Yarışmalar

Sağlık Bakanlığı Logo Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 01 Aralık 2008
İletişim
Adres: Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye, Ankara
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.saglik.gov.tr/
TC Sağlık Bakanlığı, halen kullanmakta olduğu logonun, temsil gücü ve akılda kalma oranı daha yüksek ve Sağlık Bakanlığı’nın insan odaklı hizmet anlayışını yansıtan, yerel ve evrensel değerleri içeren bir logo ile değiştirilmesi amacıyla bir logo tasarım yarışması düzenliyor.

Yeni logonun, değişen ve gelişen bakanlığı, Türkiye''de sağlık alanında yaşanan olumlu değişimi ve sağlıkta sürmekte olan insan odaklı dönüşümü ifade edebilecek nitelikte, Sağlık Bakanlığı’nın misyon ve vizyonuna uygun ve akılda kalıcı olması gerekiyor.

Katılım Koşulları
- Yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci dereceden yakınları dışında herkese açıktır.
- Her katılımcı en fazla 3 adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.
- Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılacağı göz önünde bulundurularak basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyültülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir.
- Gönderilen rumuzlu çalışmalarla birlikte; İsim, Soyisim, Adres, Telefon Numarası gibi yarışmacı tarafından hazırlanmış kimlik bilgilerinin bulunduğu bir zarf olacaktır. Bu zarf yarışmanın neticelenmesiyle birlikte seçici kurul tarafından açılacaktır. - Logolar, A4 boyutunda dijital ortamda hazırlanacaktır. Ayrıca tasarımlar Adobe lllustrator, FreeHand, CorellDraw ya da Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak CD ortamında da sunulacaktır. (Ayrıca logolar CD’ye Jpeg uzantılı olarak da aktarılacaktır.)
- Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğu anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise geri alınacaktır.
- Katılımcılar, konu ile ilgili olarak daha geniş bilgiyi, Sağlık Bakanlığı’ndan www.saglik.gov.tr adresinden alabilirler.
- Yarışmaya katılan tüm çalışmaların kullanım hakları Sağlık Bakanlığı’na aittir. Dereceye giremeyen çalışmalar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.
- Bakanlığımız ve/veya Seçici Kurul, seçilen çalışma üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.
- Aynı kişi birden fazla ödül kazanabilir. Ancak, en büyük değerdeki ödülü almaya hak kazanacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
10.000YTL
İkincilik Ödülü: 6.000YTL
Üçüncülük Ödülü: 4.000YTL

Teslim Şartları
Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden 01 Aralık 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Sıhhıye, Ankara adresine ulaştırılması ve [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve eserler üzerinde oluşabilecek bozulmalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısı ardından 20 gün içinde Sağlık Bakanlığı web sitesinde açıklanacaktır.
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.