, Y. Şehir Plancısı
Yardımcılar
Halis Özkan, Ekonomist
Mehmet Erol, Şehir Planlama Bölümü Öğrencisi
Burcu Polat

Birinci Mansiyon
Gökhan Kulöz, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Doğan Onur Araz, Mimar
Oknur Çalışkan, Mimar
Murat Yüksel, Mimar
M.Salih Çıkman, Mimar
Mehmet Zeyat Hattapoğlu, Peyzaj Mimarı
Julide Alp, Şehir Plancısı
Danışman: Koray Hendekçi, Çevre Mühendisi
Yardımcılar
Mehmet Düzen, Öğrenci (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Muhammed Said Uyar, Öğrenci (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Harun Karabulut, Öğrenci (Süleyman Demirel Üniversitesi)

İkinci Mansiyon
Ramazan Avcı, Mimar
Seden Cinasal Avcı, Mimar
Mustafa Necati Gündüz, Mimar
Aslıhan Coşkun, Şehir Plancısı
Buket Ergin, Peyzaj Mimarı
Danışmanlar
Kenan Bilhan
Doğuş Baldan
Yardımcı: Eda Tuna

Üçüncü Mansiyon
Sabahat Zeynep Dinler, Mimar
Ahmet Verdil, Y. Mimar
Yardımcılar
İrem Yaylalı, Y.Mimar
Demet Ş. Dinler, Sosyolog

Dördüncü Mansiyon
Süleyman Akkaş, Mimar
Ahmet Çorapçıoğlu, Mimar
Nihal Şenkaya Akkaş, Mimar
Yardımcılar
Gökçe Nazan Gündüz, Mimar
Şehri Kaygısız, Mimar
Semih Arslan, Mimarlık Öğrencisi
Utkan Yönter, Mimarlık Öğrencisi
Begüm Tarakçı, Peyzaj Mimarı

Beşinci Mansiyon
Devrim Çimen, Mimar
Sertaç Erten, Şehir Plancısı
Sultan Gündüz, Peyzaj Mimarı
Danışmanlar
Berat Çokal, Mimar
Emin Kaya, Öğretim Elemanı
Yardımcılar
Aytun Coşkun, Peyzaj Mimarı
Didem Cengiz, Mimar
İdil Akyol, Şehir Planlama Bölümü Öğrencisi

Yarışma Bilgileri

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri''nin ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik, estetik, işlevsel ve ekonomik açılardan, koruma ilkeleri ve koruma-kullanma dengesi gözetilecek şekilde iyileştirilmesine yönelik tasarım ilkelerinin ortaya koyulması, bu bağlamda peyzaj planlama, kentsel tasarım ve mimari proje ölçeklerinde fikirlerin üretilmesi, ekolojik, estetik, işlevsel ve ekonomik çağdaş çözümlerin araştırılması amacıyla bir mimari proje yarışması düzenliyor.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir.

Katılım Koşulları
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası’ndan herhangi birinin üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,
- Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
-  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile, bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
- Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
- Yer görme belgesi almış olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışmacıların, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama meslek disiplinlerinden en az birer kişi olacak şekilde ekip oluşturmaları ve ekiplerinde ilgili diğer uzmanlıklardan danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odalarından herhangi birine kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100 YTL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne (Kat:1, Söğütözü Cad. No:14/E, Ankara) yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden sunduklarında şartname ve ekleri kendilerine verilecektir. Şartname ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı’nın www.cevreorman.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

- R. Müfit Akbulut (Genel Müdür - UÜ, Uludağ Yatırımcılar Birliği)
- Zerrin Ebren (Şehir Plancısı- GÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)
- Hakan Koyunlular (Şehir Plancısı - YTÜ, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri
- Mustafa Eldemir (İnşaat Mühendisi - GÜ, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Jüri Başkanı)
- Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Y.Mimar- İTÜ, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
- Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu (Y.Mimar- ODTÜ, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
- Doç.Dr. Alper Çabuk (Peyzaj Mimarı- AÜ, Anadolu Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
- Jülide Tamzok (Y.Mimar - GÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
- Hakan Bebek (Harita Müh. - İTÜ, Bursa İl Özel İdaresi İmar ve İskan Daire Başkanlığı)
- Murat İlkme (Şehir Plancısı - DEÜ, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri)

Yedek Jüri Üyeleri
- Dr. Mahir Küçük (Orman Mühendisi - KTÜ, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)
- Doç.Dr. Nilgül Karadeniz (Peyzaj Mimarı - AÜ, Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
- Adnan Gencer (Orman Mühendisi - İÜ, Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü)
- Serpil Yıldırım (Mimar - SÜ, Bursa İl Özel İdaresi İmar ve İskan Daire Başkanlığı)

Raportörler
- Gencay Serter (Y.Şehir Plancısı- ODTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
- Selçuk Özmen (Peyzaj Mimarı - AÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
- Müge Altınalan (Şehir Plancısı - GÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

Raportör Yardımcıları
- Aysun Özkan (Orman End. Müh. - KTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
- Münevver Özen (Peyzaj Y.Mimarı - AÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
- Serpil Özkan (Çevre Müh. - ODTÜ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı)

Ödüller
Birinci Ödül:
100.000 YTL
İkinci Ödül: 70.000 YTL
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL
Mansiyon (5 adet, her birine): 30.000 YTL
Satın alma (3 adet, her birine): 10.000  YTL (Jürinin gerekli görmesi halinde)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya yasal vekillerinin banka hesabına yapılacaktır.

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili teknik sorularını ilanı müteakip 30 gün içerisinde ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

Sorular, posta ile “Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kat:15, Söğütözü/ANKARA” adresine, fax ile (0312 207 59 81) “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması Raportörlüğü”ne başlığı yazılarak, e-mail ile [email protected] adresine “Sorular” başlığı yazılarak gönderilmelidir. Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şartname almış olan bütün yarışmacılara postalanacaktır.

Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Şartname dosyasında yer alan “Yer Görme Belgesi” Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Projelerin en geç 07 Kasım 2008 Cuma günü saat 16:00’ya kadar “Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kat:15, Söğütözü - Ankara” adresine elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin ise, proje teslim tarihi olan 07 Kasım 2008, Cuma günü saat 16:00’da raportörlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ambalajların üzerine beş rakamlı rumuz ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması” başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Soru ve Yanıtlar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 10.09.2008 tarihine kadar [email protected] adresine sorular başlığı ile elektronik posta olarak iletebilirler. Sorular on gün içerisinde yanıtlanarak, Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alacak ve şartname almış tüm yarışmacılara posta ile gönderilecektir 

Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden 15 gün içerisinde toplanacaktır. Yarışmanın sonucu, jüri değerlendirmesini takiben, ülke genelinde yayınlanan günlük bir gazetede ilan edilecektir. Ayrıca, jüri raporu çoğaltılarak tüm yarışmacılara posta ile gönderilecek ve Bakanlığın web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Bursa’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. Sergi ve kolokyum tarih ve yeri sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: Resmi Gazete Yayın Tarihi
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: İlanı müteakip
Son Soru Sorma Tarihi: 10 Eylül 2008
Cevapların Gönderilme Tarihi: 22 Eylül 2008
Yer Görmek İçin Son Tarih: 10 Eylül 2008
Proje Teslim Tarihi: 07 Kasım 2008, 16:00
Jüri Değerlendirme Tarihi: 21 Kasım 2008
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 05 Aralık 2008
Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 17 - 31 Aralık 2008
Kolokyum: 20 Aralık 2008

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Yarışma Şartnamesi
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.